novinky z radnice

Pri príležitosti 110. výročia narodenia Heřmana Landsfelda pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave výstavu Heřman Landsfeld – zberateľ a popularizátor keramiky. Jej prostredníctvom verejnosti predstavuje výber z Landsfeldovej zbierky, ktorej veľkú časť – spolu vyše 850 predmetov – spravuje vo svojich fondoch.

Heřman Landsfeld (1899 – 1986) celý svoj život zasvätil keramike, a to nielen ako autor mnohých vynikajúcich keramických diel, ale v neposlednom rade i ako jej zberateľ a výskumník – archeológ amatér.

Heřman Landsfeld

Narodil sa v Malenoviciach na Morave v rodine pekára. V roku 1913 prišiel ako učeň do keramickej dielne v Modre. Od roku 1923 sa stal keramickým majstrom a jednou z najvýznamnejších osobností Slovenskej majoliky v Modre. Bol hlavným tvorcom nového vzorkovníka na výzdobu nádob, pri tvorbe ktorého sa inšpiroval starými džbankárskymi vzormi. Počas jeho pôsobenia dosiahla modranská keramika veľmi vysokú úroveň a Slovenská majolika prežívala jedno z najlepších období.
Od roku 1932, ako nadšený obdivovateľ habánskej keramiky a starého džbankárskeho umenia, začal skúmať zaniknuté dielne a črepové jamy v obciach na západnom Slovensku – v Košolnej, Sobotišti, Veľkých Levároch, Dechticiach, Častej, Chtelnici, neskôr i na blízkej Morave. Svoje nálezy spracovával a inventarizoval, poznatky porovnával s literatúrou, či konzultoval s odborníkmi. Publikoval nespočetné množstvo článkov v dennej tlači i odborných periodikách.

Po zhoršení medzinárodnej politickej situácie odišiel v roku 1939 i s manželkou, tiež keramikárkou, Alžbetou Gajdovou na Moravu, do Strážnice, kde si založili keramickú dielňu. Landsfeld sa i tu naplno venoval archeologickým výskumom, zbieraniu a tvorbe keramiky. Po skončení 2. svetovej vojny sa často a rád na Slovensko vracal a pokračoval v prerušenom bádaní, zberateľskej činnosti a popularizácii keramiky. Krásu hrnčiarskeho remesla propagoval v rozhlase či televízii i v rámci početných výstav a prednášok.
Zbierka Heřmana Landsfelda zahŕňa habánsku keramiku, slovenskú ľudovú fajansu, produkciu keramickej dielne v Modre. Za zmienku stojí i typovo a lokalitne rôznorodá skupina hrnčiny. Bohatá je najmä jeho kolekcia foriem na pečivo i zadymovanej keramiky, z ktorých obe spomenuté skupiny sú vo fonde ZsM v Trnave zastúpené v počte po viac ako 100 kusov. Ide o druhy predmetov, ktoré neboli natoľko v oblasti záujmu iných zberateľov, a práve i tým je Landsfeldova zbierka keramiky výnimočná. Profesia keramika sa uňho nezaprela ani v jeho zbierke, kde môžeme nájsť i nezanedbateľné množstvo hrnčiarskych nástrojov a pomôcok – napríklad keramické matrice na ušká misiek, šálok, tanierov a sväteničiek, misy na miešanie glazúr, časti hrnčiarskych kruhov.
Heřman Landsfeld bol jedným z priekopníkov v oblasti výskumu habánskej keramiky na Slovensku a svojím zanietením a vytrvalosťou nezanedbateľnou mierou prispel k poznaniu a popularizácii keramického remesla.
Výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave potrvá do 17. januára 2010.

Mgr. Aneta Cintulová, etnologička

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (8x hodnotené)