novinky z radnice

Záver šachovej partie: Fečo – Gajarský, 18. MSR – finále 2005, postavenie po ťahu 49. – De8 (10 – 11)........................ Hovorí sa, že jablko ďaleko od stromu nepadne. Platí to aj v rodine Gajarských, kde Alojz Gajarský (* 1933 - 1995) bol známym trnavským a vášnivým šachistom, ktorý dokázal za šachovým stolíkom presedieť aj niekoľko hodín. Dokonca zložil a uverejnil aj pár šachových skladieb. Štafetový kolík po ňom prebral jeho syn Július (* 14. 11. 1958), ktorý ako člen ŠK Komplet Modranka sa stal nielen výborným praktickým i korešpondenčným hráčom, ale aj schopným šachovým organizátorom. V korešpondenčnom šachu sa dostal až do finále 18. MSR v r. 2005, z ktorého sme vybrali jeho partiu s čiernymi figúrami. Hráči rozohrali medzi sebou francúzsku obranu s medzinárodným označením C18, v ktorej čierny vykonal malú rošádu, ale biely pokračoval bez nej. V dueli zaujme pozornosť šachistu pri prehrávaní partie „promenádovanie“ bieleho a čierneho kráľa po šachovnici z kráľovského krídla na dámske, čo často nevidieť. Po obojstrannej útočnej hre sa nakoniec podarilo Julovi zablokovať postup bieleho na kráľovskom krídle a zaútočil na dámskom krídle. Biely obetoval pešiaka, aby uvoľnil diagonálu pre svojho čiernopoľného strelca. V postavení na diagrame po ťahu 49. - De8 sa súperi dohodli na remíze. Nechávame na posúdenie čitateľom – riešiteľom v domácej analýze, či sa nemal Julo pokúsiť hrať na výhru v koncovke s pešiakom naviac?

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 (Winawerov variant.) 4.e5 (4.e:d5 e:d5 5.Df3 Jc6 6.Sb5 Jge7 7.Sf4 0-0 8.0-0-0 Ja5 9.Jge2 c6 10.Sd3 b5 11.h4 Jc4 12.h5 f6 13.g4 Da5 14.S:c4! D:c4 15.a3! Larsen vs. Portisch, Amsterdam 1964) 4. - c5 [4. - Je7 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 c5 7.Jf3 Dc7 8.Se2 b6 9.0-0 Sa6 10.S:a6 J:a6 11.De2 Jb8 12.Sf4 0-0 13.h4 Vc8 14.Sg5 Jbc6 15.Vad1 h6 16.Sc1 Ja5 17.Je1 Dd7 Wettering vs. Poljak, kor. p. 2005; 4. - b6 5.Jf3 Dd7 6.Sd2 Sf8 (6. - Je7 7.a3) 7.a4 Jc6 8.Se2 Jge7 9.0-0 f6? (9. - Sb7 10.Ve1) Geller vs. Petrosian, Spartak. národov SSSR 1963] 5.a3 (5.Sd2 Je7 6.Jf3 Jf5? 7.d:c5 S:c5 8.Sd3 Jh4 9.0-0 Jc6 10.Vfe1 h6 11.Ja4 Sf8 12.Vac1 Sd7 13.J:h4 D:h4 14.c4! Fine vs. Flohr, AVRO 1938) 5. - S:c3+ (5. - Sa5 6.b4 c:d4 7.Dg4 Je7 8.Jb5 Sc7 9.D:g7 Vg8 10.D:h7 a6 11.J:c7+ D:c7 12.Sb2 D:e5+ 13.Je2 Df6 14.Dd3 e5 15.f4 Sf5 16.Dd2 Dh4+ 17.g3 Dh7 18.f:e5 Se4 19.Vg1 D:h2 20.S:d4 Jbc6 21.0-0-0 Vc8 Mrážik vs. Kahl, kor. p. 2004) 6.b:c3 Je7 (6. - Dc7 7.Dg4 f5 8.Dg3 Je7 9.D:g7 Vg8 10.D:h7 c:d4 11.Kd1! Sd7 12.Dh5+ Jg6 13.Jge2! Taľ vs. Botvinnik, 1. p., Moskva 1960) 7.Dg4 (7.Jf3 b6 8.a4 Sa6 9.S:a6 J:a6 10.0-0 Jb8 11.Jg5 h6 12.Dh5 g6 13.Dh3 c:d4 14.c:d4 +/= Karpov vs. Short, Londýn 1982, 7.a4 Jbc6 8.Jf3 Sd7 9.Se2 Vc8 10.0-0 0-0 11.Sa3 b6 12.Sa6 Vc7 13.Sd3 h6 14.Ve1 Ja5 15.Sc1 c4 = Boleslavskij vs. Stahlberg, TK Neuhausen-Zurich 1953, 7.h4 Jbc6 8.h5 Da5 9.Sd2 Da4 10.Jf3 h6 11.Sd3 b6 12.Vhc4 13.Sf1 Sd7 14.Vf4 0-0-0 15.g3 Vdf8 Van Riemsdijk vs. Juarez, medzipásmový t. Manila 1990) 7. - 0-0 (7. - Dc7 8.D:g7 Vg8 9.D:h7 c:d4 10.Je2 Jbc6 11.f4 Sd7 12.Sd2 d:c3 13.S:c3 0-0-0 14.Vb1 Jf5 15.Dh3 d4 16.Sd2 Ja5 17.Dd3 Sa4 18.Vc1 Kb8 19.Jg3 Je3 20.S:e3 d:e3 21.D:e3 S:c2 Mlakar vs. Kuchyňa, kor. p. 2006) 8.Sd3 Jbc6 9.Dh5 Jg6 10.Jf3 Dc7 11.Se3 c4 (11. - Jce7 12.h4 f5!? 13.e:f6 V:f6 14.0-0 c4 15.S:g6 J:g6 16.Vfe1 h6 17.Dg4 Da5?! 18.S:h6! Povchanič vs. Liebert, kor. p. 2004) 12.S:g6 f:g6 13.Dg4 Sd7 14.h4 Vf5 15.h5 g:h5 16.V:h5 V:h5 [Duel mohol byť ostrejší po: 16. - Vaf8 17.Vh4 Se8 18.Jg5 Da5 19.Sd2 Sd7 (19. - Sg6 20.J:e6 V8f7 21.Dg3 Da4 22.Jf4 D:c2 23.Vc1 Da2 24.Vd1 Je7 25.f3 D:a3 26.Ke2 Da2) 20.J:h7 Vf4 21.Dg3 V:h4 22.D:h4 Vc8 23.Jf6+ g:f6 24.e:f6 Kf7 25.Dh6 e5 26.Dg7+ Ke6 27.f7 Kd6 28.f8D+ V:f8 29.D:f8+] 17.D:h5 Se8 (Aktivizovanie veže by čiernemu nepomohlo: 17. - Vf8 18.Kd2 Vf5 19.Dh3 Da5 20.Vh1 h6 21.S:h6! , 20. - h5 21.g4!) 18.Dh3 Jd8 19.Jg5 h6 20.Jf3 Sg6 21.Dg3 Kf7?! (Čierny kráľ sa mohol skryť do rohu šachovnice: 21. - Kh7!? 22.Dh3 Db6 23.Vc1 Da6 24.a4 Vc8 25.Kf1 Sf5 26.Dh5 D:a4 27.g4 Se4 28.Jg5+ Kg8 29.J:e4 d:e4 30.Dg6 Dd7 31.S:h6 Df7 32.D:f7+ K:f7 33.Se3 a5 34.Vb1 Vb8 35.Vb6 Jd8 36.Sg5 a4 a hroziť postupom voľného pešiaka.) 22.Df4+ Ke8 23.Va2 Vb8 24.Jh4 Se4 25.f3 Sh7 26.g3 De7 27.Dg4 Df7 28.Jg2 g5 (28. - Jc6 29.Kf2 Kf8 30.Jf4 Ve8 31.Dh5 De7 32.Dh4 D:h4 33.g:h4 b5 34.h5 Sf5 35.Ke1 Vb8 36.Kd2 Vb6 37.Vb2 Kf7 38.Vb1 Vb8 39.Sf2 Vb7 40.Sh4 a5 41.Sf2 b4 42.c:b4 a:b4 43.a:b4 J:b4 44.Se1 S:c2 45.V:b4 V:b4 46.K:c2 Vb8 47.Sa5 Va8 =) 29.f4 Se4 30.De2 (30.Kf2 Jc6 31.Kg1 g:f4 32.J:f4 Kd7 33.Vb2 b6 34.Dh3 Vg8 35.Kf2 Je7 36.g4 Df8 37.Dh4 Vg5 38.Ke1 Jg6 39.J:g6 V:g6 40.Va2 Df3 =/+) 30. - g4 31.Jh4 h5 32.Kd2 a6 33.De1 Jc6 34.Df2 b5 35.Kd1 Kd8 36.Sd2 a5 37.Kc1 Df8 38.De1 De7 39.f5 S:f5 40.J:f5 e:f5 41.De3 Dg7 42.Df4 Dg6 43.Vb2 Ke8 44.Kb1 Jd8 45.Df1 Je6 46.Dg2 Jc7 47.Ka1 Kd7 48.Dh1 Vb6 49.Sf4 De8 (Pozri diagram!) 0,5:0,5

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme inžinierovi Júliusovi Gajarskému do ďalších rokov života pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa potešenia pri kráľovskej hre i organizovaní šachových podujatí!

Riešenie záveru partie Durao vs. Plachetka: 37.J:c2 D:d3 (37. - f:e4 38.S:e4 S:c4 39.b:c5 b:c5 40.Kh2 Df6 41.De3 Df1 42.Dc3 De2+ 43.Sg2 Kg8 44.Je3 Jf3+ 45.Kh1 Sf7 46.D:c5 Df2 47.Dc8+ Kh7 48.Dc1 D:g3 49.Jg4 De1+ 50.D:e1 J:e1 51.Se4 Se6 52.Je3 S:h3?! 53.Kg1 h5 54.Kf2 Jg2 55.J:g2 S:g2 56.K:g2 =) 38.D:e5+ Kf7 39.Dc7+ Sd7 40.Je3 D:e4+ 41.Kf2 Dc6 42.De5 (42.D:c6 S:c6 43.b5 Sb7 44.Jd1 Sc8 45.Ke3 Se6 46.Jb2 Ke7 47.Kd3 Kd6 48.h4 g5 49.h:g5 h:g5 50.Ja4 Kc7 51.Jb2 f4 52.g:f4 g4 53.Ke3 Kd6 54.Kf2 Ke7 55.f5 S:f5 56.Ja4 Kd6 57.J:b6Se6 58.Kg3 Kc7 59.Ja4 S:c4 60.b6+ Kc6 61.b7 K:b7 62.J:c5+ =) 42. - c:b4 43.Jd5 g5 44.h4 De6 45.Dh8 Kg6 46.h5+ (46. - K:h5?? 47.Dg7! Sc6 48.Jf6+ +-) 46. - Kf7 47.Dh7+ Kf8 48.Dh8+ Kf7 = (48. - Dg8?? 49.D:h6+ Dg7 50.Dd6+ Kg8 51.Jf6+ Kf7 52.J:d7 Db2+ 53.Kg1 Ke8 54.Je5 Da1+ 55.Kh2 Da2+ 56.Kh3 g4+ 57.Kh4 Da7 58.Dg6+ Kf8 59.D:f5+ Ke8 60.Dc8+ Ke7 61.Jc6+ +-); Chybou by bolo: 37.S:c2? c:b4 38.De1 f:e4 39.S:e4 Dd4 40.Jc2 Dc3 41.D:c3 b:c3 42.Je3 J:c4 43.Jd1 Jd6 44.J:c3 J:e4 45.J:e4 Sd5 -+ Na riešenie náročná koncovka. Ak prihliadneme ešte aj na obmedzený čas na premýšľanie šachistov, tak výsledok partie by bol nejasný.

 GK

 

Zatiaľ nehodnotené