novinky z radnice

Galéria Jána Koniarka v Trnave organizuje v tomto roku jubilejný desiaty ročník medzinárodnej súťaže aktuálneho svetového plagátu Trienále plagátu Trnava (TPT). Z prihlásených 4 830 diel porota prostredníctvom online hodnotenia vybrala 444 finalistov. Zo Slovenska sa ocitlo vo finále 19 plagátov od trinástich autorov.

TPT je v Trnave usporadúvané od roku 1991. Je to svetovo rešpektované podujatie, najväčšie svojho druhu na Slovensku. Organizátori 10. ročníka TPT už skoro tridsať rokov pracujú na svojom renomé a prinášajú inovácie odrážajúce neustále sa meniaci charakter grafického dizajnu. V dňoch od 15. do 31. mája 2018 prebehlo prvé kolo hodnotenia prác prihlásených do medzinárodnej súťaže plagátov. Súťažné práce hodnotili členovia medzinárodnej poroty, renomovaní odborníci v oblasti plagátu, typografie a vizuálnej komunikácie Alain Le Quernec (FRA), Eduardo Barrera Arambarri (MEX), Justyna Czerniakowska (POL), Yossi Lemel (ISR) a Johanna Biľak (SVK/NLD).

Plagáty finalistov budú vystavené od 13. septembra do 25. novembra 2018 v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici 2 v Trnave. Tiež budú reprodukované v oficiálnom katalógu a zaradené do zbierky plagátov GJK v Trnave. Zároveň budú súťažiť o ďalšie ceny. Medzi finalistami sa nachádzajú svetoznáme mená osobností dizajnu ako Istvan Orosz, Kari Piippo, Lex Drewinski, Jean-Pol Rouard, Melchior Imboden, Finn Nygaard, Pekka Loiri, Karel Míšek a ďalší. Finálne diela plagátového dizajnu boli do ďalšieho kola vyberané prostredníctvom elektronickej aplikácie. Hodnotenie je anonymné a zároveň veľmi transparentné, keďže jednotliví porotcovia nevedia, ako hlasovali ich kolegovia.

Súťažné kategórie sú len dve: A (profesionál) – plagáty profesionálnych autorov, B (študent) – plagáty študentov výtvarných odborov vysokých škôl. Plagáty sa ďalej delia na kategórie: (1) reklamný plagát, (2) kultúrnospoločenský plagát, (3) voľná téma a technika.

Na TPT 2018 sa udeľuje viacero významných cien:1. cena v kategórii A – Grand Prix TPT 2018, 1. cena v kategórii B – Cena rektora VŠVU, ico-D Excellence Award, Master´s Eye Awards a iné. V minulosti sa konalo druhé kolo hodnotenia súťaže priamo pred otvorením výstavy. Ocenení autori boli na vernisáž pozývaní veľmi narýchlo a „výherná listina“ sa dodatočne vkladala do pripraveného katalógu, avšak tento rok budú aj ocenenia v druhom kole vyberané porotcami elektronicky prostredníctvom aplikácie.

Kurátorom a koordinátorom projektu je už tretí raz grafický dizajnér Mgr. art. Robert Paršo, ktorý je tento rok aj autorom grafického vizuálu TPT. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že má priveľa funkcií, je to zároveň praktické. Grafický dizajnér, ktorý pozná celý priebeh TPT, môže rýchlo reagovať na vizuálne výzvy, prispôsobovať existujúce logo TPT novým potrebám a pod. Každý ročník sa Robert Paršo ako kurátor TPT pasuje aj s myšlienkou o „smrti plagátu“ ako výtvarného média, na ktorú však pohotovo odpovedá: „Plagát v posledných rokoch priťahuje čoraz viac výtvarníkov, čo vytvára priestor na mnoho tematicky zameraných akcií. V niektorých krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a Poľsko, je plagát stále živé a bežne používané médium, preto sú jeho úžitkovosť, výtvarná zložka a kvalita v rovnováhe a celkovo na vyššej úrovni.“

Dá sa povedať, že aj Slovensko zažíva v poslednom období istú renesanciu plagátu. „Novým trendom v poslednom desaťročí je emancipácia plagátu, nezávislosť od zadávateľa, menej výtvarných a technologických obmedzení. To vedie k novým vizuálnym trendom a prekvapivým riešeniam. Plagátu sa venuje čoraz viac ľudí, ktorí často majú silnú motiváciu a snahu vyjadriť sa. Tu však často zlyháva niektorá zo zložiek dobrého plagátu, najčastejšie dobrá idea. Zároveň sa vynárajú otázky, čo je ešte regulárny plagát a čo je už ilustrácia či voľná grafika.“

Roberta Parša teší aj stúpajúci záujem o TPT, ktorý vypovedá o dôvere v objektívne hodnotenie súťaže. „Medzinárodná porota je zložená z rôznorodých osobností a nemá určeného predsedu. Diela hodnotili samostatne na základe vlastných odborných kritérií. Do výberu sa dostali iba plagáty, na ktorých sa porotcovia náhodou zhodli. Tým je zabezpečené, aby postúpili diela, ktoré spĺňajú rôznorodé kritériá viacerých porotcov a aby nikto nepresadzoval vlastné kritériá na úkor ostatných.“

Ponúka sa však otázka, či neprekáža porotcom hodnotenie plagátu len na obrazovke počítača, a nie v reálnom priestore, kde by mal plagát pritiahnuť pozornosť a pôsobiť na divákov. „Porota je schopná rozlíšiť kvalitu plagátu aj na základe náhľadov v počítači, pokojne aj na diaľku a cez internet. Myslíme si, že prvoradé by mali byť kvalitná idea a forma prevedené do unikátnej kompozície. Detaily a technologické vychytávky dobrý plagát podporia, ale zlý aj tak nezachránia,“ mieni Robert Paršo.

Prezentácia súťažných kategórií sa uskutoční v Synagóge – Centre súčasného umenia GJK v Trnave na Halenárskej 2. Ako býva zvykom, podujatie sprevádzajú aj výstavy porotcov, ktoré sa budú konať v Galérii Jána Koniarka v Trnave – Kopplovej vile na Zelenom kríčku 3, izraelský porotca Yossi Lemel si však vybral ako výstavný priestor podvežie synagógy. Súčasťou TPT 2018 bude rad sprievodných podujatí a aktivít, menších výstav vo verejnom priestore, prednášok a workshopov, napr. v západnom krídle trnavskej radnice a na ďalších výstavných miestach v Trnave aj v iných mestách na Slovensku, usporiadaných v rovnakom čase a označených značkou TPT 2018 +.Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa sa bude napr. konať výstava svetovo oceňovaného českého dizajnéra Jana Reilicha ml. v mestskej veži. Bližšie informácie o týchto podujatiach prinesieme v budúcom vydaní NzR.

Hlavnými organizátormi TPT 2018 sú Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Mestom Trnavou, občianskym združením Poster a publikum.sk. Odbornú spoluprácu zabezpečuje Slovenské centrum dizajnu v Bratislave a záštitu Medzinárodná rada ico-D.

(mkv, TS GJK)

 

Zatiaľ nehodnotené