novinky z radnice

Jej založenie si na plecia zobrali členovia troch oddielov.............................. Koniec roka 1953 sa v našom meste snúbil so zrodom nového športového subjektu. Pedagogická škola privítala protagonistov tejto myšlienky v jedenásty decembrový deň. Zhodli sa na názve Dobrovoľná športová organizácia Slávia Trnava. Pri jej založení stáli tri oddiely – gymnastický, lyžiarsky a šachový. Na predsednícky stolec posadili Jaroslava Fraňu. Najbližšími oporami mu boli šiesti výborníci: Eduard Dettrich, Emília Dudáková, Jaromír Klimeš, Jozef Lukovič, Oľga Nemlahová a Michal Ovčiarik.

Atléti trnavskej Slávie z roku 1975 po bežeckých pretekoch na bratislavskom Interi, zľava: Ľuboš Mizera, Jozef Kozár, Karol Pacek, Ján Cvičela, Alojz Gajarský.→
Ako vidieť, priekopníci zasadili slávistický strom do úrodnej pôdy. Veď na telovýchovnom poli sa mu darí dodnes, hoci začiatkom šesťdesiatych rokov sa štruktúra zmenila na telovýchovnú jednotu a o ďalšie tri desaťročia na asociáciu športových klubov. Od marca 2003, teda už pätnásť rokov, drží predsednícke kormidlo Vladimír Gubrický. Z historického pohľadu ide o najdlhší časový úsek v čelnej funkcii Slávie. Tiež pričinením desiatok ďalších ochotných rúk si aj súčasná AŠK udržiava vysoký kredit.

Početná členská základňa svojou aktivitou nesie štafetu doteraz. Prebrala ju od svojich predchodcov. Radili sa k nim aj nezabudnuteľní pedagógovia Jozef Lukovič a Pavol Krištofík. Títo velikáni ešte boli medzi ocenenými pri oslavách 60. výročia. Žiaľ, oboch už niet. Hoci sa pobrali na večnosť, v spomienkach naďalej zostávajú uprostred klubového diania.

Slávia Trnava je teda už šesťdesiatpäť rokov neodmysliteľnou súčasťou telesnej kultúry v našom starobylom meste, ba aj v širokom okolí. Žlto-modrej komunite zo športovísk Na rybníku zaželajme ďalšie úspešné etapy.

Jaroslav Lieskovský, foto: Ján Slovinec

 

Zatiaľ nehodnotené