novinky z radnice

Prvý testovací online prenos zo zasadnutia trnavského mestského zastupiteľstva sa uskutočnil úspešne 15. februára 2011.
Mestský úrad Trnava v spolupráci so spoločnosťou TT-IT, s.r.o. zabezpečil v priestoroch zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici inštaláciu nového kamerového systému, ktorý je priamo riadený hlasovacím systémom H.E.R. a umožňuje automatické snímanie priebehu zasadnutia prostredníctvom troch kamier. Systém je nastavený tak, aby bol v zábere práve hovoriaci člen mestského zastupiteľstva a aby sa minimalizovala ručná obsluha kamier. Spracovaný obrazový signál zo zasadačky je prenášaný do foyeru, miestnosti pre tlmočníkov a réžie, kde sa vytvorí na media serveri digitalizovaný záznam snímaného obrazu a zvuku.
Záznam z každého zasadnutia MZ bude v budúcnosti prenášaný online na internetovú stránku www.trnava.sk. Archív jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete cez samostatný odkaz v časti Neprehliadnite.

M. Šimlaštík

Zatiaľ nehodnotené