novinky z radnice

Cukrovary, kávoviny a pečivárne, čokoládovňa... Niektoré zanikli, iné prekvitajú. Všetky však majú za sebou zaujímavú históriu, na ktorú spomínali odborníci a nadšenci v Mestskom múzeu v Seredi v septembri 2017 na seminári Sladké dedičstvo Trnavského kraja. Z podujatia, ktoré sa uskutočnilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, vznikol zaujímavý rovnomenný zborník, ktorý v apríli uviedli v seredskom Mestskom múzeu do života autori aj sponzori vydania – zástupcovia s témou súvisiacich miest a obcí. Jedným z podporovateľov bolo aj Mesto Trnava.

Organizátorom podujatia aj vydavateľom zborníka je sládkovičovské, alebo „diószegské“ občianske združenie Ponvagli, ktoré sa dlhodobo zaoberá regionálnou históriou so zameraním najmä na históriu miestneho cukrovaru a rodiny baróna Karla Kuffnera de Diószegh. Odborným garantom projektu bol Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Nášho mesta sa týkajú dva príspevky v zborníku: Dlhoročný zamestnanec trnavského cukrovaru a záujemca o históriu Miroslav Franko píše o dejinách trnavského cukrovarníctva a architekt Miroslav Beňák predstavuje svoje poznatky o vzniku, vzmáhaní, ale aj architektonickom vývoji Figara – pôvodne Fischerovej továrne na čokoládu.

Publikácia prehľadne zhŕňa históriu štyroch cukrovarov v Trnavskom kraji a troch fabrík vyrábajúcich sladkosti, a tak pripomína bohatú históriu tohto segmentu potravinárskeho priemyslu v našom regióne. Popisuje aj súčasný stav jednotlivých podnikov. Okrem spomenutých príspevkov nájdeme v publikácii aj štúdie Slovenský cukrovarnícky priemysel a 110 rokov výroby cukru v Seredi od Dušana Janíčka, Barón Karl Kuffner de Diószegh a diószegský cukrovar autorky Evy Sudovej, Históriu vlčkovského cukrovaru od Miroslava Beňáka, Históriu pečivárenstva v Seredi od Gabriely Smerigovej a Továreň na kávoviny v Seredi od Márie Dikovej, ktoré priblížili mnohé dnes už menej známe súvislosti a objasnili významnú časť dejín našej priemyselnej „každodennosti“.

Posledný príspevok Miroslava Eliáša zo Šurian Dokumentácia dejín slovenského cukrovarníctva sa týka pripravovaného múzea cukru, ktoré zakladajú historici priemyslu a nadšenci, často bývalí zamestnanci zaniknutých slovenských cukrovarov. Predmetom ich zberateľského záujmu sú všetky písomné dokumenty, napr. pracovné knižky, zmluvy, ale aj pamätné listy a ocenenia či iné hmotné akvizície. Dnes už majú historickú hodnotu aj akékoľvek propagačné materiály cukrovarov, obrazový a fotografický materiál budov, strojov, ľudí z cukrovarov, pohľadnice, pečiatky, vyznamenania, odznaky, obaly (vrecká, škatule, balenia cukru) týkajúce sa cukrovarov a ich pridružených prevádzok, napr. konzervární. Ale aj knihy o cukrovarníctve a repárstve. Ak by ste chceli do týchto zbierok prispieť, môžete napísať na adresu muezumcukru@gmail.com a dohodnúť sa so zakladateľmi.

„Projekt naplnil naše očakávania a aj podľa ohlasov jeho účastníkov zisťujeme, že prispel k popularizácii histórie industriálneho dedičstva v potravinárskom odbore v trnavskom regióne. Našou snahou je nielen pripomínať bohatú históriu tovární, ktoré sa už 150 rokov starajú o výrobu cukru, čokolády a pečivárenských výrobkov, ale ide nám aj o ochranu a záchranu historických objektov i technologických zariadení. Dôležitou otázkou, na ktorú sa usilujeme nájsť odpoveď, je nové využitie továrenských objektov, ktoré už nefungujú, a ich opätovné začlenenie do urbanistickej štruktúry miest a obcí,“ hovorí o podujatí organizátorka Eva Sudová, zakladateľka združenia Ponvagli a milovníčka regionálnej histórie.

Pri aktivitách spojených s historickým výskumom sa stretáva s kolegami − profesionálnymi i amatérskymi historikmi s podobnými záujmami a seminár považuje za vhodnú platformu na prezentovanie najnovších výsledkov bádania a zároveň za priestor na konzultácie. Zúčastnili sa ho archivári, profesionálni i amatérski historici, zástupcovia miest a obcí, ale aj pracovníci jednotlivých tovární. Organizátori v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi a Slovenskými cukrovarmi účastníkom pripravili zaujímavý program vrátane exkurzie do jedného z dvoch fungujúcich slovenských cukrovarov. „Veľký záujem nás, samozrejme, potešil,“ uviedla v spomienkach na podujatie pri predstavení publikácie Eva Sudová a prisľúbila, že v týchto aktivitách budú pokračovať.

(mkv, TS Ponvagli)

Zatiaľ nehodnotené