novinky z radnice

S nástupom technológií sa od určitého stupňa vývoja vyžaduje od vynálezcov i výrobcov základná kompatibilita, ktorá má zabezpečiť, aby nové nápady a systémy na seba nadväzovali. Plynulosť a kontinuita urýchlili vývoj a prepojenie rôznych platforiem. Aj samotná spoločnosť, ak sa má posúvať dopredu a rásť, potrebuje určité predpoklady na ujasnenie základného smerovania a dohody o dodržiavaní pravidiel. Platí to napríklad aj pri jazyku, ktorým spoločne komunikujeme. Bez dohody o význame a obsahu slov či bez gramatiky je ťažké udržať reč v medziach zrozumiteľnosti. Žijeme v dobe, v ktorej sa vzájomné väzby a formy zoslabujú, pričom sa zužuje aj priestor spoločného konsenzu. To, čo nás ešte dokáže spojiť, je emócia, ktorá je však často sprostredkovaná a vystupňovaná bez porozumenia širšiemu kontextu. Na jej princípe stojí napríklad reklama, vďaka čomu sa výrobcovia snažia presadiť na trhu svoj tovar.

Emócia prirodzene patrí k ľudskosti. Problém však nastáva vtedy, keď emócie prevládnu aj pri riešení problémov, ktoré si vyžadujú čas, skúsenosť, kontinuitu i myslenie. Upozorňuje na to i renomovaná novinárka Naomi Kleinová. Zaujala ma hlavne jej kniha s názvom Nie nestačí, kde popisuje a na príklade amerického prezidenta Donalda Trumpa naznačuje, že na zmenu smerujúcu k lepšiemu životnému prostrediu či solidarite medzi ľuďmi nestačí iba protestovať voči konkrétnemu politikovi. Ten je vždy len súčasťou alebo dôsledkom systému a myslenia, ktoré spoluvytvárame. Zjednodušene by sa dalo povedať, že i samotní politici sa stávajú značkami určitého prístupu k svetu, istej vízie či protestu. Z praktického života však vieme, že reklama neobsiahne celok. Nehovoriac o tom, že nie vždy reklamná značka napĺňa to, čo očakávame. Kvalita života súvisí viac s tým, ako ho reálne naplníme, než s tým, čo kto sľubuje. Žiť v súlade s vlastným vnútrom, v symbióze rozumu a citov sa preto nespája s príslušnosťou k značke, ani s emóciami vzdoru. Napĺňanie života súvisí skôr so spoluvytváraním prostredia kompatibility s konkrétnymi ľuďmi. Len tak sa totiž dá vniesť do života to, čo nám v spoločnosti mizne a čo vyvoláva našu nespokojnosť. Leto, ktoré prirodzene spomaľuje naše pracovné i životné nasadenie, je príležitosťou zosúladiť naše myslenie i emócie a vrátiť sa k stretnutiam i rozhovorom s tými, s ktorými dokážeme život pozitívne napĺňať.

Pavol Tomašovič

 

 

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (40x hodnotené)