novinky z radnice

Otvorenie, stredná hra a záver šachovej partie: Obdržálková – Vrbová, SVK – Extraliga 2007, postavenie po ťahu 5. – Jc6 (16 – 16)....................... Pomaly sa už stáva peknou tradíciou, že v marci pri príležitosti MDŽ uverejňujeme v rubrike šachové curriculum vitae niektorej známej šachistky. Teraz sme vybrali Niki Vrbovú (* 1983) známu skôr medzi šachistami pod dievčenským priezviskom Varholáková. Kráľovskú hru sa naučila hrať ako osemročná. Nevyrastala len ako šachový samorast, ale mala aj svojich trénerov. Jedným z nich bol veľmajster Igor Štohl. Na šachu sa jej páči korektnosť tejto duchaplnej hry. Rada spoznáva nových ľudí a medzi šachistami si našla aj svojho terajšieho manžela, ktorému tak sobášom dala v súkromnom živote mat. Určitý čas hrala šach aj korešpondenčne, ale naopak, kompozičnému šachu sa venovala len ako riešiteľka, lebo šachové skladby neskladala. Zasadzuje sa za uvádzanie šachu do škôl ako nepovinného predmetu alebo aspoň formou krúžku. Pozitívne hodnotí význam šachových rubrík v lokálnej i regionálnej tlači pri popularizácii kráľovskej hry medzi obyvateľstvom. Spolu s manželom založili Bratislavskú šachovú akadémiu, kde sa učí hrať túto logickú hru asi šesťdesiat detí. Šach zostal len jej koníčkom, lebo ako právnička má svoje civilné povolanie. Na Slovensku hrá v extraligovej a prvoligovej súťaži. Má záujem aj naďalej sa neustále zlepšovať v šachovej stratégii i taktike tejto náročnej logickej hry, v čom jej želáme veľa úspechov. Do šachovej rubriky sme vybrali jej víťazný duel s Anitou Obdržálkovou (* 1985), o ktorej sme už písali pred dvoma rokmi vrátane jej uverejnenej partie, v ktorom rozohrali pseudo-Taraschovu obranu prijatého dámskeho gambitu (D40):

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 c5 4.e3 Jf6 5.Jc3 Jc6 (Pozri diagram!) 6.Se2?! d:c4 (6. - Se7 7.0-0 0-0 8.d:c5 S:c5 9.a3 d:c4 10.S:c4 a6 11.Dc2 Dc7 12.Sd2 Sd7 = so symetrickou pozíciou.) 7.S:c4 a6 8.a4 Dc7 9. 0-0 (Niki by mohla byť spokojná po: 9.d5 Jb4 10.d:e6 S:e6 11.S:e6 f:e6 12.0-0 Sd6 13.De2 c4 14.Jg5 S:h2+ 15.Kh1 Sd6 16.J:e6 Df7 17.Jf4 0-0 18.Df3 Vae8 19.Kg1 Jd3 20.Vd1 J:f4 21.e:f4 Sc5 22.Se3 S:e3 23.f:e3 De6 24.Ve1 Db6 25.Ve2 Vd8 26.a5 Dc7 27.Je4 J:e4 28.D:e4 Vfe8) 9. - Se7 10. d:c5 0-0 11.e4? (Radšej mala Anita niekoľko ťahov počkať s postupom tohto pešiaka: 11.De2 S:c5 12.Vd1 Sd7 13.Sb3 Vfd8 14.h3 Se8 15.Jg5 Ja5 16.Sc2 Sb4 17.Ja2 V:d1+ 18.S:d1 Se7 19.e4 Vd8 20.Jc3 h6 21.Jf3 e5 22.Se3 Jc4 23.Sb3 J:e3 24.D:e3 Sc5 25.De2 Vc8 26.Jd5 J:d5 27.S:d5 Kh8 a bola by dopadla lepšie.) 11. - S:c5 12.De2 Jd4 13.J:d4 S:d4 14.Sg5 De5 15.S:f6 D:f6 (Čierna ovládla uhlopriečku a1-h8 a nakoniec získa aj pešiaka.) 16.Vac1 Sd7 17. Vfd1 Vfd8 18.Vd3 (Aj po: 18.Sb3 Sc6 19.Vc2 Se5 20.Vcd2 V:d2 21.D:d2 S:c3 22.b:c3 S:e4 23.f3 Sc6 24.Sc2 g6 25.De3 Vd8 26.Vd4 e5 27.Vd2 V:d2 28.D:d2 De6 29.Dd8+ Kg7 30.Da5 Dd5 31.D:d5 S:d5 by bola vo výhode čierna.) 18. - S:c3 19.Vd:c3 S:a4 20.e5 Dg5 21.Va1 Sc6 22.Vg3 Df4 23.Sd3 Sb5 24.S:b5 a:b5 25.V:a8?! (Anita mohla hľadať ešte útechu vo vežovej koncovke, ale s pešiakom menej, a snažiť sa bojovať o remízu: 25.Vga3 V:a3 26.b:a3 Vd5 27.Ve1 Dd4 28.g3 g6 29.De4 Dc3 30.Ve3 Vd1+ 31.Kg2 Dc6 32.h4 Vc1 33.Kh2 Kg7 34.Dg2 Vc2 35.g4 Vb2 36.h5 D:g2+ 37.K:g2 b4 38.a:b4 V:b4 39.h:g6 h:g6 40.Kf3 g5) 25. - V:a8 26.h3 b4 27.De1 Vc8 28.Vd3 g6 29.Vd1 Vc5 30.g3 Df3 31.Vd4 b3 32.Vf4 Dc6 a biela sa vzdala, lebo nebola zvedavá na technický záver partie (33.Vd4 Vc2 34.Vd2 Dc5 35.De2 V:d2 36.D:d2 D:e5 37.h4 Dc5 38.Dd1 Dd5 39.De1 Dd4 40.Da1 b5 41.Dc1 h5 42.Dc8+ Kg7 43.Dc1 e5 44.Kg2 De4+ 45.Kg1 b4 46.Da1 De2 47.Dc1 Dc2 48.Da1 e4 49.Kf1 e3 50.f:e3 Dh2 51.Da4 D:b2 52.D:b4 Da1+ 53.Ke2 Da2+ 54.Kf3 b2 55.Dd4+ Kh7 -+). Jej neúspech treba hľadať už v otvorení partie. Ako mala správne pokračovať Anita Obdržálková v postavení zobrazenom na diagrame? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom.

Pripájame ešte jednu jej takmer „miniatúrnu“ víťaznú partiu Gregor Zaťko vs. Niki Vrbová (Trompowského hra A45, SVK-1.liga východ 25. 2. 2017): 1.d4 Jf6 2.Sg5 d5 [2. - Je4 3.Sf4 (3.Sh4 c5 4.f3 g5 5.f:e4 g:h4 6.e3 Sh6 7.Dd3 Jc6 8.Jd2 d6 9.Jgf3 h3 10.g3 0-0 11.c3 Sg4 12.Se2 Db6 +/=) 3. - d5 (3. - c5 4.d5 Db6 5.Sc1 e6 6.f3 Da5+ 7.c3 Jf6 8.e4 d6 9.Ja3?! e:d5 10.e:d5 Se7 11.Jc4 Dd8, Van der Wiel vs. Kasparov, Moskva 1982, 9.Sd2!? e:d5 10.e:d5; 2. - h6 3.S:f6 e:f6 4.e3 d5 5.c4 Sb4+ 6.Jc3 Jc6 7.Db3 Se6 8.Jf3 0-0 9.0-0-0 d:c4 10.S:c4 S:c4 11.D:c4 S:c3 12.D:c3 Dd5 13.Kb1 Df5+ 14.Ka1 Vad8 15.Vc1 Vfe8 =; 2. - e6 3.Jd2 c5 4.e3 c:d5 5.e:d5 d5 6.Jgf3 Sd6 7.Sd3 0-0 8.0-0 Jc6 9.c3 h6 10.Sh4 e5 =) 4.f3 (4.e3 Sf5 5.f3 Jf6 6.c4 c5 7.c:d5 J:d5 8.S:b8 J:e3 9.Sb5+ Sd7 10.S:d7+ D:d7 11.De2 J:g2+ 12.D:g2 V:b8 13.d:c5 g6, Adams vs. Van Wely, Tilburg 1996) 4. - Jf6 5.e3 Sf5 6.Je2 e6 7.Jg3 Sg6 8.Sd3 c5 9.0-0 Jc6 10.S:g6 h:g6 11.c3 Sd6 12.S:d6 D:d6 13.Jd2 0-0-0 14.a4 Vh4 15.Vf2 Vdh8 16.Jdf1 Jh5 s pozičnou výhodou čierneho.] 3.S:f6 e:f6 4.e3 Sd6 5.g3 0-0 6.Sg2 c6 7.Je2 Sg4 8.h3 Sh5 9.Jd2 Jd7 10.0-0 Ve8 11.b3 Sb4 12.Jf3 De7 13.c3 Sd6 14.a4 Sg6 15.Dd2 Se4 16.Vfe1 Jf8 17.Jf4 Je6 18.Jh2 S:g2 19.K:g2 Jg5 20.f3 Dd7 21.Jg4 Ve7 22.h4 Je4 23.Dd3? [Biely mal začať hrať aktívne: 23.f:e4! D:g4 24.e:d5 c:d5 (24. - g5 25.De2 D:e2+ 26.J:e2 c:d5 27.Kf2 Vae8 28.Jg1 Vc8 29.Vac1 b6 30.Ved1 h6 31.Je2 g:h4 32.g:h4 Ve4 33.Vh1 f5 =) 25.Df2 Df5 26.c4 d:c4 27.b:c4 De4+ 28.Df3 Dc2+ 29.De2 D:e2+ 30.V:e2 S:f4 31.g:f4 b6 32.a5 Vc8 33.Va4 Vec7 34.a:b6 a:b6 35.Vb2 V:c4 36.V:c4 V:c4 37.V:b6 Vc2+ 38.Kf3 Kf8 39.Vb8+ Ke7 40.Vh8 h6 41.f5 Vh2 42.Vg8 Vh3+ 43.Kf2 g5 44.f:g6 f:g6 45.V:g6 V:h4 46.Kg3 Vh1 47.Vg4 f5 48.Vh4 V:h4 49.K:h4 Kd6 50.Kh5 Kd5 51.K:h6 Ke4 52.Kg5 K:e3 53.d5 f4 54.d6 f3 55.d7 f2 56.d8D f1D =] 23. - Vae8 24.Jh2?? [Po pasívne zahratom otvorení sa G. Zaťko dostal do problémov, kde urobil hrubú chybu. Radšej mal hrať: 24.Jh5!? (hrozí 25.Jh6+ g:h6 26.f:e4) 24. - Kh8 25.Jh6 S:g3 26.J:g3 J:g3 27.J:f7+ V:f7 28.K:g3 f5 29.c4 f4+ 30.e:f4 Vef8 31.c:d5 V:f4 32.Ve5 Df7 33.Vf1 c:d5 34.h5 b6 s malou výhodou čiernej.] 24. - J:g3 25.K:g3 S:f4+ 26.K:f4 Dd6+ 27.Kg4 D:h2 28.Ve2 (28.Vg1 g6! s hrozbou 29. - h5 mat) 28. - h5+ a biely sa vzdal (29.K:h5 Dg3 30.Df5 g6+ 31.Kh6 D:h4+ 32.Dh5 D:h5 mat).

Riešenie koncovky z partie Šarmír vs. Puškáš: 55.D:g6?? bola posledná chyba bieleho, ktorá rozhodla o výsledku partie. Mal hrať: 55.Dh2! b2 56.Dh8+ Ke7 57.De5+ Kd8 58.Db8+ Ke7 59.De5+ Kd8 60.Db8+ Ke7 61.De5+ =, 55. - Kg7 56.V:b3 Vh8 57.De5+ D:e5 58.J:e5 Vh5 59.f4 Vc2+ 60.Kg3 Vch2 61.Vb4 V5h3+ 62.Kg4 V:a3 63.Vc4 e3 64.b6 e2 65.Vc7+ Kg8 66.Vc8+ Kg7 67.Vc7+ Kg8 = (63.b6?! e3 64.b7 e2 65.Ve4 Vg2+ 66.Kh4 Vb3 67.Jd3 V:b7 =/+), 55. - Ke7 56.V:b3 Vh8 57.Jh6 Ke6 58.b6 Vf1 59.Dh3+ Kd6 60.Vd3+ e:d3 61.D:d3 Kc5 62.D:f1 D:f1+ 63.K:f1 =, 55. - D:a3?? 56.Vh3 Dc5 57.Df4+ Df5 58.Dd6+ Ve7 59.Vh8+ Kg7 60.Dd4+ Ve5 61.J:e5 K:h8 62.Jf7+ Kg8 63.Jh6+ Kh7 64.Da7+ Kh8 65.J:f5 g:f5 66.g6 +-

Trnavčan Miroslav Puškáš sa nezmazateľne zapísal do histórie šachovania v bývalom Západoslovenskom kraji nielen ako šachista, ale aj ako organizátor šachových súťaží a turnajov, keď kráľovská hra sa mu stala vernou spoločníčkou na celý život, v ktorej sa nesklamal.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené