novinky z radnice

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2010schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 1. riadnom zasadnutí 15. februára 2011. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 6. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.
Čestné občianstvo mesta Trnavy bude udelené trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi za rozširovanie dimenzií duchovného života, Štefanovi Bošnákovi za nastavenie chodu a vízií samosprávy a dvadsaťročné úspešné pôsobenie na trnavskej radnici v prospech mesta a in memoriam chirurgovi Tiborovi Kružliakovi za významnú celoživotnú prácu.
Nositeľkou Ceny mesta Trnavy sa stane pri príležitosti životného jubilea Margita Kániková za vynikajúcu propagáciu mesta Trnavy a aktivizáciu literárneho života.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy dostanú Eva Blahová za neúnavnú organizačnú a propagátorskú činnosť v medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského, Oľga Hajmássyová pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú pretekársku a trénerskú činnosť v atletike, Milan Krahulec za pedagogickú prácu a podporu literárnych aktivít študentov a Valerián Švec pri príležitosti životného jubilea a za výnimočné športové úspechy vo futbale vždy v duchu fair-play.

J. E. Mons. ThLic. Róbert Bezák sa narodil 1. marca1960 v Handlovej, po základnej škole pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 1979. Následne študoval na teologickej fakulte v Bratislave a počas štúdií prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov, kde v roku 1983 zložil aj celoživotné rehoľné sľuby. Za kňaza ho vysvätili 14. júna 1984 v Banskej Bystrici. V súčasnosti je diecéznym arcibiskupom Trnavskej rímskokatolíckej arcidiecézy. Za arcibiskupa bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. 18. apríla 2009 a konsekrovaný bol 6. júna 2009 kardinálom Jozefom Tomkom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Ing. Štefan Bošnák
sa narodil 30. 10. 1947 v Malženiciach, vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, v rokoch 1991 – 1994 bol poslanec mestského zastupiteľstva a zástupca primátora mesta Trnavy, člen Mestskej rady mesta Trnavy, v júni 1992 bol zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR, v rokoch 1994 až december 2010 bol primátor mesta Trnavy, v jednom funkčnom období prezident Únie miest Slovenska, je podpredseda rady Združenia miest a obcí Slovenska, podpredseda Združenia historických miest a obcí Slovenska, zakladajúci člen a podpredseda Klubu priateľov Trnavy, člen správnej rady Trnavskej univerzity, držiteľ viacerých vyznamenaní a ocenení.

MUDr. Tibor Kružliak sa narodil 8. 8. 1952 v Bratislave, zomrel 19. 10. 2010. Je jednou z najväčších osobností Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Po skončení štúdia začal pracovať v trnavskej nemocnici, vyprofiloval sa na popredného chirurga, od roku 2007 bol primárom chirurgickej kliniky, aktívnym členom viacerých medzinárodných spoločností. Trnavskej chirurgii i celej nemocnici dodával vysokú úroveň a vzácny lesk, Trnave zostal verný až do svojho náhleho úmrtia napriek viacerým ponukám z iných nemocníc. Úctu i obdiv si získal popri vysokej odbornosti aj za ľudskosť, dobrotu a príkladnú kolegialitu.

Margita Kániková
sa narodila 5. 11. 1940 v Jablonci. Desať rokov hrala hádzanú za Spartak Trnava, bola juniorskou reprezentantkou ČSR. Jej veľkým koníčkom bola kultúra, ktorej sa venovala neskôr aj profesijne, najskôr ako dobrovoľná knihovníčka, neskôr ako pracovníčka DK ROH Trnava, kde založila Literárny klub Bernolák, organizovala besedy aj so spisovateľmi nepohodlnými vtedajšiemu režimu a následne literárnu súťaž O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Spolupracovala s viacerými periodikami, v súčasnosti spolupracuje pri vydávaní Trnavských literárnych listov a pravidelne prispieva do Noviniek z radnice. Je autorkou štyroch kníh, ktoré sú spojené s Trnavou.

prof. Mgr. art. Eva Blahová
sa narodila 1. 12. 1944 v Skalici. Študovala spev na VŠMU v Bratislave, v štúdiu pokračovala u profesora Roberta Scholluma na viedenskej Akademie für Musik und darstellende Kunst, u profesora Ericha Werba v Salzburgu a Daniela Ferra v talianskej Siene. Ako operná speváčka sa predstavila na niekoľkých svetových scénach. Učila 32 rokov na VŠMU v Bratislave, päť rokov na Akadémii Europe Mozart Foundation, tri roky pôsobila v Nórskej kráľovskej opere, štyri roky hosťovala na univerzite vo fínskom Turku, pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 1987 je členkou poroty a od roku 1994 predsedníčkou poroty Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského, z ktorej vzišlo už niekoľko generácií skvelých, svetom uznaných vokálnych umelcov.

Mgr. Oľga Hajmássyová sa narodila 18. 1. 1940 v Seredi. Od roku 1952 do roku 1973 bola aktívnou pretekárkou v atletike, je stále aktívna pedagogička, trénerka atletiky a funkcionárka. Venovala sa šprintérskym disciplínam, prekážkam a skoku do diaľky, reprezentovala Československo i Slovensko na rôznych medzinárodných pretekoch, na Majstrovstvách ČSR získala zlatú, striebornú i bronzovú medailu, na Majstrovstvách Slovenska získala 50 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medailí. Jej trénerom bol prof. Anton Hajmássy, ktorého si neskôr zobrala za manžela.

Milan Krahulec
sa narodil 1. 3. 1934 v Košiciach, je stredoškolský učiteľ. Najaktívnejšia časť jeho života sa viaže ku Gymnáziu J. Hollého v Trnave, kde pedagogicky viedol študentský časopis Blesk, ktorý pod jeho vedením dosiahol najvyššie celoslovenské ocenenia. Zviditeľnil tak prácu nielen študentov, samotného gymnázia, ale aj celej Trnavy. Okrem pedagogickej činnosti sa ako športovec telom i duchom aktívne zapájal do športového života Trnavy, v sedemdesiatych rokoch pracoval vo funkcii predsedu basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava, počas jeho vedenia bola postavená administratívna budova TJ Slávia na Rybníkovej ulici.

Valerián Švec
sa narodil 20. 7. 1935 v Kmeťove. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy 114-ročnej histórie trnavského futbalu, má 3 spartakovské tituly vo vtedajšej federálnej lige. Najvyššiu československú súťaž hral pätnásť sezón, za Spartak nastúpil v prvej lige do 219 zápasov a nastrieľal 65 gólov, v európskych pohárových súťažiach odohral za Trnavu 9 duelov, v ktorých zaznamenal 7 gólov. Ako tréner viedol svojich spartakovských zverencov v šiestich súbojoch európskych pohárov. Ocenenie mu bude udelené ako prejav obdivu za jeho nebývalú vernosť trnavskému futbalovému dresu a za výnimočné športové úspechy vždy v duchu fair-play.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)