novinky z radnice

V Múzeu knižnej kultúry v Trnave je od 18. januára do 31. augusta sprístupnená ďalšia výstava s tematikou knižnej kultúry s názvom Historické mapy a atlasy. Pozostáva z máp zo 16. až 20. storočia (originálov i reprodukcií) a atlasov z 19. a 20. storočia z fondov histórie a historickej knižnice Západoslovenského múzea.

Návštevníci majú možnosť vidieť napr. mapu Habsburskej monarchie zo začiatku 19. storočia, z toho istého obdobia mapy jednotlivých žúp horného Uhorska (Bratislava, Nitra, Trenčín, Orava, Liptov, Turiec, Zvolen, Tekov, Hont, Novohrad), etnografickú mapu Uhorska podľa sčítania ľudu v roku 1910, Československo z decembra 1938 po mníchovskej
dohode, veduty európskych miest z čias tridsaťročnej vojny (1618-1648), Mexiko z prelomu 17. a 18. storočia ako súčasť španielskeho impéria pod názvom Nové Španielsko, južnú a východnú Áziu z 18. storočia, indické kráľovstvá z roku 1856 pred prvou vojnou za indickú nezávislosť proti britskej Východoindickej spoločnosti (1857), Severnú Ameriku z prvej polovice 19. storočia pred Mexicko-Americkou vojnou (1846-1848) či mapu U. S. A. z roku 1919 s vyznačenými indiánskymi územiami a mnohé iné.

Mgr. Milan Ševčík, kustód historickej knižnice ZsM TT

Zatiaľ nehodnotené