novinky z radnice

Vladimír Pachman, skladba č. 38, Šachové umění 1950, biely ťahá a remizuje (6 – 6).................................. Šachovú rubriku venujeme spomienke na dvoch bratov z Českej republiky, z ktorých jeden, starší Vladimír, sa stal veľmajstrom v kompozičnom šachu a druhý, Luděk, zase veľmajstrom v praktickom (hranom) šachu, čo je v šachovom svete ojedinelý jav pre súrodeneckú dvojicu.

Vladimír Pachman (* 16. 4. 1918 – † 8. 8. 1984) v období rokov 1951 až 1981 získal celkom trinásť titulov majstra Československa v kompozičnom šachu. Medzinárodným majstrom kompozičného šachu sa stal r. 1960 a medzinárodným veľmajstrom r. 1976. V Albumoch FIDE dosiahol 112,33 bodu. Podľa tohto hodnotenia je najlepším českým šachovým skladateľom všetkých čias. V r. 1952 a v rokoch 1958 až 1964 bol predsedom Československej organizácie pre kompozičný šach a v rokoch 1956 až 1963 pôsobil ako delegát Československa v Stálej komisii FIDE pre kompozičný šach. V rokoch 1952 – 1953 a 1958 – 1965 bol redaktorom úlohovej časti časopisu Československý šach. Ako docent prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Napísal niekoľko kníh o kompozičnom šachu: Problémový šach (1950), Šachová úloha (1953), Vybrané šachové skladby V. Pachmana (1972) a Vybrané šachové skladby (1980). V apríli by sa bol dožil 100 rokov.

Z jeho bohatej šachovej tvorby (zložil okolo 1 200 skladieb, väčšinou trojťažky a mnohoťažky, prvotinu ako 16-ročný) sme vybrali štúdiu (Pozri diagram!), kde je biely na ťahu, materiálne oveľa slabší, ale aj napriek tomu dokáže remizovať vďaka súhre svojich ľahkých figúr.

Pre milovníkov patových štúdií sme vybrali od V. Pachmana jednu, ktorá v II. Svetovej súťaži FIDE (C 15. 2. 1981) obsadila 4. miesto: Biely - Kf1 Vd3 Jh4 Pe2 (4), čierny - Kf4 Sc5 Jg4 Jh1 Ph2 (5) s výzvou: Biely začne a vynúti remízu! Nevychádzajú pokusy: 1.Vc3?? Jg3+ 2.Kg2 h1D mat (2.Ke1 h1D+ 3.Kd2 Db1 s matom v 10. ťahu), 1.Kg2?? Jhf2 2.Vf3+ Kg5 3.V:f2 h1D+ 4.K:h1 J:f2+ 5.Kg2 K:h4 s výhrou čierneho. Riešenie: 1.Vf3+! Kg5 (1. - Ke4 2.Jf5 Kd5 3.Kg2 Jhf2 4.Jg3 Ke6 5.Jh1 J:h1 =) 2.Vh3 Je3+ (2. - Jg3+ 3.Kg2 h1D+ 4.V:h1 J:h1 5.Jf3+ Kf4 6.K:h1 Kg3 7.Je1 =) 3.V:e3 (3.Ke1?? Sb4 mat) 3. - K:h4 4.Kg2 Jf2 5.K:f2 h1D pat! (5. - h1S 6.Kg1 Sh1 ľub. 7.Kh2 S:e3 pat!).

Luděk Pachman (* 11. 5. 1924 – † 6. 3. 2003) sedemkrát vyhral Majstrovstvá Československa v šachu: 1946, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963 a 1966. V období rokov 1952 až 1966 osemkrát reprezentoval Československo na šachových olympiádach a v rokoch 1959 až 1967 pracoval ako redaktor Československého športu. Zvíťazil alebo obsadil popredné miesta na silno obsadených turnajoch: vyhral v Bukurešti 1949, Mar del Plata, Santiagu de Chile a Sarajeve 1959, M. Lázňach 1960, Sarajeve 1961 a Aténach 1968. Po r. 1968 nedopadol politicky dobre (bol niekoľkokrát väznený a mučený), lebo sa sklamal ako bývalý komunista v komunistickej ideológii, keď sa teória odlišovala od reálneho života. ŠtB mu odporučila, aby dobrovoľne emigroval, čo aj vykonal r. 1972 a stal sa občanom Nemeckej spolkovej republiky, kde popri svojej šachovej činnosti pôsobil aj v emigrantských kruhoch. Po nežnej revolúcii žil striedavo v Nemecku a Prahe, ale od r. 1998 už len v Nemecku. Z jeho mnohých šachových publikácií spomenieme aspoň niektoré: Teória moderného šachu, Moderná šachová teória, Moje najlepšie partie, Šachové koncovky v praxi, Stredná hra v šachovej partii. Bol jediným československým šachistom, ktorý dokázal poraziť na šachovnici, dokonca dvakrát, legendárneho amerického veľmajstra Roberta Jamesa Fischera, keď stihol počas svojho života odohrať s ním osem súťažných partií (+2 - 2 = 4). Od jeho úmrtia uplynulo 15 rokov. Z jeho životných partií sme vybrali víťaznú s americkým šachovým zázračným dieťaťom (vtedy mal iba 16 rokov) a neskôr aj majstrom sveta, s ktorým si ľudsky rozumel. Napísať komentár k tejto partii nie je jednoduché, keď máme nájsť rozhodujúcu chybu bieleho, ktorá bola príčinou jeho prehry. Víťaz sa domnieva, že sa tak stalo už v ťahu 15.d:e5, ale iný komentátor, americký veľmajster Mednis, ktorý napísal knihu o Fischerových prehrách, zase dáva otáznik k ťahu 16.Dh5. Kde je potom pravda? Podľa našich analýz mohol R. Fischer udržať remízu ešte v 17., ale aj 22. ťahu, či možno neskôr. Naši čitatelia nech si vytvoria svoj vlastný názor na základe domácich analýz, ktoré nám môžu aj do redakcie poslať.

 

Robert Fischer – Luděk Pachman

Argentína, Mar del Plata 1959

Španielska hra (C75)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 (Tzv. odložená Steinitzova obr.; iná možnosť: 4. - f5 5.d4 e:d4 6.e5 Sc5 7.Sg5 Jge7 8.c3 d:c3 9.J:c3 h6 10.S:e7 J:e7 Almáši vs. Širov, Monako 2003) 5.c3 [5.d4? b5 6.Sb3 J:d4 7.J:d4 e:d4 8.D:d4? c5 9.Dd5 Se6 10.Dc6+ Sd7 11.Dd5 c4!; 5.0-0 Sg4 6.h3! Sh5 (6. - h5!? 7.h:g4?? h:g4 8.Je1 Dh4 9.f4 g3 -+) 7.c3 Df6? (7. - Jf6 8.d4 b5 9.Sb3 Se7 10.Se3 0-0 11.Jd2 d5!? Geller vs. Spasskij, Moskva 1964) 8.g4 Sg6 9.d4! Fischer vs. Geller, Bled 1961; 5.S:c6+ b:c6 6.d4 f6 7.Se3 Je7 8.c4 Jg6 9.Jc3 Se7 10.0-0 0-0 11.Da4 Sd7 12.c5 Kh8 13.Vad1 De8 14.h3 d5!? Kariakin vs. Griščuk, Odessa 2008] 5. - Sd7 (5. - f5 6.e:f5 S:f5 7.0-0 Sd3 8.Ve1 Se7 9.Sc2! Anand vs. Jusupov, Wijk an Zee 1994 alebo J. Polgárová vs. Bologan, Buenos Aires 2000; tzv. Siesta-variant: Steiner vs. Capablanca, Pešť 1928) 6.d4 Jge7 [Rubinsteinov variant; iné pokračovanie: 6. - g6 7.0-0 Sg7 8.d5 (8.Ve1 b5 9.Sc2 e:d4 10.c:d4 Sg4 Anand vs. Mamedjarov, Wijk an Zee 2008) 8. - Jce7 9.c4 Jf6 10.S:d7+ D:d7 11.Jc3 0-0 12.c5 Jh5 Svidler vs. Kamskij, Chanty-Mansijsk 2007] 7.Sb3 [7.d5 Jb8 8.c4 g6 9.0-0 Sg7 10.Jc3 0-0 11.b4 S:a4 12.D:a4 Jd7 13.Sa3 h6 14.c5 f5 15.Jd2 +/= Tiviakov vs. Malanjuk, Taliansko 1994; 7.Se3!? Jg6 8.h4 h5 9.g3 Se7 10.d5 Jb8 11.S:d7+ J:d7 12.Jfd2 Jf6 13.f3 0-0 (13. - c5!? 14.c4 b5 15.Jc3 Vb8) +/= Topalov vs. Jusupov, Novgorod 1995] 7. - h6 8.0-0 [8.Jh4?! e:d4 9.c:d4 J:d4 10.D:d4 Jc6 11.Dd5 (11.S:f7+ K:f7 12.Dd5+ Se6 13.Dh5+ Kg8 14.0-0 Je5 Taľ vs. Bannik, Leningrad 1956) 11. - D:h4 12.D:f7+ Kd8 13.Dd5 Je5 14.Jc3 Sc6 15.Dd4 Dg4 16.Kf1 Se7 17.h3 Dg6 18.Sf4 Sf6 19.De3 Jd7 20.f3 Jc5 21.Sc4 S:c3 22.b:c3 Sb5 -/+, 8.Jbd2 Jg6 (9.Jc4 Se7 10.Je3 Sg5 11.J:g5 h:g5 12.g3 e:d4 13.c:d4 Kf8 14.0-0 Df6!? 15.Jd5 D:d4 16.S:g5 Jge5 =/+ Short vs. Portisch, Linares 1990) 9.Jf1 Se7 10.Je3 Sg5 11.Jd5 S:c1 12.V:c1 0-0 13.d:e5 Jc:e5 14.J:e5 d:e5 15.0-0 Se6 16.Df3 c6 17.Je3 S:b3 18.a:b3 Dg5 19.Vcd1 Vad8 20.g3 Vfe8 =] 8. - Jg6 9.Jbd2 (9.Je1 Ja5 10.f4 J:b3 11.D:b3 e:f4 12.S:f4 Vb8 13.S:d6 Se6 14.d5 D:d6 = podľa Boleslavského) 9. - Se7 10.Jc4 Sg5 11.Je3 S:e3 12.S:e3 0-0 13.h3 Ve8 14.Jh2 (14.d:e5 d:e5 15.Sd5 Df6 16.Db3 Vab8 17.Jh2 Jce7 18.Sa7 Vbd8 19.S:b7 Jf4 20.Se3 Dg6 21.Jg4 S:g4 22.h:g4 Je2+ 23.Kh2 D:g4 -/+) 14. - De7 (14. - e:d4 15.c:d4 V:e4 16.S:f7+ K:f7 17.Df3+ Vf4 18.S:f4 J:d4 19.Dd5+ Je6 20.Sd2 Sc6 21.Db3 Df6 22.Jg4 Dd4) 15.d:e5 d:e5 16.Dh5?! (16.Sd5!? Vad8 17.Dc2 Df6 18.Vad1 Jf4 19.S:f4 D:f4 20.Vfe1 Df6 21.Jf1 Dg6 22.Ve3 Se6 23.S:c6 b:c6 24.Vg3 Df6 25.b3 c5 =; 16.Df3 Se6 17.Vfd1 S:b3 18.a:b3 De6 19.b4 Ved8 20.De2 Db3 21.Jg4 f6 22.f3 Kf7 =) 16. - Ja5 17.Sc2 (17.Sd5!? c6 18.D:g6 c:d5 19.Db6 Jc4 20.D:b7 Vab8 21.D:d5 J:e3 22.f:e3 V:b2 23.Vfb1 Se6 24.Dc6 Vc2 25.Vc1 Ve2 26.Ve1 V:e1+ 27.V:e1 Vc8 28.D:a6 Dh4 29.Jf3 D:e4 30.Dd6 V:c3 31.D:e5 D:e5 32.J:e5 S:a2 =) 17. - Jc4 18.Sc1 Jf4 19.Df3 Vad8 20.S:f4 e:f4 21.D:f4 Sc6 22.Jg4?! (Radšej mohol Bobby skúsiť iný variant: 22.Vad1 J:b2 23.Vd4 V:d4 24.c:d4 S:e4 25.Ve1 S:c2 26.V:e7 V:e7 27.Dc1 Sd3 28.Jg4 Jc4 29.Dc3 Se2 30.Je3 J:e3 31.f:e3 Sb5) 22. - h5 23.Je3 J:b2 24.Jf5 Df6 25.D:c7 D:c3 26.Vac1 (26.Je7? V:e7 27.D:d8+ Ve8 28.Dg5 D:c2) 26. - Df6 27.Vfe1 Jd3 28.S:d3 V:d3 29.Df4 g6 30.Vc5 [30.Dh6 Ve6 31.Jg3 h4 32.Jf1 V:e4 33.V:e4 S:e4 34.Je3 De7 35.Df4 Sc6 36.Jg4 Vd6 37.Je5 Ve6 38.J:c6 V:c6 39.Vd1 Ve6 (40.Dd2 Ve2 -/+) 40.Dd4 b5 41.Kf1 Ve2 42.a3 Kh7 =/+] 30. - Ve6 (30. - g:f5 31.V:f5 Dc3 32.Dg5+ Kf8 33.Dh6+ Ke7 34.Ve2 Vh8 35.Dg5+ Kf8 -/+) 31.Db8+ Vd8 32.Df4 (32.Dg3 V:e4 33.Je3 h4 34.Dc7 Vd2 35.Vf1 V:a2 36.Jg4 De7 37.Db8+ Kh7 38.Ve5 V:e5 39.J:e5 Vc2 40.J:c6 V:c6 - +) 32. - g:f5 33.V:f5 Dg7 34.V:h5 Vde8 35.f3 Ve5 36.Vh4 Vg5 37.Vg4 V:g4 38.h:g4 Dd4+ 39.Ve3 De5 40.Df5 D:f5 41.g:f5 Vd8 42.Kf2 Sb5 43.Ke1 Kg7 44.e5 Vd4 45.g4 Kh6 46.e6 f6 47.Kf2 (47.Vc3 Vc4 48.Ve3 Kg7 49.Kd2 Kf8 50.Ve4 Vc5 51.Ve3 Ke7 52.a3 a5 -/+) 47. - Vd2+ 48.Kg3 Kg7 49.Vc3 Sc6 50.a3 Ve2 51.Kf4 a5 52.Vd3 (52.g5 f:g5+ 53.K:g5 Vg2+ 54.Kf4 Kf6 55.Ve3 a4 56.Ve1 Vb2 57.Vh1 Vb3 58.Vh6+ Ke7 59.Vh7+ Kd6 60.Kg5 V:f3 61.Kf6 V:a3 62.Vh8 Vf3 63.Vd8+ Kc7 64.e7 Sd7 65.e8D V:f5+ 66.Kg6 S:e8+ 67.V:e8 Va5 -+) 52. - a4 53.Vd8 Vf2 54.Vd3 (54.g5 V:f3+ 55.Kg4 f:g5 56.K:g5 Vg3+ 57.Kf4 V:a3 58.Kg5 Vg3+ 59.Kf4 Vg2 60.Vc8 Kf6 61.Vf8+ Ke7 - +) 54. - b5 55.Vc3 V:f3+ 56.V:f3 S:f3 (57.K:f3 b4 58.a:b4 a3 59.b5 a2 60.b6 a1D) 0-1

Riešenie skladby č. 37 (Kročian): Zdanlivé hry 1. - Kf4,Df4 2.Vd4,Db1 mat; zvodnosť 1.Dc5? hr. 2.De3 mat, 1. - Kf4,Df4 2.Vh4 Dd5 mat (1. - Jd4 2.De5 mat), 1. - Vd4!; riešenie 1.Dc3! hr. 2.De3 mat, 1. - Kf4,Df4 2.D:f3,Dd3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené