novinky z radnice

Staré trnavské vinohrady i svätojurských grófov už dávno prekryli stáročia, no koniec vína v najstaršom slobodnom kráľovskom meste nenastal. Naopak, nebude to dlho trvať a pripomenie si svoju novodobú, veľmi aktívnu desaťročnicu. Mesto Trnava vytvorilo svojho času, okrem iného vstupom do Malokarpatskej vínnej cesty, životodarné podmienky, ktoré prinášajú dobrú úrodu. Rok 2011 sa začal požehnaním mladých vín. Napriek neveľmi priaznivým minuloročným podmienkam predstavilo sa 28. januára 31 vinárov so 74 vzorkami vína ročníka 2010, aby ukázali, že i s tým, čo vo viniciach zostalo, sa dá čosi zmysluplného robiť. A tak trnavský arcibiskup Róbert Bezák mohol s pokojným svedomím svojim požehnaním poslať tieto vína do života pre potešenie našich zmyslov.
Nestihlo sa ani poriadne spratať, a už sa hlási do života reprezentatívne trnavské vinárske podujatie – VÍNO TIRNAVIA 2011. Panovalo napätie, koľko vinárov a koľko súťažných vzoriek bude v tomto 9. ročníku prezentovaných. Hoci nejde len o vína minuloročné, ale i ročník 2009 a predchádzajúce, vinári veľmi optimisticky naladení neboli. Napríklad, členovia Vincechu boli nedávno počas degustácií v Pezinku prekvapení, že viacerí domáci vinári minuloročné vína ani neponúkali, pri tých predchádzajúcich ročníkoch tiež boli opatrní, so skalicko-masarykovským odôvodnením „sami máme málo“. V čase uzávierky Noviniek z radnice tak akurát vieme, že sa prezentovali vinári s necelou štvorstovkou vzoriek. Počet takmer zodpovedajúci odhadu organizátorov. O ich kvalite sa toho však dozvieme až o čosi neskôr. Degustačné komisie zasadnú a vydajú rozhodnutie síce 26. februára, ale to je „pouzávierkový“ termín. Takže budeme musieť počkať na 18., resp.19. marec 2011. Vtedy sa už tradične uskutoční v Mestskej športovej hale verejná prezentácia všetkých vín, spojená s ich degustáciou, a spoznáme šampiónov i víťazov jednotlivých kategórií. Bude medzi nimi aj taký hit, akým bol minuloročný parížsky ružový víťaz zo Suchovskej cesty?
Obe podujatia už majú svoju tradíciu. Črtajú sa nám však aj novinky. Už 12. marca sa v bývalej synagóge na Havlíkovej ulici po prvý raz predstaví Trnavský trh vína. Účasť zatiaľ prisľúbilo deväť známych slovenských vinárov a vinárstiev, na rozhodnutie ďalších troch sa čaká. Partnermi podujatia bude slovenská zložka Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu, Vinotéka Dobrý pocit a Vincech – Trnavský spolok priateľov vína. Verme, že toto snúbenie kultúry a vína bude úspešné a založí ďalšiu vinársku tradíciu v Trnave.
Naopak, už svoje neodmysliteľné postavenie má jesenné putovanie historickými trnavskými pivnicami. Tentoraz bude v sobotu 5. novembra 2011. Rezervovať si pasy je zatiaľ predčasné. Novinkou však bude svätomartinské predstavenie mladého vína. Aj to sa uskutoční po prvý raz, konkrétne v sobotu 12. novembra 2011. Medzitým, samozrejme, budú degustácie vín pozvaných výrobcov, návštevy dobrých vinárov i ďalšie sprievodné akcie, ktoré by mali dať zabudnúť na to, čo sa dialo, najmä v malokarpatských viniciach, v tom neveľmi šťastnom roku 2010.

Edo KRIŠTOFOVIČ, VINCECH Trnava

Zatiaľ nehodnotené