novinky z radnice

Trnavská mestská samospráva aktívne hľadá a uplatňuje možnosti udržateľného spôsobu života nielen v manažmente mestskej zelene a dopravy, ale aj v spôsoboch nakladania s odpadmi. Mesto Trnava sa pridáva k prvým organizátorom trhov a festivalov na Slovensku, ktorí zakázali počas týchto podujatí používanie jednorazových plastových tanierov, príborov a pohárov. Na Tradičnom trnavskom jarmoku sa tento rok po prvý raz bude používať výhradne kompostovateľný riad.

Filozofiu zero waste – bez odpadu po prvý raz vyskúšali pred rokom na Dobrom trhu na Jakubovom námestí v Bratislave. Na triedenie, zhodnocovanie a najmä predchádzanie vzniku odpadov sa zamerali aj organizátori trenčianskeho festivalu Pohoda, kde sa už minulý rok používal kompostovateľný riad. K prvým na Slovensku sa zaradili aj organizátori Vegánskych hodov – festivalov udržateľného a ohľaduplného stravovania, ktoré sa uskutočňujú v Bratislave, Košiciach a Žiline. Spôsoby, ako môžeme znižovať množstvo zmesového odpadu, propagujú aj organizátori Trnavského rínku z neziskovky Bronco. Tento rok začiatkom mája vyskúšala bratislavská mestská časť Rača po prvý raz v praxi na tradičných račianskych hodoch projekt s názvom Zelená Rača, v rámci ktorého predpokladali vďaka používaniu kompostovateľného riadu zníženie množstva vyprodukovaného odpadu až o dve tretiny.

Ani Trnava nechce ostať pozadu. Tento ročník jarmoku bude pre organizátorov veľkou skúškou. Samotný zákaz používania plastov nestačí. Zamestnanci odboru komunálnych služieb už v týchto dňoch hľadajú odpovede na otázky, aké nádoby na odpad a na akých miestach umiestnia a ako zabezpečia, aby nedochádzalo k zmiešaniu kompostovateľného odpadu so zmesovým odpadom. V Bratislave na Dobrom trhu radili návštevníkom a usmerňovali ich k správnemu používaniu nádob na odpad dobrovoľníci z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá najmä predchádzaniu vzniku odpadov, vypracúva pre samosprávy návrhy konkrétnych riešení a pripravila aj nový systém nakladania s odpadom pre bratislavský Dobrý trh).

Veľká časť zodpovednosti za výsledky tohto opatrenia v Trnave bude preto aj na samotných návštevníkoch jarmoku. Vzhľadom na skutočnosť, že na Tradičnom trnavskom jarmoku zakaždým vznikajú približne štyri tony odpadu, ktoré by bez separovania museli skončiť na skládke, snaha znížiť toto množstvo možno aj o dve tretiny nie je zanedbateľná.

Mnohí z nás už videli na sociálnych sieťach šokujúce fotografie morských živočíchov, ktoré zomreli od hladu, lebo mali žalúdky naplnené plastovým odpadom, alebo morské pláže husto pokryté plastmi. Podobné fotografie však nemusia zobrazovať len situáciu na vzdialených miestach. Plastové „ostrovy“ už vznikajú aj na Slovensku. Túto jar sa objavila v slovenských médiách správa o tom, ako plast každoročne upcháva koryto rieky Bodvy. Podobné problémy sú aj na iných miestach a tokoch. Mnohí Trnavčania, ktorí sa zúčastňujú na tradičnom jarnom čistení mesta, vedia, že bez ich pomoci by sa mohol pod rôznym odpadom „stratiť“ aj náš Kamenný mlyn, ktorý leží v ochrannom pásme chráneného areálu Trnavské rybníky.

Zákaz používania plastového riadu na trnavskom jarmoku síce túto situáciu sám o sebe nevyrieši, ale je jedným z dôležitých krokov trnavskej samosprávy pre budúcnosť nášho mesta. Ak si pomôžeme parafrázou legendárneho výroku amerického astronauta Neila Armstronga na Mesiaci, môžeme povedať, že je to malý krok v zmenšovaní množstva odpadu na našej zemi, ale veľký skok v zmene nášho zmýšľania a vzťahu k životnému prostrediu.

Foto: zdroj Dobrý trh/Marek Jančúch ciernalabut.sk

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)