novinky z radnice

Každoročne 26. septembra si členské krajiny Rady Európy pripomínajú Európsky deň jazykov, ktorý je oslavou jazykového bohatstva Európy. Oslavy Európskeho dňa jazykov sa organizujú od roku 2001vo všetkých štyridsiatich siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. Hlavným cieľom je pripomenúť si jazykovú rôznorodosť, ktorá je jedným z najväčších nehmotných bohatstiev Európy. Za európskou podporou mnohojazyčnosti je presvedčenie, že cez poznávanie iných jazykov a kultúr sa učíme akceptovať aj rozmanitosť Európskej únie vo všetkých jej odtieňoch. Slovenské oslavy Európskeho dňa jazykov sa budú v septembri po prvýkrát konať v Trnave. Nielen o nich sme sa rozprávali s koordinátorkou tohto dňa a vedúcou Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Silviou Pokrivčákovou.

* Aká je história týchto osláv na Slovensku a kto sa na ich organizácii podieľa?

- Európsky deň jazykov sa na Slovensku oslavuje už sedemnásty rok. Zatiaľ tieto oslavy boli vždy v Bratislave alebo v Košiciach. Tento rok máme po prvýkrát možnosť pripraviť oslavy Európskeho dňa jazykov u nás v Trnave. Hlavnými organizátormi podujatia sú Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a Mesto Trnava v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inými významnými inštitúciami, ako sú Európske centrum moderných jazykov v Grazi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav.

Študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity majú v rámci štúdia možnosť oboznámiť sa aj so základmi írskej kultúry. Tohtoročné oslavy Dňa svätého Patrika osobne podporila veľvyslankyňa Írskej republiky. Na zábere zo stretnutia vedenia fakulty s jej Excelenciou zľava: Milan Pokorný, Silvia Pokrivčáková, Hilda Ó Riain, Dana Masaryková a Anton Pokrivčák.

* Jazyk nie je vôbec abstraktný pojem. Dokumentuje to situácia, keď niekde prídeme a nevieme sa dohovoriť. Cez jazyky máme možnosť spoznávať aj kultúru národov, ktoré sú nositeľmi týchto jazykov.

- Práve takto sa tieto oslavy aj berú. Je to deň, keď jednotlivé krajiny propagujú svoje jazyky a kultúry, pričom ide o príležitosť „predviesť“ najmä menej známe alebo menej rozšírené jazyky. Napríklad, čestnou povinnosťou Slovenska je propagovať u nás a v zahraničí slovenčinu a informovať o slovenskej kultúre. Našťastie, na Pedagogickej fakulte máme veľmi aktívnu Katedru slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa do našich osláv aktívne zapojí.

* Ako je to s inými jazykmi?

- Zábava spojená s poznávaním cudzích jazykov býva hlavným pútačom osláv. V našom kontexte ide najmä o zábavné aktivity zamerané na európske jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách – angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, ruština, španielčina, ale vo výbere jazykov neexistujú žiadne obmedzenia. Veríme, že návštevníkov zaujme napríklad stánok latinčiny. Radi by sme obyvateľom Trnavy predstavili aj rôzne slovanské jazyky a takisto momentálne veľmi populárne mimoeurópske jazyky, ako sú japončina a čínština. Dúfame, že v Trnave privítame veľvyslankyňu Indonézie, ktorá spropaguje jazyky a kultúrne bohatstvo tejto veľkej krajiny.

* Aký bude teda Európsky deň jazykov v Trnave?

- Začneme už 25. septembra, keď bude na Trojičnom námestí postavená Ulička jazykov. V jednotlivých stánkoch budú vystavovatelia a účastníci zábavnou formou prezentovať rôzne jazyky a kultúry. Jadrom aktivít budú zábavné úlohy, ktoré musia návštevníci – deti aj dospelí splniť, aby dostali nejakú odmenu – napríklad: Viete pomenovať jablko aspoň v troch jazykoch? Sľubujeme si od toho nielen zábavu, ale aj poučenie.

* Ďalší deň, 26. september, bude patriť už odbornejšej časti tohto projektu.

- Chceli by sme zorganizovať odborný seminár pre jazykových profesionálov, učiteľov, vzdelávateľov, vydavateľov jazykovej literatúry a iných o tom, ako napomôcť diverzifikácii jazykového vzdelávania na Slovensku. Práve táto oblasť nás trápi v súčasnosti najviac.

* Mnohí si myslia, že keď je angličtina popri slovenčine našou dennou súčasťou na internete a v médiách, vo vyučovaní tohto cudzieho jazyka azda ani problémy nie sú. Ale vy to vidíte celkom inak.

- Celkovo je jazykové vzdelávanie opradené viacerými mýtmi. Napríklad: Čím je dieťa mladšie, tým rýchlejšie sa naučí cudzí jazyk. Nie je to celkom pravda. Je dôležité, ako sa dieťa učí a kto ho učí. Takisto, keď sa aj u nás povie cudzí jazyk, hneď sa tým myslí angličtina. Je pravda, že my, angličtinári, sme v zdanlivo komfortnej situácii, keďže angličtina je u nás povinným vyučovacím jazykom a maturitným predmetom. Naším problémom je ale otázna kvalita vyučovania angličtiny a to, že najšikovnejší študenti často nemajú záujem o učiteľské štúdium. Komplikuje sa nám tak kontinuita prípravy kvalitných učiteľov. Ďalším problémom je to, že rozvoj angličtiny u nás nastal tak trochu na úkor ostatných jazykov, ktoré v školách odsunuli na okraj. Nie je záujem o ich štúdium a postupne sa strácajú aj učitelia týchto jazykov. Keďže nie sú povinné, nie je dostatok študentov týchto jazykov a s tým súvisí jav, že katedry iných cudzích jazykov ako je angličtina nám po celom Slovensku doslova vymierajú. A toto je problém, ktorému sa budeme na odbornom stretnutí venovať.

Martin Jurčo, foto: pdf

 

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.3 (3 hlasovali)