novinky z radnice

Redakcia časopisu Krásy Slovenska, vydavateľstvo Dajama, Knižnica Juraja Fándlyho a Mesto Trnava pripravujú pri príležitosti 90. výročia vzniku časopisu Krásy Slovenska výstavu mapujúcu históriu nášho najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu na Slovensku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 31. marca o 17. hodine v Knižnici Juraja Fándlyho. Súčasťou podujatia bude udelenie ocenenia Trnavčanovi Ivanovi Bajovi za jeho prínos pre rozvoj a zveľaďovanie časopisu.
Návštevníci sa na výstave  budú môcť oboznámiť s históriou časopisu počnúc jeho vznikom v roku 1921 až po súčasnosť, a tiež s mnohými oblasťami života na Slovensku prezentovanými na jeho stránkach, počnúc kultúrou a národopisom, cez turistiku, horolezectvo, lyžovanie, jaskyniarstvo, prírodu a jej ochranu, cestovný ruch až po fotografiu.

Zatiaľ nehodnotené