novinky z radnice

Začína sa zápis detí do materských škôl ► Do škôl sa zapisovali budúci prváci ► Trnava je desiata v súťaži O najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010 ► Mesto chce postaviť detské dopravné ihrisko ► Bezplatná účasť firiem v kooperačnom katalógu ► Tradičný detský maškarný ples ► Úspešná reprezentácia Trnavy na medzinárodnej súťaži hasičov – záchranárov ► Trnavskí hasiči na kolkárskom turnaji v Pobedime ► Športom proti drogám – spoločne aj o rok ► Prednáška o význame pohybu pre zdravie ► Aktivity trnavskej Ligy proti reumatizmu

 

Začína sa zápis detí do materských škôl

Od 1. do 15. marca bude prebiehať zápis do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy. Týka sa to dvadsiatich materských škôl, z toho dve sú súčasťou základných škôl.
Vzhľadom na nový školský zákon, ktorý znížil počty detí v triedach materských škôl, muselo mesto otvoriť novú škôlku na Spartakovskej ulici 10. V tomto školskom roku 2010/11 navštevuje materské školy 1 666 detí, ktoré sú rozdelené do 77 homogénnych tried podľa veku. Záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ je veľký. Preto sú prednostne prijímané deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ďalšie podmienky na prijatie dieťaťa sú trvalý pobyt na území mesta, zamestnanosť rodičov a vek dieťaťa od 3 rokov. Pri zápise dieťaťa rodičia potrebujú žiadosť, ktorú dostanú v materskej škole, a potvrdenie od pediatra, že dieťa môže byť zo zdravotného hľadiska zaradené do detského kolektívu.

Do škôl sa zapisovali budúci prváci

Do prvého ročníka trnavských základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa 20. a 21. januára dovedna zapísalo šesťstodevätnásť detí. Už teraz je však isté, že do prvej triedy ich v septembri nastúpi oveľa menej. Osemdesiatjeden detí má odloženú školskú dochádzku o jeden rok a trinásť detí bude chodiť do nultého ročníka. Predpokladá sa, že v základných školách bude otvorených dovedna dvadsaťsedem prvých tried.

Trnava je desiata v súťaži O najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010

Mesto Trnava sa umiestnilo na desiatom mieste v internetovej súťaži O najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010.
Organizátorom súťaže, ktorej cieľom bolo poukázať na krásy slovenských krajov, miest a obcí, je celoslovenský informačný portál Slovak region. Zapojilo sa do nej veľké množstvo hlasujúcich zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí svojim favoritom venovali dovedna vyše milióna hlasov. Spomedzi približne sto štyridsiatich miest titul Najkrajšie mesto Slovenska 2010 „vyklikali“ verní hlasujúci pre mesto Bardejov, na druhom mieste sa umiestnil Prešov a na treťom Senec.
Súťaž bude pokračovať aj v tomto roku, začiatok ročníka 2011 odštartuje 1. apríla o 12. hodine. Hlasovať za mesto alebo obec je možné jedenkrát za hodinu, preto môže každý hlasujúci venovať svojmu mestu 24 hlasov denne.

Mesto chce postaviť detské dopravné ihrisko

Mesto Trnava na základe výzvy Rady vlády SR spracovalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie výstavby detského dopravného ihriska.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosti detí v cestnej premávke a prispieť k poklesu dopravných nehôd zapríčinených deťmi prostredníctvom zlepšovania ich orientácie v rôznych dopravných situáciách, znalostí riešenia križovatiek, dopravných značiek, bezpečného priechodu cez cestu, pokynov policajta a iných osôb u chodcov a cyklistov, poznania povinnej výbavy bicykla.
Trnava je v súčasnosti jediným krajským mestom, kde dopravné ihrisko pre deti chýba. Ak mestská samospráva so svojou žiadosťou o dotáciu na jeho výstavbu uspeje, budú môcť škôlkari a žiaci nielen z Trnavy, ale aj z okolitých obcí opäť získavať základné vedomosti a návyky v oblasti dopravnej výchovy. 

Bezplatná účasť firiem v kooperačnom katalógu

Trnavská regionálna obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Okresnou hospodářskou komorou Hodonín pripravuje kooperačný katalóg firiem v rámci projektu OP CS SR – ČR 2007 – 2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání. Cieľom projektu je podpora malých a stredných podnikateľov z trnavského regiónu.
Predpokladá sa, že v katalógu bude prezentovaných 300 – 500 firiem z oboch krajín. Katalóg budú distribuovať obidve obchodné a priemyselné komory medzi svojimi firmami, na komorových akciách, mestám a obciam, na obchodné oddelenie ČR na Slovensku a obchodné oddelenie SR v Česku.
Trnavská regionálna komora ponúka firmám z trnavského regiónu bezplatnú účasť v kooperačnom katalógu. Formulár katalógu je zverejnený na stránke www.iiv-rp.sopk.sk v záložke Kooperačný katalóg.

Tradičný detský maškarný ples

Mesto Trnava pozýva trnavské deti na tradičný detský maškarný ples, ktorý sa uskutoční v nedeľu 6. marca o 15. hodine v Mestskej športovej hale. Pripravený je zábavný program plný masiek, hier, tanca a dobrej nálady, v ktorom vystúpi tanečná skupina Black diamonds pri Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského. Na deti sa už teší šašo so svojimi pomocníkmi, ktorý má pre každého účastníka v maske pripravený malý darček. Vstup je voľný, v maske a v prezuvkách.
Spoluorganizátormi podujatia sú Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava, Kalokagatia – CVČ, Združenie saleziánov spolupracovníkov a tanečná skupina Black diamonds pri Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského.

Úspešná reprezentácia Trnavy na medzinárodnej súťaži hasičov – záchranárov

V sobotu 5. februára 2011 sa v maďarskom meste Szolnok uskutočnila medzinárodná súťaž hasičov v halovom veslovaní. V konkurencii deviatich družstiev v súťažnej disciplíne štafeta na 4 x 500 metrov a 2 x 500 metrov zvíťazili slovenskí reprezentanti: práp. Bc. Martin Malatinka (Trnava), por. Bc. Pavol Kuhajda (Piešťany), rtm. Peter Lejko (Galanta) a Adrián Ficík (Košice) časom 12 min. 01 sek. Slovenskí hasiči svoje špičkové športové schopnosti v konkurencii zahraničných súťažiacich dokázali už po tretíkrát a vybojovali si zlaté medaily.

Trnavskí hasiči na kolkárskom turnaji v Pobedime

Družstvo A trnavského Mestského hasičského zboru (MHZ) sa umiestnilo ako druhé na kolkárskom turnaji, ktorý usporiadal 29. januára 2011 Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Pobedime. Trnavčania zabodovali aj v súťaži jednotlivcov, ktorú vyhral člen MHZ Trnava Jozef Voštinár.
Podujatie otvorili starostka obce Pobedim Eva Smericková a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Turnaj prebiehal v príjemnej športovej atmosfére a pri dobrej kapustnici. Hasiči z Trnavy si zmerali sily s družstvami DHZ Drgonová Dolina, DHZ Vrbové, DHZ Moravské Lieskové, DHZ Pobedim, Mestská polícia Piešťany, OR HaZZ Piešťany a DHZ Bašovce. Víťazom sa stalo družstvo DHZ Pobedim A s počtom 737 kolkov, nasledovali trnavskí hasiči z družstva A s počtom 713 kolkov a tretie miesto obsadilo družstvo B z Moravského Lieskového s počtom 703 kolkov. Starostka obce odmenila víťazné družstvá vecnými cenami s prianím, že vydarenú akciu zopakujú znova o rok.
Hasiči sa stretávajú nielen pri zásahovej činnosti a súťažiach v požiarnom športe, ale v zimných mesiacoch si udržujú fyzickú kondíciu aj v iných druhoch športu, ako sú napríklad kolky alebo stolný tenis. Členovia trnavského Mestského hasičského zboru nadviazali v Pobedime nové známosti, vymieňali si skúsenosti zo zásahovej činnosti hasičov a pripravovali ďalšiu spoluprácu so zložkami IZS.

Športom proti drogám – spoločne aj o rok

Športom proti drogám je názov podujatia, ktoré 5. februára pripravili pre širokú verejnosť, študentov stredných a vysokých škôl Aerobicové štúdio No.1, Kalokagatia – centrum voľného času a Mesto Trnava.
V ponuke boli rôzne druhy cvičenia ako aerobik, tae-bo, zumba, posilňovacie cvičenia, pilates, cvičenia proti bolesti chrbta a kĺbov a power joga.
Stredoškoláci mohli využiť možnosť postupovej súťaže pre celoslovenské majstrovstvá v aerobiku. Postúpila desiatka súťažiacich – Martina Šaturová, Vanesa Vargová, Alžbeta Čapuchová zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave, Hana Rýzková, Natália Madunická, Zuzana Kádeková, Paula Krajčiová, Ema Kittová z Gymnázia v Senici, Nikola Šišková z Obchodnej akadémie v Senici a Kristína Anderlová – SUŠ Senica.
Škoda, že ponuku využili viacej záujemcovia zo širokého okolia, napr. Senice, Myjavy a pod., menej ich bolo z Trnavy. Možno by bolo zaujímavé len sa prísť pozrieť, aj celá rodina – aby načerpala inšpiráciu, ako sa dá tráviť voľný čas. Tak hádam sa stretneme o rok, priatelia!

Prednáška o význame pohybu pre zdravie

Kancelária Zdravé mesto Trnava pripravila v rámci cyklu Škola verejného zdravia prednášku s názvom Význam pohybu pre zdravie, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 31. marca o 17. hodine na Trhovej ulici v zasadacej miestnosti Tatraskla na 1. poschodí. Prednášať bude Mgr. Matúš Albert z Gymštúdia Albert v Trnave. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s odpoveďami na otázky účastníkov. Garantom podujatia je prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., FZaSP, Trnavská univerzita.

Aktivity trnavskej Ligy proti reumatizmu

Členovia trnavskej miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu sa po prvý krát v tomto kalendárnom roku stretli 26. januára 2011 na výročnej členskej schôdzi a vzdelávacom popoludní v novej kancelárii v budove Strednej priemyselnej školy v Trnave, v priestoroch Domova mládeže na Študentskej 16.
Program vzdelávacieho popoludnia bol bohatý. V prvej časti boli vyhodnotené aktivity a správa o finančnom hospodárení pobočky za uplynulý rok. Prítomní boli oboznámení s pripravovanými podujatiami pre rok 2011, ktorými sú 1. ples trnafských reumatikov, rehabilitačno-rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach, benefičný koncert, 5. ročník behu reumatikov, a tiež odborné prednášky. Nasledovali voľby nových členov výboru a revíznej komisie pobočky v Trnave.
Druhá časť bola venovaná trom prednáškam. Dr. Duhan sa zameral na prezentáciu prírodných produktov podporujúcich imunitný systém organizmu. Tému významu pozitívneho myslenia a zdravého životného štýlu si zvolila za tému svojej prednášky Margita Drobná. Zaujímavá bola aj prednáška Ing. Aleny Jurkasovej o bezlepkovej diéte a produktoch pre celiatikov, najmä preto, lebo hovorila o vlastných skúsenostiach s týmto druhom diéty. Ďalšia odborná prednáška bude 13. apríla 2011.
Na záver predsedníčka Vilma Houbová v mene výboru miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu pozvala všetkých členov a širokú verejnosť na 1. ples trnafských  reumatikov, ktorý sa bude konať 4. marca 2011 v spolupráci s Energy Trnava v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Trnave.

Zatiaľ nehodnotené