novinky z radnice

1. 10. 1955 – V Trnave sa začala výstavba Zimného štadióna (55. výročie).

 

3. 10. 1845 – V Hodruši-Hámroch sa narodil literárny historik, redaktor, prekladateľ, vydavateľ a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK RICHARD OSVALD, predseda Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha. V Trnave, kde pôsobil a umrel, jeho meno nesie jedna z ulíc (165. výročie).

 

3. 10. 1935 – V Trnave začal vychádzať Trnavský filmový spravodaj (75. výročie).

 

3. 10. 1975 – V Bratislave umrela populárna speváčka a tanečníčka EVA KOSTOLÁNYOVÁ, rodáčka z Trnavy, ktorá je aj v Trnave pochovaná (35. výročie).

 

4. 10. 1570 – Vo Veľkom Varadíne v dnešnom Rumunsku sa narodil ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a kardinál PETER PÁZMAŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity (440. výročie).

 

4. 10. 1985 – V Bratislave umrel trnavský rodák JOZEF HERDA, 15-násobný majster republiky v športovom zápasení, ktorý získal roku 1936 striebornú medailu na OH v Berlíne. Jeho meno nesie Športové gymnázium a námestie v Trnave. Roku 2006 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (25. výročie).

 

5. 10. 1995 – V Trnave umrel futbalista VLASTIMIL OPÁLEK, dlhoročný brankár Spartaka Trnava, kapitán mužstva a asistent trénera (15. výročie).

 

8. 10. 1955 – V Trnave umrel literárny historik, hudobník, muzikológ, prekladateľ a publicista CELESTÍN LEPÁČEK, absolvent trnavského gymnázia, správca farnosti v Doľanoch a provinciál františkánskej rehole (55. výročie).

 

10. 10. 1985 – Vyšlo nariadenie vlády o preložení Pedagogickej fakulty UK z Trnavy do Bratislavy a zároveň aj o zriadení Strojársko-technologickej fakulty SVŠT v Trnave (25. výročie).

 

13. 10. 1980 – V Trnave umrel speleológ a publicista LEONARD BLAHA, objaviteľ Gombaseckej kvapľovej jaskyne (30. výročie).

 

16. 10. 2005 – Na Univerzitnom námestí v Trnave slávnostne odhalili bronzovú sochu pápeža JÁNA PAVLA II. (5. výročie).

 

17. 10. 1950 – V Bratislave umrel telovýchovný pedagóg a ľahkoatletický tréner JÁN HAJDÓCZY, ktorý pôsobil v rokoch 1919 – 1939 ako profesor gymnázia v Trnave, kde jeho meno nesie jedna ulíc (60. výročie).

 

18. 10. 1635 – Cisár FERDINAND II. schválil zriadenie Trnavskej univerzity a tzv. zlatou bulou potvrdil jej zakladaciu listinu (375. výročie).

 

20. 10. 2000 – Po pol roka trvajúcej rekonštrukcii slávnostne otvorili zmodernizovanú autobusovú stanicu v Trnave (10. výročie).

 

21. 10. 1750 – V Častej sa narodil národný buditeľ, spisovateľ, popularizátor poľnohospodárskych vied a kňaz JURAJ FÁNDLY, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva a autor prvého tlačeného diela v bernolákovskej slovenčine. Jeho meno nesie vo svojom názve knižnica v Trnave (260. výročie).

 

23. 10. 1980 – V Trnave slávnostne otvorili Obchodný dom Jednota (30. výročie).

 

26. 10. 1980 – V Trnave umrel správca Spolku sv. Vojtecha, kultúrny historik, publicista a cirkevný hodnostár JÁN PÖSTÉNYI (30. výročie).

 

28. 10. 1970 – V Trnave bol otvorený Klub mládeže Fortuna (40. výročie).

29. 10. 1925 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Štátnych železničných dielní, dnešnej ŽOS-ky (85. výročie).

 

30. 10. 1920 – V Ružomberku sa narodila akademická maliarka, ilustrátorka a grafička EDITA AMBRUŠOVÁ, ktorá dlhé roky pôsobila v Trnave (90. narodeniny).

 

30. 10. 1995 – V Podunajských Biskupiciach umrel kňaz, publicista, športovec, organizátor a funkcionár Slovenského orla ALEXEJ IZAKOVIČ, rodák z Borovej, absolvent trnavského gymnázia a zodpovedný redaktor týždenníka Trnavské noviny, ktorého pôsobenie v Trnave mesto ocenilo udelením Čestného občianstva in memoriam (15. výročie). 

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené