novinky z radnice

Trnava mala v minulosti tradíciu miesta diplomatických stretnutí. Zmluvu o priateľstve tu 15. mája 1360 uzavreli český kráľ a nemecký cisár Karol IV. s uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým z Anjou. Tohto významného rokovania sa zúčastnili aj moravský markgróf Ján a rakúske knieža Albert. Uzavretím priateľských dohôd sa zvýšil význam hlavnej obchodnej trasy Českej cesty, ktorá prechádzala cez Trnavu. Po opätovnom stretnutí panovníkov vo Vyšehrade sa Trnava stala jednou z najdôležitejších zastávok tejto obchodnej cesty, a tiež jedným z najbohatších miest v Uhorsku.
Pri príležitosti 650. výročia spomínaného stretnutia pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave pre verejnosť prednášku historika PhDr. Pavla Dvořáka o Českej ceste, ktorá zabezpečovala pre trnavských obchodníkov a mešťanov prosperitu a rozvoj. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave – kláštora klarisiek vo štvrtok 18. novembra 2010 o 17. hodine.

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ
 

Zatiaľ nehodnotené