novinky z radnice

Základná škola na Námestí Slovenského učeného tovarišstva sa od 24. do 29. januára tohto roku zúčastnila na v poradí treťom projektovom stretnutí Comenius. Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie.
Po Turecku a Poľsku tentoraz žiaci navštívili Španielsko. Na stretnutí sa zúčastnili učiteľky anglického jazyka Erika Bučková a Regina Jalovcová a štyria chlapci – Erik Dorušinec, Andrej Hlaď, Matúš Lenghart a Matej Móder. Pretože hlavnou témou projektu je voda, okrem iného si žiaci pripravili prezentácie na témy Zloženie a vlastnosti vody a Vodný cyklus, ktoré v Španielsku prezentovali na seminároch a konferenciách. Komunikácia na stretnutí prebiehala, samozrejme, v angličtine, takže žiaci si mohli overiť svoje jazykové vedomosti v praxi, a to aj pri komunikácii v španielskych rodinách, kde boli ubytovaní. Komunikačné zručnosti 12 – 14 ročných chlapcov z Trnavy boli takmer porovnateľné s ich staršími kamarátmi z ostaných partnerských krajín.
Hostitelia nás vzali aj na prehliadku miest Cordoba, Jaén, Baeza a Granada, kde sme mali možnosť navštíviť maurskú pevnosť Alhambra.
Po ďalekej ceste sme sa unavení, ale spokojní a plní dojmov vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Mgr. Erika Bučková, Mgr. Regina Jalovcová

Zatiaľ nehodnotené