novinky z radnice

Georges-Louis Leclerc, gróf de Buffon (1707 – 1788) bol francúzskym matematikom, prírodovedcom a osvietenským spisovateľom, dlhoročným riaditeľom parížskej botanickej záhrady. Preslávil sa autorstvom rozsiahlej encyklopédie o prírode. Postupne písal a vydával svoje celoživotné dielo, ktoré malo pôvodne zmapovať celú prírodu. Napriek obrovskému rozsahu ale zostalo torzom, ktoré pojednáva o teórii a vývoji Zeme, o štvornožcoch a vtákoch, o prírodopise človeka, o mineráloch a dielo o „epochách prírody“, ktoré predchádza myšlienke celkového vývoja. Buffon sa ako jeden z prvých vedcov pokúsil o exaktný odhad veku Zeme. Urobil ho pomocou merania času vychladnutia železnej gule a prišiel s údajom 75 000 rokov. Georges Buffon ovplyvnil dve generácie prírodovedcov. Už počas jeho života získal mnoho ocenení, je po ňom pomenovaných množstvo ulíc, škôl a inštitúcií, planétka a kráter na Mesiaci.

Vráťme sa k jeho najznámejšiemu encyklopedickému dielu. Pôvodný názov vo francúzštine znie Histoire naturelle, générale et particulière a vyšlo v rokoch 1749 – 1788 v 36 zväzkoch. V historickej knižnici Západoslovenského múzea sa nachádza nemecký preklad tohto diela: 7 zväzkov Allgemeine Naturgeschichte (Všeobecný prírodopis. Berlín, 1771 – 1774), 18 zväzkov Naturgeschichte der Vierfüssigen Thiere (Prírodopis štvornohých zvierat. Berlín, 1772 – 1792), 23 zväzkov Naturgeschichte der Vögel (Prírodopis vtáctva. Berlín, 1772 – Viedeň, 1807).

Stav knihy pred reštaurovaním

Väčšina múzejných kníh je vo výbornom fyzickom stave, no dva exempláre boli značne poškodené, preto sa múzeum rozhodlo dať ich zreštaurovať. Ide o 25. zväzok diela Naturgeschichte der Vögel (Viedeň, 1802). Toto prelomové dielo v oblasti zoológie obsahuje 60 ručne kolorovaných celostranových medirytín. Kniha bola v zlom fyzickom stave – napadnutá plesňou, krehký papier sa rozpadal, väzba bola tiež vo veľmi zlom fyzickom stave, ručne kolorované ilustrácie po napadnutí plesňou strácali farbu. Druhou knihou, ktorá bola poškodená, je 29. zväzok Naturgeschichte der Vögel (Viedeň, 1807), ktorý je výnimočný 52 ručne kolorovanými celostranovými medirytinami. Táto kniha bola rovnako značne poškodená. Obe tlače boli zreštaurované v Slovenskej národnej knižnici, odbore reštaurovania a konzervovania dokumentov pod odborným vedením vedúcej oddelenia reštaurovania Ing. Elišky Jindrovej. Pri reštaurovaní bola rozobraná knižná väzba, zreštaurované jej jednotlivé súčasti a nakoniec došlo k jej rekonštrukcii na základe pôvodných technológií. Celý zásah bol vedený tak, aby sa čo najviac zachovala historická identita reštaurovaného dokumentu.

Stav knihy po reštaurovaní, ručne kolorované ilustrácie

Knihy sú súčasťou novej výstavy v Západoslovenskom múzeu – Múzeu knižnej kultúry (Nám. sv. Mikuláša 10) Zachránené poklady: Zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea. Výstava bola sprístupnená 10. apríla 2018 a potrvá do 25. marca 2019. Autorom je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

 

Zatiaľ nehodnotené