novinky z radnice

Dielo Imago Primi Saeculi Societatis Jesu (Obraz prvého storočia Spoločnosti Ježišovej) vyšlo v Antverpách v roku 1640 v jednej z najznámejších a najkvalitnejších tlačiarní tej doby Plantin – Moretus. Ide o bohato ilustrovanú knihu dejín jezuitov s emblémami. Pre jezuitov bol žáner emblému v počiatočnej fáze ich existencie mimoriadne vhodným prostriedkom na propagáciu vlastných myšlienok a názorov.

V knihe Imago... sú emblémy vytvorené pri príležitosti prvej storočnice existencie Spoločnosti Ježišovej, čiže jezuitov. Jezuiti boli známi svojimi umeleckými úspechmi v období renesancie a baroka. Jedným typom metafor, ktoré priam prekvitali v jezuitských umeleckých objednávkach 17. storočia, bola emblematika. Žáner emblému veľmi vyhovoval na dosiahnutie cieľov jezuitov. Knihy symbolov (emblémov) jezuitských autorov, akými boli Jeremias Drexel či Henricus Engelgrave, urobili tento žáner v prvých rokoch 17. storočia veľmi populárnym. Ich najvplyvnejším vyjadrením bola práve kniha Imago Primi Saeculi S. J., vydaná v Antverpách v roku 1640.

Vydanie dosiahlo 1 050 exemplárov. Na tomto diele pracovalo množstvo ľudí, o čom svedčia aj štylistické rozdiely v rôznych častiach knihy. Projekt bol koordinovaný pravdepodobne Johannesom Bollandom (1596 – 1665) a Janom Tollenaerom (alebo Janom de Tollenaere, 1582 – 1643). Jacobus Libens pracoval zrejme na redakcii poslednej knihy (kapitoly), jezuitskí básnici Sidronius Hosschius (1596 – 1653) a Jacobus Wallius (1599 – 1690) napísali pre toto dielo poéziu, emblémy a titulnú stranu vyryl Cornelius Galle (1576 – 1650). Práca bola napísaná v latinčine s menšími časťami v hebrejčine a gréčtine. Obsahuje 952-stranové dejiny jezuitského rádu a jeho históriu v Nizozemsku. Skladá sa zo šiestich kapitol, pričom každá z prvých piatich kapitol je spojená s etapou histórie rádu, paralelne k jednej z piatich etáp Ježišovho života. Šiesta kapitola sa zaoberá najmä stavom a históriou rádu v Nizozemsku.

Po každej kapitole nasledujú rétorické alebo poetické cvičenia a niekoľko emblémov. Po tom ako sa latinská verzia knihy stretla s veľkým úspechom, nasledoval holandský preklad. Toto vydanie je oveľa kratšie než jeho latinský ekvivalent a neobsahuje rétorické ani poetické cvičenia. Má tiež iný titulný list. Na druhej strane doň pribudli nové pasáže (napríklad nové odporúčania pre čitateľa s vysvetlením nového titulného listu a užitočný obsah).

Toto dielo patrí medzi mimoriadne raritné tlače. Katalóg VD16 eviduje iba dva exempláre, obidva v Nemecku. Na Slovensku sa nachádzajú iba dva kusy, obidva v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave.

Kniha je súčasťou novej výstavy v Západoslovenskom múzeu – Múzeu knižnej kultúry (Nám. sv. Mikuláša 10) Zachránené poklady: Zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea. Výstava bola sprístupnená 10. apríla 2018 a potrvá do 25. marca 2019. Autorom je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

 

Zatiaľ nehodnotené