novinky z radnice

Tento rok zdobí Trojičné námestie strom z Ulice J. A. Komenského v Trnave, Hlavnú ulicu vianočný strom z Cífera, a na Mikulášskom námestí bude stromček z Voderád.

„Pečlivosťou Čs. Červeného kríža postavený bol v Trnave prvýkrát podľa dánskeho zvyku vianočný strom. Slávnosť vztýčenia a osvetlenia konala sa 20. dec. 1925 na námestí pod protektorátom mestskej rady.“

Tento citát z kapitoly Poprevratové dejiny mesta Trnavy od V. Holoubka v publikácii Trnava 1238 – 1938, ktorú vydala „Rada mesta Trnavy na pamäť 700-ročného jubilea“, vypovedá o tom, že tradícia umiestňovania vianočného stromu na Trojičnom námestí sa začala pred osemdesiatimi štyrmi rokmi.

Tento rok zdobí Trojičné námestie strom z Ulice J. A. Komenského v Trnave, Hlavnú ulicu vianočný strom z Cífera, a na Mikulášskom námestí bude stromček z Voderád. „Vyberali sme z bohatej ponuky stromčekov od obyvateľov Trnavy a okolia, za čo im veľmi pekne ďakujeme,“ povedala Zuzana Bodišová z referátu správy zelene mestského úradu. Podľa jej slov budú aj atmosféru vianočných trhov dotvárať stromčeky, ktorých výrub počas tohto roka povolil na žiadosť občanov odbor stavebný a životného prostredia mestského úradu. Väčšina pochádza z plôch verejnej zelene, na ktorých boli v minulosti nekoncepčne vysadené bez zreteľa na ich veľkosť v budúcnosti. Vďaka tomu mestská samospráva tlačená krízovým rozpočtom mohla ušetriť finančné prostriedky na nákup vianočných stromčekov.

Zatiaľ nehodnotené