novinky z radnice

V minulosti sa naši predkovia obávali príchodu dlhej a studenej zimy. Pripravovali sa na ňu vopred, pretože sa museli spoľahnúť predovšetkým na svoje zásoby potravín a paliva. Zima bola sprevádzaná vždy obavami, či ju rodina v šťastí prežije. Tie samozrejme súviseli s  postavením konkrétnej rodiny v spoločnosti. Čím chudobnejšia bola, tým bol i strach z nedostatku väčší. Deti sa však tešili na sneh, hlavne na zábavu spojenú s ním. Stavanie snehuliakov, sánkovanie, korčuľovanie a šmýkanie na zamrznutých mlákach, rybníkoch alebo potokoch patrili k obľúbeným zimným hrám. V kopcovitých oblastiach sa v zime ľudia pohybovali najmä na lyžiach a na saniach.
Čitateľom Noviniek z radnice prinášame zopár ukážok zimných radovánok z minulosti. Niektoré pochádzajú z Trnavy, iné z blízkeho okolia. Zaujímavým zdrojom je album dôstojníka zo začiatku 20. storočia s jedinečnými fotografiami z vojenského života.

1.Najstaršia ukážka je zo zimy v roku 1768. Na streleckom terči Spolku trnavských ostrostrelcov je vyobrazený pár na saniach na zamrznutom jazere. Báseň v nemčine hovorí o tom, že: „... krutý čas vládne v našom živote, no všetko má svoje zvyklosti a aj zima má svoje radosti...“ (terč)

2.Fotografie z albumu vojenského dôstojníka z roku 1908 (meno nepoznáme), ktorý patril k 71. pešiemu pluku.  1. prápor tohto pluku bol v roku 1905 dislokovaný v Trnave. Pluk sa podieľal v roku 1908 na anexii Bosny a Hercegoviny Rakúsko - Uhorskom. 1) Podľa poznámok na fotografiách pochádzajú zimné zábery z okolia severotalianskeho mesta Trento,  strediska Bondone. Okrem vojenských povinností si vo chvíľach pokoja a oddychu užili dôstojníci aj lyžovačky a poľovačky.( vojaci01, vojak02, trofeje z poľovačky)

3.Mladý pár pred korčuľovaním, okolo roku 1930. V rukách držia tzv. kvináky, ktoré sa pripevňovali k obuvi.

4.Doprava v zime na kopaniciach, polovica 20. storočia.

5.Zimná móda, ateliérová fotografia z I. polovice 20. storočia

PaedDr. Simona Jurčová
Reprodukované predmety pochádzajú zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave

poznámky:
1)
Petr Švanda: Stručná história vzniku cisárskeho a kráľovského pešieho pluku č. 71
zdroj: www.klubvtn.info/info_9910_soubory/hispp71.doc

Zatiaľ nehodnotené