novinky z radnice

Len máloktorý Trnavčan by nepoznal spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy Cantica nova, ktorý robí už takmer päťdesiat rokov skvelé meno nielen mestu, ale i celému Slovensku. Láska k zborovému spevu i samotnej familiárne prezývanej Cantice viedla v roku 2008 k založeniu nového telesa. Bývalí členovia zboru Cantica nova sa vtedy rozhodli spooločne vrátiť k tomu, čo tak milovali. Začali sa preto schádzať v zoskupení príznačne nazvanom Cantica /Z/nova, ktorý v tomto jubilejnom roku nášho mesta oslávi už 10. výročie svojho založenia.

Za desať rokov svojho pôsobenia sa Cantica /Z/nova pod vedením svojho zbormajstra PaedDr. Gabriel Kalapoša predstavila na rôznych kultúrnych podujatiach, koncertoch i súťažiach nielen na domácej pôde, ale i v zahraničí. Treba spomenúť napríklad uvedenie omše slovenského hudobného velikána Mikuláša Schneidera Trnavského Missa pastoralis – Alma nox v roku 2009, naštudovanie tzv. Verdiho zborov – vybraných najznámejších zborov z Verdiho slávnych opier v spolupráci s orchestrom SND a zborom Technik Akademik v roku 2011, či netradičných jazzových úprav vianočných piesní pre koncert s názvom Christmas in Jazz, Pop, Rock v roku 2012. Dôležitým projektom bol i prierez POP melódiami 20. storočia, ktorý priniesol úpravy známych populárnych piesní od svetových interpretov ako sú Beatles, Michael Jackson či Adele. Tieto svetoznáme melódie v podaní trnavského miešaného zboru boli napokon vydané aj na rovnomennom CD. V júli 2015 zbor úspešne reprezentoval Slovensko na jednom z najprestížnejších svetových festivalov spevu, hudby a tanca v španielskom Cantonigros. V roku 2017 doplnil svoje pestré portfólio i spoluprácou na koncertoch pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu a 50.výročia úmrtia popredného maďarského hudobného skladateľa Zoltána Kodálya. Záver roka priniesol ďalší obrovský úspech v ruskom Petrohrade v podobe získania skvelého 2. miesta spomedzi štyridsiatich zúčastnených zborov.

Úspešné desaťročie plánuje zbor zavŕšiť slávnostným výročným koncertom, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2018 o 18. hodine v Divadle Jána Palárika v Trnave. Vstupenky na podujatie budú k dispozícii v predpredaji v pokladni divadla i na mieste pred konaním koncertu.

Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova vás všetkých srdečne pozýva vychutnať si pestrú škálu melódií a osláviť spolu s členmi zboru ich desaťročie na scéne.

Ema Gelnarová

 

Zatiaľ nehodnotené