novinky z radnice

Záver šachovej partie: Ján Plachetka – Ľubomír Ftáčnik, Tirnavia (A) – 1979, oostavenie po ťahu 42.Vb8 (5 – 4)............................. História trnavských šachových turnajov sa začala písať asi koncom roka 1923 v kaviarni U Diamanta zásluhou Josefa Heřmánka z Tábora, ktorý krátky čas pôsobil v Trnave. Existuje o tejto šachovej udalosti trvajúcej dva mesiace aj fotografia, na ktorej sú „zvečnení“ účastníci tohto historického turnaja aj s dvoma šachovými stolíkmi. Napočítali sme ich tam dvadsaťpäť. O 56 rokov neskôr sa uskutočnila v slobodnom kráľovskom meste ďalšia historická šachová udalosť, od ktorej uplynulo už 40 rokov: 1. ročník Medzinárodného šachového festivalu s názvom Tirnavia ako Memoriál Richarda Rétiho. Z jej organizátorov spomenieme aspoň štyroch hlavných: Ladislav Dubravský, Miroslav Puškáš, František Jablonický, Milan Szitkey. Do dvojtýždňového marcového súperenia r. 1979 sa zapojilo štrnásť šachistov. Za šachovými stolíkmi sedeli štyria veľmajstri a šiesti medzinárodní majstri. Celkový priemer Elo bodov bol 2435. Po trinástich kolách (každý s každým) prvú priečku v turnajovej tabuľke obsadil Ján Plachetka (vtedy ešte člen VSŽ Košice) so ziskom 9,5 bodu s jeden a pol bodovým náskokom pred M. Cejtlinom (ZSSR) a J. Traplom (Teplice v Čechách). Ako ukážku z prvej Tirnavie našim čitateľom predkladáme na prehratie a domácu analýzu víťaznú partiu jej víťaza s bratislavským veľmajstrom zo siedmeho kola. V bojovnej sicílskej obrane (B90) nakoniec čierny nezvládol vežovú koncovku, v ktorej ešte mohol bojovať o remízu. Ako mal správne hrať v 42. ťahu? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom.

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 Jf6 4.Jc3 c:d4 5.J:d4 a6 6.Se3 e5 7.Jf3 [7.Jb3 Se6 8.Dd2 Jbd7 9.f3 b5 10.a4 b4 11.Jd5 S:d5 12.e:d5 Jb6 13.S:b6 D:b6 14.a5 Db7 15.Sc4 (15.0-0-0 g6 16.Kb1 Sg7 17.f4 0-0 18.f:e5 d:e5 19.d6 Je4 20.De3 Vfd8 21.Sc4 J:d6 22.Sd5 Da7 23.Dc5 D:c5 24.J:c5 Va7 25.Vhe1 Vb8 26.Sb3 Jf5 27.Vd5 Jd4 28.Jd7 Ve8 29.Jb6 Vb8 30.Jd7 Vc8 31.Jb6 Vb8 remíza, Sax vs. Ftáčnik, ŠO Luzern 1982) 15. - Se7 16.Va4 Vb8 17.Jc1 Sd8 18.Ja2 Jd7 19.Jc1 0-0 20.Jb3 h6 21.0-0 Sg5 22.De2 Va8 23.De1 Vfb8 =] 7. - Dc7 (7. - Se7 8.Sc4 0-0 9.0-0 Se6 10.S:e6 f:e6 11.Ja4 Jg4 12.Dd3 J:e3 13.D:e3 b5 14.Jb6 Va7 15.Jd5 Vb7 16.Dd2 Jc6 17.Vad1 Vd7 18.Dc3 Jb8 19.J:e7+ D:e7 20.Vd3 +/- Ivančuk vs. Topalov, Linares 2007) 8.Jd2 (8.Sg5 Jbd7 9.a4 h6 10.Sh4 g5 11.Sg3 Jc5 12.Jd2 Se6 13.Df3 Sg7 14.Sc4 0-0 15.a5 Vad8 16.S:e6 f:e6 17.De2 Df7 18.Jc4 Jh5 19.0-0 Jf4 20.S:f4 e:f421.Vfd1 d5, Makaryčev vs. Sekej, Frunze 1979; 8.a4 Se7 9.a5 0-0 10.Se2 Se6 11.0-0 Jbd7 12.Jg5 Sc4 13.S:c4 D:c4 14.Jd5 J:d5 15.D:d5 D:c2?! 16.Vfc1 D:b217.Vab1 De2 18.Ve1De2 19.Vec1 Da4 20.V:b7 Sf6 21.J:f7 V:f7 22.V:d7 D:d7 23.D:a8+ Vf8 24.D:a6 d5 25.e:d5 D:d5 +/-) 8. - Se6 9.Se2 Se7 10.0-0 0-0 11.a4 Jbd7 12.a5 Vad8 13.Sf3 Jc5 14.De2 d5 (14. - Dc6 15.Vfd1 Vc8 16.Sg5 Jcd7 17.Se3 Vfe8 18.Jf1 Sc4 19.De1 Jf8 20.Jg3 Se6 21.De2 =) 15.e:d5 J:d5 16.S:d5 S:d5 17.J:d5 V:d5 18.Jc4 Je6 19.c3 Jf4 20.S:f4 e:f4 21.Jb6 Vg5 22.Df3 Sd8 23.Vfe1 Sf6 (23. - Vg6 24.Vad1 Ve6 25.V:e6 f:e6 26.De4 Sg5 27.D:e6+ Df7 28.D:f7+ V:f7 29.Kf1 Vf5 30.b4 +/-) 24.Jd5 Dc6 25.Vad1 Kh8 26.Vd3 Ve5 27.V:e5 S:e5 28.J:f4 Db5 [28. - Da4!? 29.g3 S:f4 30.D:f4 D:f4! (30. - D:a5?! 31.Vd7 Da1+ 32.Kg2 D:b2 33.D:f7 Vg8 34.Dd5 Vf8 35.Vf7 Vb8 36.V:g7 K:g7 37.De5+ Kf7 38.Dc7+ Ke6 39.D:b8 Kd7 40.c4 Db1 41.De5 Dc2 42.Dd5+ Kc7 +-) 31.g:f4 Kg8 32.Vd7 Vb8 33.f5 g5 34.f:g6 h:g6 35.b4 Kg7 36.Kg2 Kf6 37.c4 Ke6 38.Vc7 g5 39.f4 g:f4 40.Kf3 f5 41.K:f4 Vh8 42.V:b7 Vh4+ 43.Kg5 Vg4+ 44.Kh5 V:c4 45.Vb6+ Ke5 46.b5 a:b5 47.V:b5+ Ke4 48.h4 f4 =] 29.Je6 S:h2+ 30.K:h2 De5+ 31. Jf4 g5 32.Vd5 D:f4+ 33.D:f4 g:f4 34.Vd7 Vb8 35.V:f7 b6 36.a:b6 V:b6 37.b4 Vc6 38.Va7 V:c3 39.V:a6 Vc2 40.f3 Vb2 41.Va8+ Kg7 42.Vb8 (Pozri diagram!) 42. - Kg6? 43.b5 Kg5? 44.Kh3 Ve2 45.b6 Kh5 46.Vh8 Ve7 47.Vc8 Vb7 48.Vc5+ Kg6 49.Vb5 h5 50.Kh4 Vd7 51.b7 Vd1 52.Vb6+ Kf5 53. g4+ 1:0

Stredná hra v šachovej partii Obdržálková vs. Vrbová: 6.d:c5 S:c5 7.a3 a5 8.Se2 0-0 9.0-0 d:c4 10.Dc2 e5 11.S:c4 Sg4 12.Jg5 Sh5 13.Sd3 h6 14.Jge4 J:e4 15.S:e4 Sa7 Reshevsky vs. Euwe, Bergen 1948, 6.a3 Sd6 7.d:c5 S:c5 8.b4 Sd6 9.Sb2 0-0 10.Vc1 a5 11.b5 Je5 12.c:d5 e:d5 13.Se2 Se6 14.0-0 De7 15.a4 Vac8 Lasker vs. Tarasch, Nemecko 1908, 6.a3 a6 7.Sd3 d:c4 8.S:c4 Se7 9.d:c5 D:d1+ 10.K:d1 S:c5 11.Ke2 Ke7 12.Vd1 Sd7 13.Sd2 Vhd8 14.Se1 Se8 15.V:d8 V:d8 16.Vd1 V:d1 17.J:d1 Sd6 = Geller vs. Polugajevskij, Dudweiler 1975, 6.a3 Je4 7.Dc2 J:c3 8.b:c3 Se7 9.Sb2 0-0 10.Sd3 h6 11.0-0 Ja5 12.Jd2 d:c4 13.J:c4 J:c4 14.S:c4 b6 15.e4 Sb7 16.De2 Vc8 17.Sb3 b5! 18.f4 Db6 Petrosian vs. Fischer, Buenos Aires 1971, 6.a3 d:c4 7.S:c4 c:d4 8.e:d4 Se7 9.0-0 0-0 10.Ve1 a6 11.Sa2 Sd7 12.Sf4 Vc8 13.Vc1 Da5 14.Je5 Vfd8 15.Jc4 Df5 Gulko vs. El Taher, Manila 1990, 6.a3 a6 7.d:c5 S:c5 8.b4 Sd6 9.Sb2 0-0 10.Dc2 De7 11.Vd1 Vd8 12.Se2 d:c4 13.S:c4 b5 14.Sd3 Je5 15.J:e5 S:e5 Ibragimov vs. Filipov, USA 2002 alebo 6.c:d5 e:d5 (6. - J:d5 7.Sc4 c:d4 8.e:d4 Se7 9.0-0 0-0 10.Ve1 a6 11.a3 b5 12.S:d5! e:d5 13.Dd3 Sf6 14.Sf4 Sg4? 15.Je5! S:e5 16.d:e5 d4 17.Je4 Sf5 18.Vac1 Ja5 19.e6! Va7 20.Dg3 Ve7 21.Sc7 Da8 22.S:a5 S:e4 23.Sb4 1:0 Taľ vs. Psachis, Soči 1983) 7.Se2 (7.Sb5 Sd6 8.d:c5 S:c5 9.0-0 0-0 10.b3 Sg4 11.Sb2 Vc8 12.Vc1 Sd6 13.Se2 Sb8! Sunye vs. Kasparov, Št. Hradec 1981) 7. - Sf5 (7. - c:d4 8.J:d4 Sc5 9.0-0 0-0 10.J:c6 b:c6 11.b3 Sb7 12.Sb2 Vc8 13.Sd3 Sd6 14.Df3 Ve8 15.Vfd1 Se5 16.Ja4 S:b2 17.J:b2 c5 -/+) 8.0-0 c4 9.b3 Sb4 10.Sd2 S:c3 11.S:c3 Je4 12.Se1 b5 13.a4 a6 14.a:b5 a:b5 15.Je5 V:a1 16.D:a1 J:e5 17.d:e5 0-0 18.Sb4 Ve8 19.Dd4 f6 20.e:f6 J:f6 21.Va1 Sc2 22.b:c4 b:c4 23.Sc3 Dd7 24.Db6 De6 25.Db5 Dd7 26.D:d7 J:d7 27.Sf3 Se4 28.S:e4 d:e4 29.Va7 Vb8 30.f3 Jf6 31.Kf2 Vc8. Mladá Anita prehrala, lebo nezvládla šachovú stratégiu i taktiku v široko rozvetvenej pseudo-Taraschovej (oneskorenej) obrane prijatého dámskeho gambitu (D40), kde záležalo na presnom poradí i výbere ťahov.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené