novinky z radnice

Žiaci Základnej školy na Atómovej ulici rovnako ako žiaci ostatných trnavských škôl sa zúčastnili 4. februára v Divadle Jána Palárika na umelecko-vzdelávacom predstavení s názvom Jak se dělá tanečník. Nie vždy sa žiaci tešia na predstavenie, ktoré musia absolvovať. Nie vždy ich nadchne. V tento deň však na nich čakalo nádherné prekvapenie. Lístky na „divadelné predstavenie“ boli od zriaďovateľa nielen zadarmo, ale boli hlavne vstupom do zákulisia baletnej prípravy konzervatoristov.
Program bol vytvorený v spolupráci dvoch významných konzervatórií: Tanečného centra Praha a Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu. Slovné informácie sa striedali s choreografickými ukážkami. Moderátor predstavil zrozumiteľným a uceleným spôsobom vznik a vývin baletu, oboznámil žiakov s technikami a žánrami tanečného umenia. Veľmi vnímavo mladí diváci reagovali na klasický balet plný technicky zdatných skokov, výskokov, kmitania nôh. Modernosť ďalších ukážok však strhla naplno. Hudobný prvok a tanečné kroky vykryštalizovali v dušiach prítomných jednotný rytmus dychu. Nikto ani nedýchal, keď štyri páry tanečníkov tancovali so zapálenou sviecou a jej žiara vytrvala až do záverečného taktu. V tanci „divochov“ zasa ovládol hľadisko smiech. Tango poznali všetci žiaci. Ale jedinečný tanec akoby hľadajúcich sa na parkete vyvolal ich hlasný obdiv.
Okrem klasického baletu obe telesá predviedli moderný balet, jazzový tanec. Tanečné konzervatórium Dušana Nebylu odhalilo zázračné krokové variácie ľudového tanca. Program ukončili ukážkou fašiangového sprievodu z Trojanovej Zlatej brány.
Predstavenie dosiahlo to, čo si pražské konzervatórium predsavzalo. Kultivovať vkus mladých divákov tak, aby dokázali posúdiť aj umelecky hodnotný program. Určite k tomu prispeli aj samotní účinkujúci, ktorí dokazovali vekovo blízkym divákom, že každý môže dosiahnuť špičkové výkony, ak svoj talent zúročí usilovnosťou a vytrvalosťou. 

Mgr. Mária Hrnčíriková

Zatiaľ nehodnotené