novinky z radnice

Na nedostatok slnka a horúcich dní počas leta sa v posledných rokoch nedá sťažovať. Skôr naopak. Extrémne teploty a nedostatok zrážok unavovali nielen ľudí, ktorí majú radi leto, ale aj zvieratá a miestnu flóru. Naplnenie a udržanie princípu – vytvárať miesto vhodné pre život –, ktorým sa Trnava stáročia riadila, sa stáva opäť výzvou pre našu generáciu. Ilúzie budovania krajších zajtrajškov či sny o presadzovaní individuálnych predstáv na úkor udržateľného celku sa ukazujú ako slepé uličky. Nielen preto, že urýchľujú zhoršovanie životných podmienok, ale dlhodobo prehlbujú rozpor medzi realitou a našimi cieľmi. Tie, ak majú mať zmysel, nemôžu podkopávať predpoklady pre život. Bez veľkých ideí či filozofických úvah tušíme, že voda, čistý vzduch a zdravé životné prostredie k nim patria. Kompromisy, ktoré v mene rýchleho zisku na úkor nich robíme, sa ukazujú ako neakceptovateľné. V mene prítomnosti a dočasných výhod sme zabudli myslieť na zajtrajšok a na mesto, v ktorom chceme žiť nielen my, ale aj naše deti. Vysoké múry okolo vybetónovaného dvora, veľkolepé stavby kompenzujúce výrub stromov či záber pôdy dekoratívnou zeleňou nám kvalitný a zdravý život nezaručujú. Nejde však len o projekty investorov, o negatívne priemyselné zásahy do prírody či o neustále zmenšovanie verejného priestoru, ale predovšetkým o prístup každého z nás. Roky sa uspokojujeme s tým, že zodpovednosť je na politikoch alebo na finančných skupinách. Od ich výmeny očakávame zmeny v spoločnosti. No žiadna zmena nenastane bez prehodnotenia cieľov a vízií v nás. Podľahli sme presvedčeniu, že bez peňazí už dnes nie je nič možné. Ak je to tak, mali by sme vedieť, že v spoločnosti upriamenej na zisk je nositeľom zmeny prístupu ku kvalite tovaru, ale aj vzťahov ten, kto nakupuje. Napríklad aj tým, že sa rozhodne ignorovať aroganciu a nekvalitu. Predpokladá to však určité odopretie, čas trpezlivosti a stupeň odhodlania. Vlastnosti, ktoré do procesu zmien i v spoločnosti musíme vniesť. Aj my rozhodujeme o tom, čo sa predáva a nakupuje. Máme podiel na tom, v akom množstve tvoríme odpad a znečisťujeme prostredie. Podľa našich priorít sa rozhodujú výrobcovia. Ak pritom nepodľahneme trendom, ktoré moduluje viac reklama než to, čo skutočne potrebujeme. Rozhodujeme aj o tom, či v našom snívaní zavadzajú stromy, alebo sú pre nás natoľko dôležité, že sa dokážeme postaviť za ich udržanie a rozširovanie. My vytvárame vzťahy, ktorých úroveň sa odzrkadľuje v stave spoločnosti. Áno, často sa cítime v tomto rozhodovaní azda príliš osamelo či v rozpore s väčšinovým prianím. Určujúce by však malo byť to, čo uchováva a podporuje rast a pokračovanie života, v jeho najrôznejších formách. A ľudia, ktorým ide viac o „miesto vhodné pre život“ než len o vlastný prospech či okamžitý zisk.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (174x hodnotené)