novinky z radnice

Divadlo Jána Palárika v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava pripravilo výstavu významného slovenského scénografa a dlhoročného umeleckého šéfa a scénografa Divadla Jána Palárika Jána Zavarského. Vernisáž sa uskutočnila v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika 21. apríla po premiére hry Rodinný parlament, ktorej scénografiu sám navrhol. Výstava sa koná pri príležitosti 70. narodenín Jána Zavarského a potrvá do konca júna.

Ján Zavarský sa narodil v Banskej Bystrici, ale strednú aj vysokú školu absolvoval v Bratislave. V roku 1974 ukončil štúdium na VŠMU v Bratislave pod vedením profesora Ladislava Vychodila. Pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave a dodnes pôsobí v Divadle Jána Palárika v Trnave. Spolupracoval s viacerými českými divadlami, so Štátnou operou a Národným divadlom v Prahe, pravidelne s Divadlom Husa na provázku. Pre Národnú operu vo Varšave pripravil výpravu pre operu Salome. Pracoval na činoherných, bábkových, baletných, muzikálových a operných inscenáciách aj pre divadlá v Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA a i. Uplatnil sa aj ako filmový architekt (Úsmev diabla, Zlatý chlieb).

Prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a dodnes pôsobí na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Ako pedagóg a scénograf sa zúčastnil študijného pobytu na Miami University.

Spolupracoval s mnohými režisérmi – Blahom Uhlárom, Jozefom Pražmárom, Jurajom Nvotom, Karlom Křížom, Petrom Scherhauferom, Petrom Mikulíkom, Romanom Polákom, Mariánom Peckom, Jánom Zemanom, Martinom Otavom, Břetislavom Rychlíkom, Arnoštom Goldflamom, PiotromTomaszukom, Kristiánom Kobylkom, Karlou Staubertovou-Sturm, Vladimírom Strniskom.

Získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažných prehliadkach. Je spoluautorom manifestu Biely priestor v Bielom priestore (1974). Napísal publikáciu Kapitolky zo scénografie (1980). Okrem dejín a teórie scénografie sa venuje grafickému dizajnu, tvorbe plagátov, voľnej tvorbe a architektúre.

(TS DJP)

 

Zatiaľ nehodnotené