novinky z radnice

Ján Kročian, skladba č. 37, Pravda 1973, mat 2. ťahom (4 – 8)............................ Jednou z nezabudnuteľných a súčasne významných šachových osobností v Myjave a jej blízkom okolí bol Ján Kročian (* 28. 7. 1923 – 15. 6. 1996), ktorého nedožité 95. narodeniny si pripomenú priaznivci kráľovskej hry na Slovensku koncom júla. Poznali ho aj viacerí trnavskí šachisti – seniori ako všestranného, ale aj vášnivého šachistu a tiež organizátora šachových súťaží v praktickom (hranom) i korešpondenčnom šachu. Aktívne hrával šach za miestny šachový klub v Myjave, ale tiež aj korešpondenčne. Uverejnil asi šesť šachových skladieb (dvojťažky) v slovenských denníkoch [Práca (3), Hlas ľudu (2), Pravda (1)]. Prvotina sa objavila v šachovej rubrike v Práci 7. 11. 1948.

Z jeho mini-šachového albumu sme vybrali asi tú najlepšiu dvojťažku, ktorá je zobrazená na diagrame. V dvojročnej šachovej súťaži v Pravde (1973 – 1974) získala 5. čestné uznanie. Ak by bol na ťahu čierny, tak po ťahoch 1. - Kf4 a Df4 nasledujú maty 2.Vd4 a Db1. Vo zvodnosti 1.Dc5? (hrozí De3 mat, vyvrátenie 1. - Vd4!) po tých istých obranných ťahoch čierneho nasledujú iné maty. Nakoniec treba porovnať maty v zdanlivej hre, zvodnosti a riešení po tých istých obranách (1. - Kf4, Df4). Biely začne a dá mat druhým ťahom!

Ešte skôr uverejnil približne rovnako kvalitnú dvojťažku v Hlase ľudu 30. 9. 1971 [biely: Ka8 Dg7 Sd5 Sf6 Jg5 Pf4 h3 (7), čierny: Kf5 Ve1 Vg1 Sd1 Se3 Jg2 Jg8 Pd6 e4 h4 (10)] so zdanlivými hrami: 1. - S:f4,J:f4 2.Se6,S:e4 mat; zvodnosťou: 1.J:e4? hr. 2.Dg5 mat, 1. - S:f4,J:f4 2.Dh7,Jd6 mat, viazne na 1. - K:f4!; riešením: 1.Jf3! hr. 2.Dg5 mat, 1. - S:f4,J:f4,K:f4 2.Jd4,J:h4,Dg4 mat.

Z veľkého množstva jeho korešpondenčných partií sme vybrali jednu z 5. MSR 1981, ktorú síce prehral, ale bránil sa ako čierny svojou obľúbenou škandinávskou obranou (B01), lebo rád hral hry, ktoré neboli v šachu veľmi obohraté. Pravdepodobne rozhodujúcu chybu urobil v 31. ťahu, keď po správnom Vg4 mohol ešte udržať partiu na remízu. Po 36. ťahu bieleho sa vzdal, lebo správne pokladal svoje postavenie na šachovnici za prehraté a možno chcel takýmto spôsobom aj ušetriť peniaze za známky na korešpondenčných lístkoch, ktorými si súperi oznamovali svoje ťahy.

Ján Helbich – Ján Kročian

1.e4 d5 2.e:d5 D:d5 [2. - Jf6 3.d4 J:d5 4.c4 Jf6 (4. - Jb6 5.Jc3 e5! 6.Jge2 Sg4 7.Se3 J8d7 8.b3 Sa3 9.Dd2 De7 10.h3 Sh5 11.Jg3 e:d4 12.D:d4 0-0-0 13.J:h5 Jf6 14.Df4 Sb2 15.Vd1 S:c3 16.Ke2 J:h5 17.Df5+ Kb8 18.D:h5 De4! 0:1 Handel vs. Bergraser, kor. p. 1978-82, 4. - Jb4 5.a3 J4c6 6.d5 Je5 7.Jf3 J:f3+ 8.D:f3 e5 9.Dg3 +/-) 5.Jf3 e6 6.Jc3 b6 7.Sd3 Sb7 8.0-0 Sd6 9.De2 De7 10.Je4 Jbd7 11.b3 J:e4 12.S:e4 c6 13.Ve1 Jf6 14.Sc2 0-0-0 15.Sb2 Vhe8 16.Jg5 h5 Réti vs. Breyer, Bratislava 1920] 3.Jc3 Da5 (3. - Dd8 4.d4 Jf6 5.Jf3 Sg4 6.h3 S:f3 7.D:f3 c6 8.Se3 e6 9.0-0-0 Sb4 10.Je4 J:e4 11.D:e4 Dd5 12.D:d5 c:d5 =, 3. - Dd6 4.g3 Jf6 5.Sg2 h5 6.d4 h4 7.Sf4 Db6 8.Jge2 c6 9.Dd3 Ja6 10.a3 h:g3 11.f:g3 Sg4 12.0-0-0 e6 = Smirin vs. Kuraica, Solin 1999) 4.d4 [4.Jf3 Jc6 (4. - Sg4 5.h3 S:f3? 6.D:f3 Jc6? (6. - c6!) 7.Sb5 Db6 8.Jd5! Da5+ 9.b4! 1:0 Wiesel vs. Weigel, kor. p. 1923) 5.Sb5 Sd7 6.0-0 e6 7.d4 Sb4 8.Dd3 S:c3 9.b:c3 a6 10.Sc4 Jge7 11.Vb1 Vb8 12.Jg5 Df5 13.Dg3 D:c2 14.Sd3 D:c3 15.J:f7 Jf5 16.S:f5 D:g3 17.f:g3 0-0 18.Sa3! Réti vs. Rubinstein, Teplice v Čechách 1922; 4.b4!? D:b4 5.Vb1 Dd6 6.Jf3 Jf6 7.d4 c6 8.Sd3 b6 9.0-0 e6 10.De2 Se7 11.Je4 J:e4 12.D:e4 Dd5 13.Dg4 Sf6 14.c4 +/=] 4. - c6 [4. - e5 (5.d:e5?! D:e5+ 6.Se2 Sg4 7.Se3 S:e2 8.Jg:e2 Sc5 9.S:c5 D:c5 10.0-0 Jc6 11.Jg3 Vd8 12.De2+ Jge7 13.Vad1 0-0 14.V:d8 V:d8 15.Vd1 V:d1+ 16.D:d1 Dd4 17.a3 D:d1+ 18.J:d1 Jd4 19.Je3 Kf8 20.Kf1 Ke8 21.Je2 J:e2 22.K:e2 Kd7 0,5:0,5 Duras vs. Schlechter, Lemvig 1912) 5.Jf3 Sg4 (5. - Sb4 6.Sd2 Sg4 7.Se2 e:d4 8.J:d4 De5 9.Jcb5 S:e2 10.D:e2 S:d2+ 11.K:d2 D:e2+ 12.K:e2 +/- Tarasch vs. Mieses, Goteborg 1920) 6.Sb5+ c6 7.Se2 Sb4 8.0-0 S:f3 9.S:f3 Je7 10.d:e5 0-0 11.Sd2 D:e5 12.Ve1 Liskov vs. Persic, SSSR 1957; 4. - Jf6 5.Jf3 Sg4 6.h3 Sh5 7.Sd2 e6 8.d5 J:d5 9.Sb5+ c6 10.J:d5 Dd8 11.Jf4 S:f3 12.D:f3 c:b5 13.D:b7 Jd7 14.0-0-0 Vb8 15.Df3 Dc8 +/= Hlinka vs. Hrtko, kor. p. 6. MSR I. liga 2004] 5.Jf3 Sg4 (5. - Jf6 6.Sc4 Sf5 7.Sd2 e6 8.Jd5 Dd8 9.J:f6 g:f6 10.De2?! S:c2 11.Sc3 Sg6 12.0-0-0?! Jd7 13.d5 Sh6+ 14.Jd2 c:d5 15.S:d5 Vc8 16.Se4 S:e4 17.D:e4 Jc5 18.Dh4?? Sg5 19.Dg3 Je4! Isgandarova vs. Repková, ME žien 2002) 6.h3 Sh5 7.g4 Sg6 8.Je5 Jf6 9.h4 Se4 10.Jc4 Dd8 11.J:e4 J:e4 12.Df3 Dd5 13.Sd3 Jc5 14.Se2 Je6 (14. - D:d4 15.Se3 Dd5 16.D:d5 c:d5 17.S:c5 d:c4 18.S:c4 e6 19.Se3 Jd7 20.Vd1 a6 21.c3 Sc5 22.Sf4 +/=) 15.Se3 Jd7 16.0-0-0 f6 17.D:d5 c:d5 18.Ja5 0-0-0 19.Sf3 Jc7 20.c4 e6 21.a3 Jb8 22.c:d5 e:d5 23.g5 f5 24.Sf4 Sd6 25.Se5 S:e5 26.d:e5 Vhe8? (26. - Jc6! 27.J:c6 b:c6 28.b4 Kd7 29.Vhe1 a5 30.Kc2 Va8 31.Kb3 Vhb8 32.g6 h:g6 33.Vg1 a:b4 34.a:b4 Ja6 35.V:g6 J:b4 36.e6+ Kd6 37.e7+ K:e7 38.Sh5 Jd3+ 39.Kc2 Jf4 40.V:g7+ Kd6 41.Vg5 Va2+ 42.Kc1 Vb4 43.Sf3 V:f2 44.Sh5 d4 45.Vg8 Vc4+ 46.Kb1 J:h5 -/+) 27.Vhe1 Ve6 28.Sg2 Jc6 29.J:c6 V:c6+ 30.Kb1 Vc4 31.e6 Ve4? (31. - Vg4! 32.Sf3 Vf4 33.e7 V:f3 34.e:d8+ K:d8 35.Vd2 Vf4 36.Vh1 Kd7 37.Vh3 Kd6 38.Vb3 b6 39.Vh3 Je6 40.Vh1 g6 41.Vh3 Jd4 42.Vdd3 Jc6 43.Vdf3 Ve4 44.h5 Ve1+ 45.Ka2 Vg1 46.h:g6 h:g6 47.Vfg3 Vf1 48.Vg2 Je5 49.Vh7 Jd3 50.Vg7 Jc1+ 51.Kb1 Jd3+ 52.Ka2 Jc1+ 53.Kb1 Jd3+ 54.Ka2 = Pozičná remíza opakovaním ťahov.) 32.S:e4 f:e4 33.f3 J:e6 34.f:e4 d4 35.Vf1 Vd7 36.Vf5 [Čierny sa vzdal, lebo pozične partia vyzerala na prehru a ešte k tomu sa hrala korešpondenčne, keď mohol biely dôkladne analyzovať jej priebeh niekoľko desiatok ťahov dopredu ako napr.: 36. - Kd8 37.Va5 b6 38.Vd5 Ke7 39.b4 Vd6 (39. - V:d5 40.e:d5 Jc7 41.V:d4 Jb5 42.Ve4+ Kd6 43.Kb2 g6 44.Ve6+ K:d5 45.Ve7 a5 46.V:h7 a:b4 47.a:b4 Jd6 48.h5 g:h5 49.V:h5 Ke6 50.g6 Kf6 51.Vd5 Je4 52.Vd4 Jg5 53.Vd6+ Kg7 54.V:b6 +-) 40.b5 h6 41.g:h6 g:h6 42.a4 Kd7 43.Kc2 Ke7 44.Vd3 Vd8 45.V:d8 K:d8 46.Vg3 Jc5 47.Vg8+ Ke7 48.Vg7+ Ke6 49.V:a7 Ke5 50.a5 b:a5 51.b6 d3+ 52.Kc3 Kd6 53.V:a5 d2 54.Kc2 J:e4 55.Ve5 Jf6 56.Vb5 Kc6 57.b7 Jd7 58.b8D +-] 1:0

Riešenie strednej hry v partii Slabá vs. Oralová: 23.Db3! Dd6 24.g3 Dd5 25.D:d5 S:d5 26.a3 a5 27.Vc8?! (27.Vb1 Sc7 28.Jg2 a4 29.Sb4 b5 30.Jf4 Sc4 31.Vb2 h5 32.Sc5 h4 33.Je2 h:g3 34.h:g3 g6 35.Sh3 Sa5 36.Sf1 Jd5 37.Jf4 J:f4 38.g:f4 Vc8 39.V:b5 S:b5 40.S:b5 Vb8 41.S:a4 Se1 42.Kf1 Vb1 43.Sc2 Vc1 44.Ke2 V:c2+ 45.K:e1 =) 27. - V:c8 28.S:c8 Sd6 29.Jc2 Sb3 30.Ja1 Sa2 31.Sc1 b5 32.Sb2 b4 33.a:b4 a:b4 34.Sb7 Jd5 =/+ Andrea mala obmedziť aktivitu čiernej dámy aj jej výmenou. Budeme sledovať ďalší šachový rast mladej Piešťanky (* 2003), keď bude musieť zladiť svoje školské povinnosti s účasťou na šachových turnajoch. V máji skončila na Majstrovstvách Slovenska (Topoľčany) v zrýchlenom šachu vo svojej kategórii (D16) na 2. mieste. Koncom toho istého mesiaca na bleskovom turnaji v Ružomberku v tej istej kategórii zvíťazila. Vychádzajúcej šachovej hviezde z mesta barlolamača želáme úspešnú šachovú kariéru s pomocou jej trénera Vladimíra Gubiša.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené