novinky z radnice

Záver šachovej partie: Pavol Veselý – Twan Burg, (Slovensko – Holandsko, korešpondenčné priateľské stretnutie na 57 šachovniciach), postavenie po ťahu 31. – Da5 (9 – 9).................................. Korešpondenčné šachové turnaje sa môžu uskutočňovať ako súťaže jednotlivcov, ale aj družstiev. V súťažiach tímov sa môžu usporiadať aj priateľské stretnutia na viacerých šachovniciach podľa vzájomnej dohody jednotlivých kapitánov, tak ako sa stalo v dueli Slovensko vs. Holandsko, kde na prvej šachovnici hral trnavský veľmajster v korešpondenčnom šachu Pavol Veselý (*12. 12. 1948) proti Holanďanovi s exotickým menom Twan Burg. Hrali spolu súčasne dve partie s výmenou farby figúr. Pavol je podľa rebríčka slovenských šachových korešpondenčných hráčov na prvom mieste (2574 bodov). Iste preto ho kapitán slovenského tímu Ivan Čipka po schválení Radou ZKŠ zaradil na prvú šachovnicu. Začiatok duelu bol určený na 20. 2. 2017, ale koniec neurčený. Hralo sa na serveri ICCF (International Correspodence Chess Federation), čo je skratka Medzinárodnej šachovej federácie pre KŠ s tempom hry 50 dní na 10 ťahov. V Najdorfovom systéme sicílskej obrany (B90) sa duelanti v prvej partii pustili nekompromisne do seba, lebo aj Holanďanove Elo má hodnotu vyše 2500 bodov. Už v polovici júla 2017 mali odohratých v oboch partiách viacej ako tridsať ťahov a o ich výsledku bolo už prakticky rozhodnuté (skončili sa koncom septembra). Počas priebehu prvej partie vznikli aj kritické situácie, kde sa miska váh mohla prikloniť na našu alebo aj holandskú stranu. Jednu z nich sme zobrazili na diagrame po ťahu čierneho 31. - Da5. Mohol sa v tejto pozícii Pavol Veselý pokúsiť hrať na výhru? Otázku kladieme našim čitateľom - riešiteľom. Možno sa niekomu bude zdať, že v priateľskom súboji dvoch tímov partie nebudú mať očakávanú úroveň hry, veď o nič nejde, ale nemusí to tak byť. Treba si uvedomiť, že v priebehu hry pri analýzach svojich partií korešpondenční šachisti využívajú aj kvalitné počítačové programy vrátane šachových databáz. Ich hra potom nadobudne vysokú teoretickú úroveň. Posúďte sami:

Pavol Veselý – Twan Burg

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 Jg4 [V inom ostrom variante: 6. - e5!? 7.Jb3 Se6 8.Dd2 Jbd7 9.f3 b5 10.g4 (10.a4 b4 11.Jd5 S:d5 12.e:d5 Jb6 13.S:b6 D:b6 14.a5 Db7 15.0-0-0 g6!?16.Kb1 Sg7 17.f4?! 0-0?! (17. - e4!) Sax vs. Ftáčnik, ŠO Luzern 1982) 10. - Jb6 11.g5 Jfd7 12.Jd5 Vc8 13.f4 Jc4 14.S:c4 b:c4 15.Jc1 Jc5 16.Jc3 e:f4 17.S:f4 Vb8 18.Vb1 Se7 19.J1e2 0-0 20.b4 c:b3 21.a:b3 Dd7 22.Vd1 Vfd8 23.Vg1 Vb4 24.Jd5 V:e4 25.Jdc3 Vb4 26.Jd5 Vb7 27.Jf6+ S:f6 28.g:f6 g6 29.Sg3 Sg4 30.Dh6 Je6 31.V:d6 Dc8 si tiež nemôže čierny sťažovať.] 7.Sc1 [Po inom ústupe bieleho strelca mohlo nasledovať: 7.Sg5 h6 8.Sh4 g5 9.Sg3 Sg7 10.h3 Jf6 (10. - h5 11.S:g4 S:g4 12.f3 Sd7 13.Sf2 e6 14.Jb3 Se5 15.Sd4 Jc6 16.S:e5 d:e5 17.Dd2 Df6 18.Jc5 0-0-0 Almási vs. Van Wely, Tilburg 1996) 11.Sc4 Db6 12.0-0 0-0 13.Jde2 D:b2 14.Sb3 Da3 15.f4 Jc6 16.Kh1 Se6 17.Dd3 Vac8 18.f:g5 h:g5 19.Jd5 Kasparov vs. J. Polgárová, Wijk aan Zee 2000] 7. - Jf6 8.f3 e6 9.Se3 b5 10.Dd2 Jbd7 (10. - Sb7!? 11.g4 h6 12.0-0-0 Jbd7 13.h4 b4 14.Jce2 d5 15.e:d5 J:d5 16.Sf2 Sd6 17.Sg2 Je5 18.Jb3 Vc8 19.Sd4 Jc4 20.Dd3 0-0 s väčšou aktivitou čierneho na dámskom ako bieleho na kráľovskom krídle.) 11.g4 b4 12.Jce2 h6 13.0-0-0 Dc7 14.h4 d5 15.Sf4 (15.e:d5?! J:d5 16.Jf4 J7f6 17.J:d5 J:d5 18.Sg1 Sb7 19.Sh2 Sd6 20.Sb5+ a:b5 21.J:b5 S:h2 22.J:c7+ S:c7 23.Kb1 0-0 24.g5 Va5 25.g:h6 Vfa8 26.a3 Sf4 27.Dd4 Se5 28.D:e5 Jc3+ 29.D:c3 b:c3 30.Vhg1 g6 31.Vd7 Vb5, keď zo súboja troch ľahkých figúr voči dáme vyšiel víťazne čierny.) 15. - e5 16.Sh2 d:e4 17.g5 h:g5 18.h:g5 V:h2 19.V:h2 e:d4 20.Vh4 (20.J:d4 Jd5 21.Jf5 Sb7 22.f:e4 J5b6 23.e5 Sd5 24.Sg2 S:g2 25.Jd6+ S:d6 26.e:d6 Dc6 27.V:g2 0-0-0 28.D:b4 Jc5 29.Dg4+ Kb8 30.Vf2 Vd7 31.Dh5 g6 32.Dh7 Db7 33.Dh8+ Ka7 34.De5 +/-) 20. - Jg4 21.V:g4 Jc5 22.Vh4 d3 23.Jd4 Sb7 24.Vh8 (24.D:b4? 0-0-0 25.Jb3 Ja4 26.Dd2 Se7 27.c4 D:c4+ 28.Kb1 S:g5 29.Sh3+ Kb8 30.Dh2+ Ka7 31.Vg4 Se3 32.V:g7 d2 33.Sf1 De6 34.De2 e:f3 35.Dc4 Df6 36.D:a4 Df5+ 37.Ka1 Dc2 38.a3 D:d1+ 39.Ka2 D:f1 40.J:d2 Sd5+ -+; 24.f:e4! Vd8 25.S:d3 V:d4 26.Sb5+ a:b5 27.D:d4 b3 38.Kb1 b:c2+ 29.K:c2 J:e4+ 30.Kb1 J:g5 31.Vh8Je6 32.Ve1 Dc4 33.De5 Sd5 34.Db8+ Kd7 35.Da7+ =) 24. - 0-0-0 25.f:e4 S:e4 26.Df2 a5 27.Vd2 a4 28.Sg2 g6 29.De3 b3 30.a:b3 a:b3 31.V:f8 Da5 (Pozri diagram! Bielemu hrozí 32. - Da1 mat.) 32.V:d8+ K:d8 33.Jc6+ S:c6 34.V:d3+ J:d3+ 35.D:d3 Sd7 36.De3 b:c2 37.K:c2 Sf5+ 38.Kb3 Se6+ 39.Kc2 Sf5+ 40.Kb3 Se6+ 41.Kc2 0,5:0,5 [34. - J:d3+ 35.D:d3+ Sd7 (36.Sc6?? D:g5+ 37.Kd1 b:c2+ 38.K:c2 Dc5+ 39.Kd2 D:c6 -+) 36.De3 b:c2 37.K:c2 Sf5+ 38.Kb3 Se6+ 39.Kc2 Dc7+ 40.Kb1 Sf5+ 41.Ka2 Dc4+ 42.Ka3 Da6+ 43.Kb3 Dd6 remíza.]

V druhej vzájomnej partii si súperi vymenili farby figúr a prešli zo sicílskych do španielskych vôd, keď si spomenuli na storočnú novinku Američana Marshalla proti Kubáncovi Capablancovi na Manhattane:

Twan Burg – Pavol Veselý: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.c3 [Ak sa chce biely vyhnúť Marshallovmu útoku v španielskej hre (C89) zo strany čierneho, tak potom hrá: 8.a4 Sb7 9.d3 d6 10.Jbd2 Ja5 11.Sa2 b4 12.c3 c5 13.Jc4 J:c4 14.S:c4 a5 15.Db3 Jd7 Balabaev vs. Veselý, kor. Christoffel mem. gold 2004] 8. - d5 9.e:d5 J:d5 10.J:e5 J:e5 11.V:e5 c6 [11. - Jf6 12.Ve1 Sd6 13.h3 Jg4 14.Df3 Dh4 15.d4 J:f2 16.Ve2!? (16.Sd2!) Sg4 17.h:g4 Sh2+ 18.Kf1 Sg3 19.V:f2 Dh1+ 20.Ke2 S:f2 21.Sd2 Sh4 22.Dh3 Vae8+ 23.Kd3 Df1+ 24.Kc2 Sf2 25.Df3 Dg1 Capablanca vs. Marshall, New York 1918] 12.d4 (12.d3 Sd6 13.Ve1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Ve4 Df5 16.Jd2 Dg6 17.Ve1 f5 18.Jf3 f4 19.Je5 S:e5 20.V:e5 f:g3 21.h:g3 Sg4 22.De1 Sf3!? 23.Sd2 Vae8 24.a4 h6 Lékó vs. Svidler, Dortmund 1998) 12. - Sd6 13.Ve1 (13.Ve2 Dh4 14.g3 Dh5 15.Jd2 Sh3 16.f3 Vae8 17.V:e8 V:e8 18.Je4 Sc7 19.Sd2 Dg6 20.Sc2 Sf5 Garcia vs. Pintér, Luzern 1982) 13. - Dh4 14.g3 Dh3 15.Ve4 (15.Se3?! Sg4 16.Dd3 Vae8 17.Jd2 Ve6 18.a4 f5 19.Df1 Dh5 20.f4 b:a4 21.V:a4 Vfe8 22.Df2 g5 23.V:a6 g:f4 24.g:f4 Kh8 25.S:d5 c:d5 26.c4 Vg6 27.Kh1 Sh3 28.Jf3 Sb4 29.V:g6 S:e1 30.J:e1 D:g6 31.c:d5 Dd6 32.Df3 Sg4 33.Df2 D:d5+ 34.Kg1 Sh3 35.Jf3 Vg8+ -+) 15. - g5 16.Df1 Dh5 17.Jd2 f5 18.Sd1 Dh6 19.Ve1 f4 20.Je4 Sc7 21.Sd2 (21.Sf3 Sh3 22.Dd3 Vf7 23.Sd2 Vaf8 24.Sh1 Vg7 25.Sf3 Vgf7 26.Sh1 Vg7 27.Sf3 Vgf7 Svidler vs. Lékó, Linares 2007) 21. - Sf5 22.Sf3 Vf7 23.De2 Kh8 24.Sg4 Sg6 25.Jc5 Vaf8 26.Je6 f:g3 27.f3 V:f3 28.S:f3 V:f3 29.J:c7 Se4 30.Vf1 Jf4 31.S:f4 V:f4 32.V:f4 g:f4 33.Vf1 f3 34.V:f3 g:h2+ 35.D:h2 De1+ 36.Vf1 Dg5+ 0,5:0,5

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Pavlovi Veselému do ďalších rokov života pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa víťazných partií v korešpondenčnom šachu! Koncom tohto roka bol konečný výsledok prvého súboja Slovensko vs. Holandsko priaznivý pre slovenských korešpondenčných šachistov, ktorí zvíťazili nad Holanďanmi v pomere 62:52.

Riešenie koncovky z korešpondenčnej partie Fečo – Gajarský (18. MSR 2005): 50.Sg5 Kc6 51.Df1 Df8 52.Ka2 Je6 53.Sf6 f4 54.g:f4 b4 55.f5 Jc7 56.c:b4 Jb5 57.De1 a:b4 58.V:b4 Va6 59.a4 Jd4 60.Kb1 Jf5 61.c3 Dc5 62.e6 Va8 63.Kc1 De3 64.D:e3 J:e3 65.Kd2 Jf5 66.e7 h4 67.a5 h3 68.Vb1 g3 69.Ke2 Kd7 70.a6 Je7 71.S:e7 K:e7 72.a7 V:a7 73.Kf3 Va3 74.Kg4 V:c3 75.K:h3 Ve3 a čierny vyhrá ale po: 50.Ka2 Df7 51.Vb1 Kc6 52.Se3 Je6 53.Dh4 Vb8 54.Vh1 Vh8 55.Vf1 Vh7 56.Kb2 Dg6 57.Df6 D:f6 58.e:f6 h4 59.g:h4 V:h4 60.V:f5 g3 61.Vf3 Vh3 62.f7 Jf8 63.Kc1 Kd7 64.Kd1 Ke6 65.Ke2 Vh2+ 66.Kf1 Vh7 67.Kg2 V:f7 68.V:f7 V:f7 69.K:g3 Jh7 70.Kg4 Kg6 71.Kf4 Kf6 72.Sf2 Ke6 73.Sh4 Jf6 74.S:f6 K:f6 75.Kg4 Kg6 76.Kf4 Kf6 a vznikne pozičná remíza opakovaním ťahov. Viacerí Trnavčania poznajú inžiniera Júliusa Gajarského nielen ako šachistu, ale aj ako špecialistu jadrovej bezpečnosti pre atómové elektrárne na Slovensku.

GK

 

 

Zatiaľ nehodnotené