novinky z radnice

J. Franzen – J. Plachetka, Tirnavia 1985, postavenie po ťahu 41.Sb3 (8 - 8).................... Šachistov podľa spôsobu hry môžeme rozdeliť na praktických a korešpondenčných. K všestranným patril Jozef Franzen (*1946) – slovenský šachový medzinárodný majster v praktickom šachu (majstrom Bratislavy sa stal v r. 1978 a 1980, v r. 1978 bol majstrom Slovenska a r. 1983 sa delil o 1. a 2. miesto na Tirnavii) a medzinárodný veľmajster v korešpondenčnom šachu od r. 1984. Na 12. Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v období 1984 – 1991, obsadil 2. miesto a stal sa tak vicemajstrom sveta. Po nástupe počítačov ho však tento druh šachu prestal zaujímať, prestal hrať, a preto ho už nenájdeme v rebríčku slovenských korešpondenčných šachistov. Vrátil sa k praktickej hre, kde ešte stačil prekonať rating 2400 (vo februári tohto roka dosiahlo jeho Elo 2267 b.).

Jozefove šachové majstrovstvo si ukážeme v partii s trnavským veľmajstrom Jánom Plachetkom v 11. kole Medzinárodného šachového festivalu Tirnavia 1985, kde spolu rozohrali v Paulsenovej sicílskej obrane variant označovaný v EŠO ako B42. Biely sa zameral na blokádu poľa d5 ťahom 7.c4 a čierny sa rozhodol pre bočný vývin (fiancheto) svojho čiernopoľného strelca, ktorý tak prestal kryť pešiaka d6, ale začal pôsobiť na uhlopriečke a1-h8. V koncovke po 41.Sb3 sa už obaja duelanti rozhodli nepokračovať a dohodli sa na deľbe bodu. Zhodne až do 9. ťahu sa takisto hralo o 21 rokov neskôr medzi veľmajstrami Kariakinom a Kamským.

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 a6 [4. - Jc6 5.Jc3 (5.Jb5 Sc5?! 6.Sf4! Df6 7.Dc1 Kf8 8.J1c3 a6 9.Sd6+! S:d6 10.J:d6 Dd4? Mokrý vs. Plaskett, Tirnavia 1984, 10. - Ke7 11.Dd2 Jh6 12.0-0-0 Vd8) 5. - d6 6.g3 Jf6 7.Sg2 Sd7 8.0-0 Se7 9.a4 0-0 10.Jce2 Vc8 11.c3 a6 12.h3 Dc7 13.g4 d5! 14.e:d5 J:d5 15.S:d5?! E:d5 16.Jf4 Sc5! -+ Ceškovskij vs. Kasparov, Frunze 1982; 4. - Jf6 5.Jc3 Sb4 6.Sd3 Jc6 7.J:c6 b:c6 8.e5 Jd5 9.Dg4 Réti vs. Schlechter, Viedeň 1915] 5.Sd3 (5.c4 Jf6 6.Jc3 Sb4 7.Sd3 Jc6 8.Se3 d5 9.c:d5 e:d5 10.e:d5 D:d5 11.0-0 S:c3 12.b:c3 0-0 13.c4 Dd6 14.J:c6 D:c6 15.Vb1 Se6 16.Vb6 Dc7 17.Df3 Jg4 18.Dh3 Jf6 19.Dh4 Vfd8 20.Vb3 b5 21.Sg5 Réti vs. Tartakower, Manheim 1914) 5. - Jf6 (5. - Jc6 6.J:c6 b:c6 7.0-0 d5 8.c4! Fischer vs. Petrosian, TK Buenos Aires 1971) 6.0-0 d6 (6. - Dc7 7.De2 d6 8.c4 g6 9.Jc3 Sg7 10.Vd1 0-0 11.Jf3 Jc6 12.Sf4 e5 13.Se3 Sg4 14.h3 Jd4 15.S:d4 S:f3 16.D:f3 e:d4 17.Jd5 J:d5 18.c:d5 = Svidler vs. Ivančuk, Monako 2005) 7.c4 (7.Jc3 Se7 8.f4 b5 9.Df3 Sb7 10.a3 h5?! 11.Kh1 Jbd7 12.Sd2 h4 13.b4 Jh5 14.a4? Jg3+ 15.h:g3 h:g3+ 16.Kg1 Sf6! 17.Jde2 S:c3 18.Vfd1 S:d2 0:1 Boensch vs. Stefanov, Bukurešť 1981) 7. - g6 [7. - Se7 8.Jc3 0-0 9.f4 Ve8? (9. - d5! 10.e:d5 e:d5 11.c:d5 Sc5) 10.Kh1! +- Ivančuk vs. Vallejo Pons, Linares 2002] 8.Jc3 Sg7 9.Se3 (9.Ve1 0-0 10.Sf1 b6 11.Sg5 Sb7 12.Dd2 Dc7 13.Vad1 Vc8! 14.Jc2 Je8 15.Sh6 Sh8 16.Je3 Jd7 17.Kh1?! S:c3! 18.D:c3 S:e4 Beljavskij vs. Gheorghiu, Nový Sad 1979) 9. - 0-0 10.Se2 [10.Vc1 Jbd7 11.Dd2 (11.De2 d5 12.e:d5 e:d5 13.J:d5 J:d5 14.c:d5 Jf6 15.Sc4 J:d5 16.Vfd1 J:e3 17.D:e3 Db6 =) 11. - Dc7 12.f3 b6 13.Vfd1 Sb7 14.Sf1 Vfc8 15.b4 Sf8 16.a3 Kariakin vs. Kamskij, Wijk an Zee 2006] 10. - Dc7 (10. - Jbd7 11.Jf3 Dc7 12.Dd2 Jc5 13.Dc2 Jg4 14.Sd4 e5 15.S:c5 d:c5 16.Jd5 Dd6 17.Vfd1 f5 18.e:f5 S:f5 =) 11.Dd2 b6 12.Vfd1 Sb7 13.f3 Jbd7 14.Jc2 Je8 15.Vac1 Vc8 16.Kh1 Db8 17.Sg5 Jdf6 18.De3 Dc7 19.Vd2 Dc5 20.Vcd1 D:e3 21.S:e3 Jd7 22.Ja4 Sc6 23.J:b6 J:b6 24.S:b6 S:b2 25.Vb1 Se5 26.c5 (26.Jd4 Sa4 27.Vb4 Sd7 28.g3 Sg7 29.Vd1 a5 30.Vbb1 Vb8 31.Sf1 Sa4 32.Vd2 Jf6 33.Je2 Jd7 34.V:d6 Vfc8 35.Jf4 Sf8 36.V:d7 S:d7 -/+) 26. - Sf4 27.Vd4 Sb7 28.Vc4 Se5 29.Je3 f5 30.e:f5 g:f5 31.c:d6 (31.f4 Sg7 32.Vb3 Sc6 33.Vc1 Sb7 34.Vd1 d5 35.Jc2 Jf6 36.Jd4 Vfe8 37.c6 S:c6 38.S:a6 Va8 39.J:c6 V:a6 40.Vc1 Je4 -/+) 31. - J:d6 32.Vc7 Vf7 33.V:c8+ S:c8 34.g3 (34.Jc4 J:c4 35.S:c4 f4 36.Vd1 Kg7 37.Ve1 Sd6 38.Kg1 Vf8 39.Vd1Se5 40.Vd3 Vf7 41.Kf2 Kf6 42.Va3 Vb7 43.Sd8+ Kf7 44.Sd3 Vb2+ 45.Kf1 h6 46.Sh4 Sb7 47.Sf2 Sd5 48.V:a6 V:a2 49.V:a2 S:a2 =) 34. - Vd7 35.Kg2 Kf7 36.Vc1 Sb7 37.Kf2 Jb5 38.Jc4 Sf6 39.Vd1 V:d1 40.S:d1 Sd5 41.Sb3 1/2-1/2 (Pozri diagram!)

Po tomto ťahu sa súperi dohodli na remíze. Ako mohla hra ďalej pokračovať? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom.

Riešenie koncovky z partie M. Jablonický vs. J. Plachetka:

Ešte sa mohol čierny zachrániť: 30. - Kg7! 31.Vg1 (31.h6+? Kh7 32.Ve1 e4 33.Sc6 Vdf8 34.Sb5 V8f5 35.Dg1 Vd5 36.Kc1 K:h6 37.V:e4 V:e4 38.Dh1+ Kg5 39.D:e4 Df4+ 40.D:f4+ K:f4 -+) 31. - Vf6 32.Sc4 (32.De3 Vh8 33.Se2 De6 34.Vg5 Ve8 35.h:g6 Ve7 36.Sh5 Vf1+ 37.Kc2 Df6 38.Se2 Vf4 39.Vg1 V:a4 40.Sd3 Vh4 41.Vf1 De6 42.Dg5 Vh2+ 43.Kb1 Vd7 44.De3 Vh3 45.Vf3 V:f3 46.D:f3 Dd5 47.D:d5 V:d5 =) 32. - e4 33.Dh4 Vh8 34.D:e4 V:h5 35.Db7+ Kh8 36.Da8+ Vf8 37.De4 Vh6 38.Ka1 Vf6 39.De8+ Vf8 40.De4 Vf6 = Niekedy stačí chvíľa nepozornosti (chybný prepočet) aj v závere partie a je po remíze.

GK

Zatiaľ nehodnotené