novinky z radnice

Zima bola rozpačitá. Sneh v nižších polohách ledva pocukrovil zem a mráz iba zopárkrát prinútil vodu zmeniť skupenstvo na jej povrchu. V bežnej reči by sme povedali: zima, ktorá nezodpovedá normálu. Otepľovanie a s ním spojené dôsledky i pokles spodných vôd sú realitou. Presakuje i do mediálneho či politického diskurzu. U nás počas zimného obdobia však dominovali predvolebné prúdenia a iskrenia. Valili sa informácie, dezinformácie, odhalenia i ohovárania, až atmosféra miestami hustla ako pred búrkou. Prekračovala hranice racionality i toho, čomu hovoríme úcta k človeku a vecná diskusia. O tú akoby sme nestáli. Diskusie, výmeny názorov a nápadov, hľadanie spoločných ciest sa nepozorovane menia na ring, v ktorom vyhradený čas redukuje argumenty na emócie. To, že rozhodovanie pod vplyvom emócií nemá s racionálnou voľbou nič spoločné, nechceme vidieť.

Pri čítaní týchto riadkov už poznáme výsledok tohto virvaru. Niekto sa teší, iní smútia či sú sklamaní. Nech je to akokoľvek, zdá sa, že to, čo predchádza celospoločenskému otepleniu i samotná jar sú ešte len na úsvite. Tá je totiž podobne ako v prírode viazaná nie na dátum, ale na priaznivé prúdenia, blahodarnú vlahu a oživujúcu energiu slnka. Ide o zmenu podmienok a celkovej klímy. I v spoločnosti, kde túžime po dôstojnom a slušnom živote, nemôže ísť o boj, iba o vyhlásenia a sľuby, ale o reálne každodenné vnášanie svetla a dôvery do komunikácie, práce a vzťahov nielen medzi politikmi. Tí po predvolebnom delení a často i hašterení to nebudú mať ľahké. No z podstaty zastupiteľskej demokracie sú reprezentantmi konkrétnych ľudí a je dôležité hľadať dohodu a vytvárať predpoklady pre čo najkvalitnejší život každého človeka. Brať realitu vážne bez prispôsobovania vlastnej pravde. Bez schopnosti dohodnúť sa ich misia a naša voľba nemá zmysel. Náznaky dlhodobejšieho oteplenia v politike budú zjavné vtedy, ak mocenské záujmy, dohadovania a zvada budú čoraz menej zaťažovať bežný chod života. Ten však našťastie nezáleží iba na politikoch. Prúdenie porozumenia a spolupatričnosti môžeme vnášať do svojho okolia aj my, a to bez ohľadu na výsledok volieb. Na nás záleží, či bude medzi nami rásť napätie, delenie a mráz, alebo dokážeme spoluvytvárať priestor pre každého. Inšpiráciou by nám mohla byť prebúdzajúca sa príroda. Vďaka skúsenosti a poznaniu naša túžba po teplejšom počasí i viera v opätovné rozkvitnutie stromov a záhrad má reálny základ. Podobne je to i v spoločnosti. Impulzom a základom, lúčom slnka a potenciálom pozitívnej energie je každý z nás. Deľme sa s ňou v dôvere k životu, ktorého sme súčasťou. Aby jar mohla prísť medzi nás.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (34x hodnotené)