novinky z radnice

Záver šachovej partie: Durao (Portugalsko) – Plachetka (ČSSR), XXV. ŠO Luzern (30. 10. – 17. 11. 1982), postavenie po ťahu 36. - J:c2......................... Koncom októbra sa bude oslavovať sté výročie vzniku ČSR. Medzi českými a slovenskými šachistami vždy panovali priateľské vzťahy, ktoré sa napríklad prejavili aj pri konaní šachových olympiád. Jednu z nich, v poradí XXV., si pripomenieme v našej šachovej rubrike. Koncom minulého roka uplynulo už 35 rokov od jej uskutočnenia vo švajčiarskom Luzerne r. 1982, kde štvorčlenný tím (Hort, Smejkal, Ftáčnik, Plachetka) aj s dvoma náhradníkmi (Jansa, Ambrož) získal strieborné medaily. Nehrajúcim kapitánom bol veľmajster Miroslav Filip. Plachetka dosiahol z ôsmich odohratých partií šesť bodov (+5 = 2 - 1) a stal sa tak percentuálne najúspešnejším členom olympijského tímu (75%). V rekordnom krátkom čase, dva roky po skončení tejto ŠO, vyšla v r. 1984 vo vydavateľstve Šport Bratislava publikácia nielen o tejto nezabudnuteľnej olympiáde, ale aj ich histórii vrátane ženských. Spoluautorom knihy spolu s Ľ. Ftáčnikom a J. Kozmom je aj trnavský šachový veľmajster Ján Plachetka, ktorý takmer všetky svoje partie napísal aj s komentárom. Jednu asi zabudol, alebo už vtedy sa možno zahral na vizionára a predpokladal, že po založení NzR vznikne šachový kútik, a tak nám ju prenechal na analýzu. V súboji s Portugalskom v 3. kole sme vyhrali 3,5:0,5. Veľmajstri rozohrali indickú hru v útoku s označením v EŠO A07.

1.g3 d5 2.Sg2 Jf6 3.d3 e5 4.Jf3 (4.c4 d4 5.Jf3 Jc6 6.0-0 Se7 7.b4 a6 8.b5 a:b5 9.c:b5 Ja7 10.J:e5 J:b5 11.J:f7 K:f7 12.Db3+ Se6 13.D:b5 V:a2 14.V:a2 S:a2 15.D:b7, Barejev vs. Alexandrov, 2004) 4. - Jc6 (4. - Sd6 5.0-0 0-0 6.c4 c6 7.c:d5 c:d5 8.Jc3 h6 9.Jb5 Jc6 10.J:d6 D:d6 11.d4 e4 12.Je5 De6 13.J:c6 D:c6 14.Sf4 Sd7 =, Minasian vs. Izoria, Batumi 2003) 5.0-0 [5.a3 a5 6.0-0 h6 7.b3 Sd6 8.Sb2 0-0 9.Jc3 Ve8 10.Jb5 Se6?! (10. - Sg4, 10. - Sf5) 11.c4 a4 12.Vc1 d:c4 13.b:c4 Dd7 14.e3 Sf5 15.d4 e:d4 16.e:d4 Sg4 17.Ve1 V:e1+ 18.D:e1 Ve8, Nakamura vs. Henkin, Drážďany 2008] 5. - Se7 [Vznikla Pircova obrana so zamenenými farbami a tempom naviac pre bieleho. V tom istom turnaji sa hrala indická v útoku (A07) aj v iných partiách: 1.Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 Sf5 4.d3 e6 5.0-0 h6 6.Jbd2 Se7 7.De1 0-0 8.e4 Sh7 9.De2 c5 10.b3 Jc6 11.Sb2 c4! -/+ Plachetka vs. Jusupov alebo 1.Jf3 Jf6 2.g3 d5 3.Sg2 g6 4.b3 Sg7 5.Sb2 c5 6.e3 Jc6 7.0-0 0-0 8.Je5 J:e59.S:e5 Sg4 10.Dc1 Dd7 11.Db2 Sh3 12.d3 Df5 13.Jd2 Dh5 14.Vad1 Vfd8 15.d4 Jg4 16.S:g7 S:g2 17.K:g2 D:h2+ 18.Kf3 K:g7 19.d:c5+ e5 20.Ke2 Dh5, Ivánková vs. Gaprindašviliová] 6.Jbd2 0-0 7.e4 Ve8 (7. - Sg4 8.h3 Sh5 9.e:d5 J:d5 10.Jb3 a5 11.a4 f6 12.Ve1 Jdb4 13.Se3 Sf7 14.Jfd2 Sd5 15.Sf1 Dd7 16.c3 Ja6 17.d4 e:d4 18.J:d4 J:d4 19.S:d4 Jc5 20.Dh5 Sf7 =) 8.c3 Sf8 9.Ve1 d:e4 10.d:e4 a5 11.Dc2 Sc5 12.h3 Se6 13.Jf1 h6 14.Se3 De7 15.Jh4?! (15.Ved1 Ved8 16.a3 Df8 17.b4 V:d1 18.V:d1 a:b4 19.a:b4 Sd6 20.J1d2 Va2 21.Dd3 Va3 22.Dc2 Da8 23.Sf1 Va2 24.Db1 Da4 25.Vc1 Je7 26.Sc4 S:c4 27.J:c4 Jg6 =) 15. - Vad8 16.a3 (16.Jf5 Df8 17.Ved1 S:e3 18.J1:e3 g6 19.Jh4 Dc5 20.Jf3 Kg7 21.a3 b5 22.Sf1 a4 23.V:d8 V:d8 24.Ve1 Vd7 25.De2 Ja7 26.Jc2 Je8 27.Jb4 f6 28.Jd3 Db6 29.De3 D:e3 30.V:e3 Vd6 =) 16. - Vd7 17.b4 S:e3 18.J:e3 Ved8 19.Ved1 g6 20.V:d7 V:d7 21.Vd1 V:d1+ 22.D:d1 Dd6 23.Dc2 (23.D:d6 c:d6 24.Jf3 Ja7 25.b:a5 J:e4 26.J:e5 J:c3 27.J5c4 d5 28.Jd6 d4 29.Jf1 Jb1 30.Se4 J:a3 31.h4 f5 32.Sf3 Jb1 33.J:b7 Kg7 =) 23. - b6 24.Jf3 Ja7 25.Sf1 Dc6 26.Sd3 Jd7 27.Kg2 Kg7 28.c4 a:b4 29.a:b4 Dd6 30.Dc3 Jc6 31.Jc2 f6 32.Jd2 (32.Se2 Jdb8 33.c5 b:c5 34.b:c5 Dd7 35.h4 De7 36.h5 g5 37.Je3 Jd7 38.Sc4 D:c5 39.Dd3 De7 40.S:e6 D:e6 41.Jf5+ Kh7 42.Dc3 Jf8 43.Jh2 Jd4 44.D:c7+ Dd7 45.Db6 J:f5 46.D:f6 Jd6 47.D:f8 J:e4 48.Df3 Jc5 49.Df6 De6 50.D:e6 J:e6 51.Jg4 Jg7 52.Jf6+ Kh8 53.Kf3 +/-) 32. - Jd4 33.Jf1 f5 34.f4 c5 35.f:e5 J:e5 36.Jfe3 J:c2 (Pozri diagram!) a Portugalec prehral s prekročením času. Dala sa ešte partia hrať na remízu? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom.

Zo ŠO v Luzerne sme vybrali ešte jednu miniatúrnu partiu známeho českého veľmajstra, ktorý reprezentoval v rokoch 1960 až 1984 Československo na jedenástich šachových olympiádach. V súboji s Poľskom v 11. kole na štyroch šachovniciach sme vyhrali 3:1.

Aleksander Sznapik – Vlastimil Hort (Sicílska obr. B56)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.f4 (Iné možnosti bieleho sú: Fischerovo obľúbené 6.Sc4 alebo 6.Sb5, 6.Se2, 6.Sg5, 6.f3) 6. - e5 (6. - Sd7 7.Jf3 g6 8.Sd3 Sg7 9.0-0 0-0 10.Kh1 Sg4 11.De1 S:f3 12.V:f3 Jd4 13.Vh3 Jg4 14.Dh4 h5 15.Jd5 Ve8 16.Je3 J:e3 17.S:e3 e5 18.Df2 Df6 19.c3 Jc6 20.f5 Vad8 21.Vg3 h4 22.Vg4 g:f5 23.Sg5 Dg6 24.e:f5 Dh5 25.Se2 f6 26.Se3 Df7 27.Sh6 1:0, Cramlingová vs. Liu Ši-lan, ŠO Luzern 1982; 6. - Db6 7.J:c6 b:c6 8.Se2 e5 9.Dd3 Se7 10.Se3 D:b2 11.Vb1 Da3 12.0-0 e:f4 13.S:f4 Jd7 14.Dc4 Dc5+ 15.D:c5 J:c5 =) 7.Jf3 (7.J:c6 b:c6 8.f:e5 d:e5 9.D:d8+ K:d8 10.Sg5 Se6 11.Sa6 Se7 12.Sb7 Vb8 13.S:c6 Kc7 14.S:f6 S:f6 15.Sb5 a6 16.S:a6 V:b2 17.Sd3 Va8 18.a4 Va5 19.Kf2 Se7 20.Vhb1 Vb4 +/=) 7. - Se7 8.Sd3 [8.f:e5 d:e5 9.D:d8+ S:d8 10.Sb5 Sd7 11.Sg5 a6 12.S:c6 S:c6 13.J:e5 S:e4 14.J:e4 J:e4 15.S:d8 V:d8 16.Jd3 0-0 17.0-0-0 Vfe8 18.Vhe1 f5 19.Jf4 Kf7 20.V:d8 V:d8 21.Vd1 =, 8.Sc4 0-0 (8. - Da5 9.De2 Se6 10.S:e6 f:e6 11.0-0 0-0 12.Kh1 e:f4 13.S:f4 Jg4 14.Sg3 Da6 15.D:a6 b:a6 16.Vae1 Vac8 17.Jd1 a5 18.Jf2 J:f2+ 19.S:f2 a4 20.c3 Vb8 = Jakovič vs. Aleksejev, 56. M Ruska 2003) 9.a3 Sg4 10.h3 S:f3 11.D:f3 Vc8 12.Sd3 Db6 13.De3 D:e3+ 14.S:e3 e:f4 15.S:f4 Jh5 16.Sh2 =] 8. - Db6 9.Vb1 0-0 10.De2 Sg4 11.Se3 Da5 12.Sd2? (12.0-0 e:f4 13.S:f4 Je5 14.Dd2 Dc5+ 15.Se3 Jc4 16.S:c4 D:c4 17.Jd4 b6 18.Vf4 Sd7 19.Jf5 S:f5 20.e:f5 Dc6 21.Vd4 +/=) 12. - Vfe8! 13.f5 (13.0-0 e:f4 14.S:f4 d5!) 13. - Dc7 14.Df2? (14.Sg5 Jd4 15.Df1 Vac8 16.Jd2 d5 17.S.f6 S:f6 18.J:d5 J:c2+ 19.S:c2 D:c2 20.Je3) 14. - d5 15.Jg5 (15.e:d5 e4!) 15. - Jd4 16.h3 Sc5! 17.Dh4 [17.Se3 d:e4 18.Jg:e4 J:e4 19.S:e4 S:f5 20.S:f5 J:f5 21.S:c5 Jd4 22.Sa3 Dc4 23.Kd1 b5 24.Df1 Dc6 25.Df2 Vad8 26.Ke1 a5 27.Vf1 f5 28.Vd1 b4 29.Vd3 b:a3 30.b:a3 e4 31.V:d4 D:c3+ 32.Dd2 D:d4 33.D:d4 V:d4 34.V:f5 e3 -+ (17. - h6 18.h:g4 J:g4 19.J:d5 Da5+ 20.Dd2 D:a2 21.c3 Jb3 22.De2 J:e3 23.J:e3 S:e3 24.D:e3 Ved8 25.Jf3 +-); 17.h:g4 J:c2+ 18.S:c2 S:f2+ 19.K:f2 d4 20.Sb3 d:c3 21.S:f7+ D:f7 22.J:f7 e:d2 -/+] 17. - S:f5! 18.Vf1 (18.e:f5 e4! 19.J:d5 e:d3+ 20.Kf1 De5! 21.J:f6+ D:f6 22.D:h7+ Kf8 23.Dh8+ Ke7 24.Dh4 D:f5+ 25.Jf3+ Kd7 26.Dg4 d:c2 27.Va1 Ve6 28.D:f5 J:f5 29.Se1 Vd6 30.Je5+ Ke6 -+) 18. - h6! 19.e:f5 e4! 20.Sb5 e3! 21.S:e8 V:e8 22.Jf3 J:f5 23.Jb5 (23.Da4 Dg3+ 24.Kd1 D:g2 25.Db5 Jd4 26.D:e8+ J:e8 27.Ve1 D:f3+ 28.Je2 e:d2 29.K:d2 Df2 30.Vbd1 Jf3+ -+) 23. - e:d2+ 24.K:d2 Da5+ 25.b4 Se3+ 26.Kd1 D:b5 27.De1 Sf4 0:1

Riešenie skladby č. 38 (Pachman): 1.Je4+! K:e4 2.Jh4+ g6 3.S:g6+ K:d4 4.Sg7 D:g7 5.Jf5+ Ke5 6.J:g7 Kf6 7.Se8 K:g7 8.S:b5 Jc3+ 9.Kb3 J:b5 10.Kc4 = (7. - b4 8.Jh5+ Ke5 9.Kb3 Jc3 10.Jg3 Se7 11.Sg6 Sf8 12.Kc4Jd5 13.Je4 Je3+ 14.Kb3 atď. s remízou, lebo biely môže obetovať jednu svoju ľahkú figúru za pešiaka). V štúdii sa opakoval dvakrát ten istý motív, keď striedavo čierny (6. - Kf6) a biely kráľ (10.Kc4) napadol súčasne dve ľahké figúry. Prekvapujúca je „vidlička“ bieleho jazdca (5.Jf5+).

GK

 

Zatiaľ nehodnotené