novinky z radnice

Staroveký rímsky historik Titus Livius (59 pred n. l. – 17 n. l.) je známy ako autor monumentálneho diela Ab urbe condita – Od založenia mesta [Ríma]. Názov Liviovho diela vychádza z tradície rímskej historiografie, ktorá sa zaoberala obvykle dejinami Ríma od jeho počiatkov do čias napísania dejepisnej práce. Ab urbe condita preto sleduje udalosti rímskych dejín v chronologickom poradí a datuje ich menami konzulov, ktorí každý rok nastúpili do úradu, aj keď tým prerušuje niť svojho rozprávania. Jeden vzácny exemplár tohto diela sa nachádza v historickej knižnici Západoslovenského múzea.

Z pôvodných 142 kníh sa dochovali knihy 1 – 10 pojednávajúce o počiatkoch starovekého Ríma a knihy 21 – 45 popisujúce vojnu s Hannibalom. Titus Livius vytvoril veľkú časť svojho diela počas vlády Augusta. Ab urbe condita poukazuje na poetický, archaizujúci štýl, ktorým Livius písal a ktorý kontrastuje s jednoduchým štýlom Cicerona či Caesara. Často písal dejiny z pohľadu rímskych nepriateľov, čím mohli vyniknúť rímske úspechy a cnosti. Tiež u neho dochádza k miešaniu faktu a fikcie, pretože Liviovým hlavným zámerom je vyložiť slávu rímskeho národa, a nie objektívny pohľad na dejiny. Opakované vyzdvihovanie rímskych cností a úspechov má zároveň slúžiť ako príklad pre Liviových súčasníkov.

Stav knihy pred reštaurovaním →

V historickej knižnici Západoslovenského múzea je vydanie tohto diela z roku 1543. Kniha T. Livii Patavini Latinae Historiae Principis Decades Tres... vyšla vo švajčiarskom Bazileji a vydal ju Joannes Hervagium (Johann Herwagen, 1522 – 1557). Toto vydanie patrí medzi raritné tlače nachádzajúce sa iba v niekoľkých historických knižniciach sveta (katalóg tlačí 16. storočia VD16 eviduje iba desať exemplárov), na Slovensku evidujeme jediný exemplár. V Slovenskej národnej knižnici sa nachádzajú iné vydania tohto diela.

Múzejný exemplár bol v zlom fyzickom stave – bol napadnutý plesňou, zatečený, krehký papier sa rozpadal, väzba aj chrbát knihy boli ťažko poškodené. Vďaka vlastným finančným zdrojom a príspevku z grantu Ministerstva kultúry sa podarilo knihu zreštaurovať. Reštaurovaním starých a vzácnych tlačí ohrozených nenávratným poškodením ide o záchranu nášho i svetového kultúrneho dedičstva, jeho zachovanie pre ďalšie generácie i sprístupnenie súčasným bádateľom. Tlačená kultúra je základom kultúry ako takej, a preto je záchrana starých a vzácnych tlačí jednou z priorít múzea.

Pri reštaurovaní bola rozobraná knižná väzba, došlo k zreštaurovaniu jednotlivých súčastí, vyčisteniu jednotlivých strán, dolievaním papierovinou boli doplnené chýbajúce časti strán a nakoniec došlo k rekonštrukcii celej knihy (nová väzba) na základe pôvodných technológií. Celý zásah bol vedený tak, aby sa čo najviac zachovala historická identita dokumentu. Reštaurovanie vykonala Mgr. Alexandra Šamková v roku 2012.

Kniha je súčasťou novej výstavy v Západoslovenskom múzeu – Múzeu knižnej kultúry (Nám. sv. Mikuláša 10) Zachránené poklady : Zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea. Výstava bola sprístupnená 10. apríla 2018 a potrvá do 25. marca 2019. Autorom je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

 

Zatiaľ nehodnotené