novinky z radnice

Nie mnoho Trnavčanov vie, že svetovo uznávaný profesor, slavista, komparatista, germanista Agostino Visco je vlastne Augustín Vyskoč, ktorý sa roku 1930 narodil v Trnave a zomrel 18. novembra 2010 v Taliansku.
Základnú a strednú školu navštevoval v Trnave a roku 1944 saleziánske gymnázium v Šaštíne, kde o tri roky vstúpil do ich spoločnosti. Po známej Barbarskej noci roku 1950 sa vrátil do rodnej Trnavy a o rok zmaturoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Ani robotnícky pôvod mu nepomohol k štúdiu pedagogiky, moderných jazykov a literatúry. Keď ho nútili študovať na Fakulte lesného inžinierstva Vysokej školy technickej v Košiciach, rozhodol sa emigrovať.
V januári 1952, ako viacerí iní utečenci, prekročil hranice na rieke Morave a dostal sa do Rakúska. Po mnohých peripetiách zakotvil v Taliansku, kde sa mohol venovať štúdiu filozofie, teológie a pedagogiky na Teologickej fakulte saleziánskej univerzity v Bollengu. Po vysvätení za kňaza roku 1959 pokračoval v štúdiu moderných jazykov a literatúry, ktoré ukončil doktorátom na Štátnej univerzite v Pise. Niekoľko desaťročí vyučoval moderné jazyky a literatúru a natrvalo sa usadil v Ríme.
Roku 1970 dostal cirkevný súhlas na návrat do laického stavu a založil si rodinu. V rokoch 1981 – 1987 účinkoval aj ako lektor slovenského jazyka na Univerzite La Sapienza v Ríme a sprostredkoval vedecké styky medzi slovenskými a talianskymi komparatistami. Publicistickou činnosťou v pätnástich talianskych časopisoch oboznamoval čitateľov so slovenským národom a jeho kultúrnymi dejinami. Stal sa členom viacerých talianskych a slovenských kultúrnych ustanovizní a aktívne sa zúčastňoval na slovenských a zahraničných kultúrnych a vedeckých podujatiach. Aktívne sa podieľal na založení Slovenského historického ústavu v Ríme.
Pred dvomi rokmi vydalo občianske združenie LIBRI HISTORIAE jeho dve knihy, Literárne dielo a Opera letteraria. Riadny člen Slovenského ústavu v Ríme, ktorého bol dlhé roky generálnym tajomníkom, riadny člen Združenia talianskych prekladateľov a tlmočníkov, Združenia talianskych slavistov a Talianskej spoločnosti literárnej komparatistiky bol pochovaný na rímskom cintoríne Prima Porta. Augustín Vyskoč sa zaradil medzi tých emigrantov, ktorí robili česť svojmu rodnému mestu a celému Slovensku.

Margita KÁNIKOVÁ

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)