novinky z radnice

Záver šachovej partie: Šarmír – Puškáš, 4. liga A22, postavenie po ťahu 54. – Kf8................................... Kráľovská hra sa môže stať pre človeka záľubou na celý život, tak ako sa stalo v prípade známeho trnavského šachistu Miroslava Puškáša (* 21. 11. 1938). Zdá sa, že tejto náročnej logickej hre zostane verný až do konca svojho dlhého života. Šachu sa nevenoval len ako hráč praktického šachu (jeho max. Elo dosiahlo 2 220 bodov v januári 1998 a s pribúdajúcim vekom postupne klesalo pod hranicu 2 000), ale aj ako aktívny organizátor medzinárodných šachových turnajov alebo ich rozhodca. Bez jeho prítomnosti ako keby sa ani nemohli konať. Z mnohých medzinárodných turnajov spomenieme aspoň Šachové festivaly Tirnavia alebo Slovak Open v Hlohovci, kde sa dokonca niekoľkokrát zúčastnil aj na riešiteľskej súťaži šachových problémov organizovanej Gorazdom Kollárikom. Zostal nám nezmazateľne v pamäti, ako sa v spoločenskom obleku s viazankou na krku hrdo pomalým krokom prechádzal so vztýčenou hlavou po hracej sále a na saku mal odznak s nápisom „Arbiter“, lebo tak to predpisovali pravidlá, aby aj zahraniční šachisti vedeli, na koho sa majú obrátiť v prípade sporu so svojím súperom. Keď zbadal niekoho známeho medzi divákmi, tak pristúpil k nemu a podal mu ruku na znak priateľstva, lebo sa tešil, že medzi obyvateľstvom je záujem aj o duševný šport. Snažil sa, aby každý šachový turnaj prebehol v duchu fair play, aby neboli porušené žiadne pravidlá. Ak sa vyskytla nejaká kritická situácia, kde vzniklo podozrenie z možného klamania najmä v závere súťaže, tak neváhal pricestovať na vykonanie kontroly. Veľmi ho mrzelo, že po roku 1989 zanikli viaceré šachové turnaje pre nedostatok peňazí alebo, ako sa dnes moderne hovorí, sponzorov. V roku 2018 ho mohli pamätníci nečakane na krátky čas uvidieť aj na televíznej obrazovke v relácii Zlaté časy s moderátorkou Elenou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom, kde športový komentátor Marcel Merčiak a jeho kolega z pražskej televízie mali za úlohu komentovať priebeh šachovej partie. Komentár bol sprevádzaný čiernobielym videoklipom, ale podľa jeho kvality bolo vidieť, že je už poriadne starý, kde dvaja starší páni sedeli za šachovým stolíkom a hrali šach. V jednom z nich mohli pozorní diváci spoznať práve Mira. Jeho súperom v dueli bol Leopoldovčan Rudolf Marko, s ktorým spoločne organizovali súťaže v bývalom Západoslovenskom kraji ešte v období budovania základov socializmu v päťdesiatych i šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Je neuveriteľné, čo všetko sa ešte dá nájsť vo filmových archívoch RTVS.

O šachistoch netreba len všeobecne písať, ale aj ukázať ich šachové majstrovstvo v praktickej partii. Vybrali sme jednu z jeho mnohých, kde duelanti hrali menej známy variant zo španielskej hry (C65). V partii s viacerými chybami na oboch stranách nakoniec zvíťazil ten, kto sa posledný nemýlil. O výsledku duelu rozhodol 55. ťah, kde sa miska váh mohla prikloniť na stranu bieleho i čierneho. Ako mal správne hrať biely? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom. Z víťazstva sa nakoniec tešil dnes už 80-ročný Miroslav Puškáš. Záhadou zostal 18. ťah, kde obaja vykonali hrubú chybu, ktorú nedokázali využiť vo svoj prospech.

Miloš Šarmír – Miroslav Puškáš, 4. liga A22 (26. 10. 2014)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 [4.0-0 Sc5 5.J:e5 J:e4 6.De2 De7 7.D:e4 J:e5 8.d4 Jc6 9.Dg4 f5 10.Dh5+ g6 11.Dd1 J:d4 12.b4 Sb6 13.c4 0-0 14.Sb2 J:b5 15.c:b5 Df7 16.De1 h6 17.Dc3 Kh7 = (15. - D:b4?? 16.Dd5+ Vf7 17.De5!) ] 4. - d6 (4. - Sc5 5.0-0 d6 6.Ja4 Sb6 7.J:b6 a:b6 8.c3 Sd7 9.Sa4 Je7 10.Sc2 Jg6 11.h3 0-0 12.0-0 h6 13.Ve1 Ve8 14.d4 Sc6! 15.d:e5 d:e5 = Carlsen vs. Anand, Londýn 2012) 5.c3 (5.0-0 g6 6.d4 Sd7 7.d5 Je7 8.S:d7+ J:d7 9.c4 Sg7 10.Jc3 0-0 11.Se3 h6 12.Je1 f5 13.f3 g5 14.Jd3 Jf6 15.c5 Kh8 16.Vc1 Dd7 Svidler vs. Aleksejev, Dagomys 2008) 5. - Sg4 (5. - Sd7 6.0-0 g6 7.Ve1 Sg7 8.Jbd2 0-0 9.Jf1 Ve8 10.Sa4 h6 11.Jg3 d5 12.h3 d:e4 13.d:e4 De7 14.Sc2 Vad8 15.De2 a6 Cabrilo vs. Portisch, Manila 1990) 6.h3 Sd7 7.Se3 Se7 8.Jbd2 0-0 9.Sa4 h6 10.0-0 Ja5 11.Sc2 c5 12.Ve1 Jc6 13.Jf1 Ve8 14.Jg3 Sf8 15.Jh2 b5 16.Dd2 Vc8 17.Vad1 Dc7 18.Jh5? (18.Jf3 a6 19.Ve2 d5 20.De1 Se6 21.a4 b4 22.Vc1 Vb8 23.Va1 b3 24.Sb1 Ved8 25.Sc1 Sd6 =/+) 18. - Jh7? (18. - J:h5!! 19.Sb3 Jf6 20.Jf1 Ja5 21.Sc2 d5 22.f3 Se6 23.e:d5 J:d5 24.Sf2 f6 -+) 19.g4 g6 20.Jg3 Se6 21.a3 De7 (21. - Jd4!? 22.c:d4 c:d4 23.S:d4 D:c2 24.Se3 D:d2 25.V:d2 a6 26.Jf3 Sb3 27.d4 Jf6 28.g5 h:g5 29.S:g5 Sg7 30.d:e5 d:e5 31.Vd6 Ve6 =) 22.Kg2 Sg7 23.De2 Df8 24.h4 De7 25.Vh1 Df8 26.Vdg1?! (26.Vhe1 Sf6 27.h5 Sg5 28.Vf1 Sf4 29.Dd2 S:e3 30.D:e3 Jf6 31.h:g6 f:g6 32.g5 h:g5 33.D:g5 Df7 34.f4 Jh7 35.Dh4 e:f4 36.D:f4 D:f4 37.V:f4 Je5 =) 26. - a5 27.Kf1 d5 28.Jf5 S:f5 29.e:f5 d4 30.S:h6 (30.f:g6 f:g6 31.Sc1 Df7 32.g5 h:g5 33.h:g5 b4 34.Df3 b:c3 35.D:f7+ K:f7 36.b:c3 d:c3 37.Sb3+ Ke7 38.Jg4 Jf8 39.Kg2 Ved8 40.Ve1 V:d3 41.Se3 Vd4 42.Kg3 Vb8 43.S:d4 c:d4 44.Sa4 Kd6 45.f3 Je7 46.Vb1 V:b1 47.V:b1 Jh7 48.Vb6+ Kc7 -/+) 30. - S:h6 31.g5 Sg7 32.f6 Sh8 33.Jg4 Dd6 34.h5 d:c3 35.b:c3 e4 36.h:g6 f:g6 37.f7+ K:f7 38.V:h7+ Sg7 39.De3 Kg8 40.Dh3 Df4 41.Sb3+ c4 42.d:c4 a4 43.Sa2 Ja5 44.c:b5+ Jb3 45.Je3 V:c3 46.Vg3 Vc1+ 47.Kg2 De5 48.Jg4 Da1 49.V:g7+? (49.Dh2! Vb8 50.Jf6+ S:f6 51.Va7 Sg7 52.Vh3 Sf8 53.V:a4 V:b5 54.S:b3+ V:b3 55.V:b3 Vc5 56.Dh4 De5 57.V:e4 D:g5+ 58.Dg4 Kg7 59.a4 Vf5 60.Vb7+ Kf6 61.D:g5+ V:g5+ 62.Kf3 Vf5+ 63.Vf4 V:f4+ 64.K:f4 +-) 49. - K:g7 50.Qh6+ Kf7 51.Qh7+ Kf8 52.Qh6+ Kf7 53.S:b3+ a:b3 54.Dh7+ Kf8 (Pozri diagram!) 55.D:g6?? Vg1+ 56.Kh3 Df1+ 57.Kh4 Vh1+ 58.Jh2 V:h2+ 59.Kg4 Dd1+ 60.f3 Dd7+ 61.Kf4 Vh4+ 62.Vg4 V:g4+ 63.f:g4 Df7+ 0-1

Pridávame ešte jednu jeho víťaznú partiu v sicílskej obrane (B88), ale bez hlbšieho komentára, na domácu analýzu. Prezradíme, že čierny urobil rozhodujúcu chybu vo svojom 43. ťahu.

Miroslav Puškáš – Peter Valach, 4. liga A22 (7. 12. 2014)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sc4 Jf6 4.Jc3 (4.d3 Jc6 5.c3 g6 6.Sb3 Sg7 7.0-0 0-0 8.Ve1 b6 9.Jbd2 Sa6 10.Jf1 Je5! 11.Sc2 Dc7 12.h3 e6 13.J3h2 Jc6 14.f4 e5 15.Jg4 J:g4 16.D:g4 f5!? 17.e:f5 g:f5 18.Df3 Je7 19.Jg3 Sb7 20.Df2 Kh8 Benjamin vs. Baklan, Moskva 2001) 4. - e6 5.0-0 Se7 6.d4 c:d4 7.J:d4 0-0 8.Sd3 e5 9.Jde2 Se6 10.Jg3 a6 11.Kh1 Jbd7 12.Jd5 S:d5 13.e:d5 g6 14.c4 Ve8 15.f4 e:f4 16.S:f4 Db6 17.Dc2 Sf8 18.Df2 D:f2 19.V:f2 Jg4 20.Ve2 V:e2 21.S:e2 Jge5 22.Vd1 Ve8 23.Kg1 Jc5 24.b3 Sg7 25.Kf1 Kf8 26.h3 f5 27.Sc1 Jed7 28.Sf3 Jf6 29.Sa3 b6 30.Ve1 V:e1+ 31.K:e1 Ke7 32.Ke2 f4 33.Jh1 Jfd7 34.Jf2 Sd4 35.Jd3 J:d3 36.K:d3 Se5 37.Sg4 Jf6 38.Sc8 a5 39.b4 a:b4 40. S:b4 g5 41. e1 Kd8 42.Sf5 h6 43.a4 Ke7?? 44.Sf2 Jd7 45.S:d7 K:d7 46.S:b6 h5 47.Ke4 g4 48.h:g4 h:g4 49.a5 g3 50.Sg1 Kc7 51.a6 (51.- Kb8 52.c5 Ka8 53.c6 Kb8 54.Sb6 Sf6 55.a7+ Ka8 56.c7 Kb7 57.a8D+ K:b6 58.c8D Kb5 59.Daa6+ Kb4 60.Dcc4 mat, 57. - K:a8 58.c8D mat) 1-0

Pri príležitosti vzácneho životného jubilea želáme Mirovi Puškášovi do ďalších rokov života pevné zdravie, veľa víťazných partií a nech ešte dlho zostane medzi nami!

Riešenie záveru partie Veselý vs. Burg: 32.Dh3+! Kb7 33.V:f7+ Kb6 34.Vf6+ Ka7 35.Dh7+ Kb8 36.Dh2+ Kc8 37.Dh3+ Kb8 38.Dg3+Kc8 39.Vc6+ Kb7 40.Dc7+ D:c7 41.V:c7+ K:c7 42.S:e4 V:d4 43.S:d3 Va4 44.Vd1 J:d3+ 45.V:d3 b:c2 46.K:c2 Va5 47.Vg3 Kc6 +/=; 32. - Sf5? 33.V:d8+ D:d8 34.J:f5 b:c2 35.Jd4+ Kc7 36.Dg3+ Kc8 37.Dg4+ Kb8 38.Df4+ Dc7 39.Df6 Kc8 40.Vf2 Dd7 41.Db6 Dc7 42.Sh3+ Jd7 43.S:d7+ D:d7 44.Jb5 f5 45.g:f6 Dh7 46.Ja7+ Kd7 47.Dc6+ Kd8 48.Dc8 mat.

Niektorí praktickí šachisti zanevreli na korešpondenčný šach, lebo vraj v ňom hrajú proti sebe len počítačové programy. Na druhej strane sa dá oponovať, že sa v ňom hrajú šachové partie vysokej teoretickej úrovne, tak ako bola táto, ktorú si doma prehrávali naši čitatelia. Na 4. šachovnici priateľského stretnutia Slovensko – Holandsko hral aj ďalší trnavský veľmajster v korešpondenčnom šachu Alois Lanč tiež s dvoma remízami; z mladých šachistov hrali Rastislav Kavoň (dve výhry) a Lukáš Bango (dve prehry) na konci peletónu zo ŠK Komplet Modranka.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené