novinky z radnice

Život tečie ako rieka, ktorá v nás vrství skúsenosti a dotyky s realitou. Rytmus ani prúd existencie neovplyvníme, no hĺbka prežívania je doménou každého z nás. Za predpokladu, že porozumieme prírodnej nevyhnutnosti, ktorej sme súčasťou.
Spinozov výrok o slobode, ktorá pramení v spoznaní nevyhnutnosti, zástancovia liberálnej tradície zaznávali. Holandský filozof však nehovorí o tom, že sa nachádzame v područí nezvrátiteľného osudu, ale skôr o tom, že spoznanie zákonitostí prírody a princípov sveta môže jednotlivca oslobodiť ku konaniu v prostredí, na ktoré má bezprostredný dosah. Ten nemáme na vlastný zrod, ani na obrazy nespravodlivosti, krivdy či utrpenia, ktoré sú nám informačne sprostredkúvané. Doliehajú na nás, no náš vplyv na ne je limitovaný. Spravodlivosť a ľudskosť však dokážeme vnášať tam, kde sa práve nachádzame. Razom nezmeníme negatívne dopady civilizačného prístupu k prírode, ale svojím šetrným a citlivým postojom môžeme pomáhať zmeniť svoje okolie. Akékoľvek malé svetlo vnáša do tmy schopnosť rozpoznať kontúry a tým prináša i nádej zapálenia ďalších svetiel.

Porozumieť možnostiam i nevyhnutnosti je dôležité v každej dobe.

Niektoré rozhovory o spoločnosti či politike často skĺzavajú do rezignácie. Utvrdzujeme sa v tom, že sme v područí síl, proti ktorým nič nezmôžeme. Médiá a internet sú plné informácií o veľkých problémoch civilizácie, kauzách a zlyhaniach, až nám to zväzuje myseľ i ruky. Prepadáme nostalgii, rezignácii a pocitu ukrivdenia. Akoby súmrak vstupoval aj do nášho srdca a duše. No, ako hovorí filozof, naša sloboda a možnosť konania sa rozprestierajú v darovanom priestore a čase, v ktorom sa práve nachádzame. Tam, kde premýšľame, tvoríme a stretávame ľudí, všade tam je otvorený priestor podať ruku, ponúknuť úsmev či zapáliť svetlo. Vďaka nám sa to postupne môže stať určujúce aj pre celú spoločnosť. Ak však prepadneme trápeniu a bôľom z celku, nedokážeme vidieť možnosti v konkrétnom priestore. Svet, ktorý čoraz prenikavejšie poznávame vďaka technológiám, je pospájaný nielen atómami, fyzikálnymi a chemickými interakciami, ale aj presahujúcim princípom života. V ňom je dôležitý nielen každý atóm, ale aj každý vzťah natoľko, že má rozhodujúci vplyv na celok. Zázrak Vianoc, ku ktorému sa opätovne vraciame, je zázrakom života. Má schopnosť vniesť svetlo do tmy a podať ruku životu. Jeho hĺbka závisí od nášho rozhodnutia.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (167x hodnotené)