novinky z radnice

Prelom roka s plánmi do budúcnosti neodvratne prekrýva čas. Jeho relatívnosť potvrdzuje život sám. S pribúdajúcimi rokmi sa nám interval ohraničujúci platnosť kalendára čoraz viac kráti. Zrýchlenie časových predelov nepostihuje len jednotlivcov. Kým bol život predkov zviazaný s pôdou a prírodou, kolobeh času určovalo striedanie dňa a noci v kombinácii so zmenou ročných období.
Odtrhnutím od prírody a nástupom modernej doby diktujú rytmus času technológie a rastúca túžba po zisku. Im sa prispôsobil pracovný deň i týždeň. Deň a noc, zima či leto, piatok či sviatok nerozhodujú o pracovnom vyťažení.
V nepretržitých prevádzkach tečie čas bez zastavenia. Strháva i nás.
S nástupom komunikačných a dopravných prostriedkov sa zrýchlenie zintenzívnilo. Prekračujeme nielen čas, ale i priestor.
Čoraz širší horizont vedomia nás láka.
No vedomosť a poznanie nie sú hnacím motorom dneška.
Pokrok zúžený do predstavy blahobytu a moci je tou modlou, ktorej obetujeme svoje snívanie, myslenie, priateľov i čas.
V jeho mene dlhé roky, nielen v minulosti, ale i dnes, vytláčame a zosmiešňujeme tradíciu, hodnoty či iné smerovania. Predstava krajšej budúcnosti, lepšieho zajtrajška určuje tempo života. Ilúzia sa však rokmi stáleho stupňovania požiadaviek na človeka rozpadáva.
Bolo potrebné preskočiť čas a vstúpiť do iného priestoru. Do novej ilúzie.
Nečakajme na zajtrajšok.
Žime si dobre i nad pomery už dnes.
Na pôžičku, na dlh, na úkor iných.
Štáty európskej únie, Amerika i my už roky vykazujeme miliardové dlhy.
Netrápi nás to. Ani zdvihnutý prst krízy. Utekáme pred ňou aj myslením stále vpred.
S pribúdajúcimi rokmi však cítime ťarchu skracujúceho sa času.
Zadosťučinenia v podobe bytu, auta či dobrého jedla sú v plynúcom toku života čoraz bezvýznamnejšie epizódy. Viac si vážime ľudí, ktorí nás podržali, včera či dnes. Chvíle spolupatričnosti v rodine, priateľské rozhovory a hľadania.
Punc dostávajú chvíle, ktoré poznačili dušu a neprekryl ich tečúci čas.
Úsilia venované iným, porozumeniu, priateľstvu i odvahe.
Myslieť a žiť, nestrhnutý rýchlym tokom, v ktorom niet priestoru pre iných.

Pavol Tomašovič

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (14x hodnotené)