novinky z radnice

V organizovanej podobe napĺňa deviate desaťročie, súčasnú štafetu nesie jubilujúci klub z Prednádražia.................Voľakedajšia Pedagogická fakulta UK v Trnave bola významnou športovou baštou. Tejto jesene uplynie rovné polstoročie od sviatočného dňa, keď do radov tamojšej Telovýchovnej jednoty Vysoké školy pribudol plavecký oddiel. Rodný list mu vystavili 1. októbra 1968. Na predsednícky stolec osemčlenného výboru sa posadil Mikuláš Lihán, tajomnícku taktovku zverili bývalému ligovému hádzanárovi Ladislavovi Hlavatému a hospodárkou sa stala študentka Mária Nedeljaková. V krytom bazéne na Prednádraží teda pokračovala pestrá história športového plávania, dlhoročnej pýchy Trnavy. Jej priekopníci ju písali od roku 1932. Prichýlil ich ŠK Jánošík. K vodnej ploche v susedstve cukrovaru, mieste prvých tréningov, pribudol o rok neskôr malý bazén v mestských parných kúpeľoch. Ďalšia etapa (1953 – 1965) vošla do kroniky trnavského plávania v TJ Spartak. Vtedy naplno pulzovala mokrá eufória na Ulici Jozefa Barčovského (dnes Coburgova), v priestoroch letného kúpaliska pri Kovosmalte.

Fabrické kúpalisko pri Kovosmalte slúžilo od roku 1953 športovým plavcom aj širokej verejnosti.

Presuňme sa však do prítomnosti. Za nami je totiž štyridsiaty štvrtý diel populárneho plaveckého podujatia. Vzniklo pod názvom Pohár oslobodenia mesta Trnavy. Najhorúcejším želiezkom domáceho oddielu TJ VŠ sa nadlho stala juniorská a neskôr ženská reprezentantka ČSSR Tatiana Vachtová. Jej vernosť tomuto olympijskému odvetviu a svojmu materskému klubu je vskutku obdivuhodná. Po vydaji sa z nej stala pani Bergmannová a pri aktuálnom ročníku vrcholného slovenského mítingu v krytom 25-metrovom bazéne MTF STU na Ulici Jána Bottu viedla početný usporiadateľský štáb z riaditeľskej pozície. Pomocnú ruku podali súdržnej partii mnohí, vrátane rodičov plaveckých nádejí. Opäť raz všetko fungovalo na výbornú, hoci dvojdňový festival, svojho času premenovaný na Veľkú cenu Trnavy, prilákal do slovenského Ríma 383-členné pole z tridsiatich deviatich klubov. Spoza hraníc prijali pozvanie kvalitné výpravy z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Diváci sledovali celkovo 22 disciplín.

K verným služobníkom agilného vysokoškolského subjektu sa na výborníckom poste zaradil v rokoch 1981 – 1994 nezabudnuteľný žlkovský rodák Jozef Stanko. Jeho ostatný memoriál na 200 metrov znak (53 štartujúcich) bol korisťou Adama Černeka, člena PK Martin. Zo záplavy ďalších výsledkov nemožno nespomenúť hlavné preteky na 200 metrov motýlik. V konkurencii tridsiatich plavkýň ich vyhrala Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany). Medzi dvadsiatimi štyrmi mužmi potvrdil úlohu favorita domáci tromf Adam Halas (PK STU).

„Kvalitná konkurencia a výborne pripravené podujatie,“ uviedol výstižne. So slovami skvelého reprezentanta SR, odchovanca trnavskej liahne, možno iba súhlasiť. Bol to naozaj vydarený športový príspevok plaveckej rodiny k 780. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta aj k 50. výročiu založenia tamojšieho vysokoškolského oddielu od vody.

Jaroslav Lieskovský, foto: archív Evy Šoltészovej

 

 

Zatiaľ nehodnotené