novinky z radnice

V druhej polovici novembra sa začala prestavba križovatky na Špačinskej ceste. Vznikne nová okružná križovatka elipsovitého tvaru so zachovaním štyroch vetiev vchádzajúcich do križovatky a dvoch spojovacích vetiev. Prestavba križovatky je navrhnutá tak, aby boli minimalizované úpravy existujúcich stavebných častí súčasnej križovatky. Rozmery sú prispôsobené jej tvaru a miestu. Stavebné úpravy nevyžadujú žiadne búracie práce na súčasných zariadeniach križovatky. Pre peších sa pripravuje výstavba chodníka z obytného súboru Hliny v smere k obchodnej akadémii. Ostatné priechody pre chodcov budú v pôvodných trasách.

Prvou etapou výstavby je vybudovanie dvoch ostrovčekov na Špačinskej ceste, ktoré budú chrániť chodcov pri prechádzaní cez dlhé priechody. Počas výstavby sa z dôvodu odstránenia možných kolíznych miest počíta s dočasným uzavretím vetvy ulice Na hlinách a vetvy z Kukučínovej ulice na Špačinskú cestu. Po uvedení novej križovatky do prevádzky bude súčasný vjazd a výjazd vozidiel na Špačinskú cestu zúžený. Umožnený bude len jednosmerný pohyb vozidiel v smere z okružnej križovatky do obytného súboru. Na pripojenie do križovatky z Hlín bude slúžiť súčasné pravé pripojenie.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)