novinky z radnice

V marci si pripomíname 100. výročie narodenia spisovateľa, novinára, historika a jedného zo zakladateľov slovenskej životopisnej lexikografie Celestína A. Radványiho, známeho pod pseudonymom ERCÉ. Nepochádzal síce z Trnavy, narodil sa 20. 3. 1911 v Leviciach, ale v našom meste, o ktorom často písal, prežil posledných 25 rokov svojho života a je pochovaný na Novom cintoríne.
Literárne debutoval v roku 1932 zbierkou noviel Bieda. Popularitu u čitateľov si získal knižkou Mám sa výborne s úsmevnými poviedkami zo študentského života, ktorými pravidelne prispieval aj do časopisu Plameň vydávaného pre mládež Spolkom sv. Vojtecha v Trnave.
Do histórie sa zapísal najmä ako neúnavný pripomínateľ minulosti Slovenska a znovuobjavovateľ jeho zabudnutých veľkých osobností. Okrem mnohých novinových článkov bola to najmä lexikografická práca Slovenská krv, ktorú zostavil a vydal pred 70 rokmi, a ktorá ho zaradila k zakladateľom slovenskej životopisnej lexikografie. Lexikón, ku ktorému materiál zbieral od študentských čias, obsahoval takmer 3 000 životopisov slovacikálnych osobností od veľkomoravského obdobia až po začiatok 40. rokov minulého storočia. Bola to prvá encyklopedická práca svojho druhu na Slovensku, a keď si v dnešných časoch počítačov a mnohopočetných autorských kolektívov uvedomíme, že to bol výsledok viacročnej práce vtedy ešte len 30-ročného jednotlivca, žasneme údivom. Slovenská krv však autorovi nepriniesla šťastie. V časoch, ktoré prišli po tzv. Víťaznom februári, dostala nálepku nežiaducej nacionalistickej publikácie, musela zmiznúť dokonca aj z knižníc a mlčalo sa o nej až do 90. rokov. Pripravené doplnené a opravené druhé vydanie tohto jedinečného diela už nikdy nevyšlo.
Ďalšia podobná práca sa objavila až po vyše štyroch desiatkach rokov v podobe Slovenského biografického slovníka.
Svoje slovenské povedomie Celo Radványi nezaprel ani ako autor libreta jednej z najúspešnejších operiet Gejzu Dusíka – Pod cudzou vlajkou. Opereta, i napriek svojej úspešnosti a skladbám ako Dedinka v údolí, ktoré boli v dnešnom chápaní skutočnými hitmi, zdieľala osud Slovenskej krvi.
No nebola to len Slovenská krv a spomínané operetné libreto. Záber tvorby Cela Radványiho, známeho najmä pod pseudonymom Ercé, bol oveľa širší. Napísal niekoľko historických románov z čias tureckého panstva na Slovensku i z obdobia kuruckých vojen, bol autorom divadelných hier, knihy Pamätné kostoly na Slovensku, knihy o slovenskej vojenskej tradícii s názvom Keď rinčali zbrane, redigoval edíciu Moderné romány, vydával týždenník Úsmev slovenských žien a dievčat a počet novinových článkov, ktoré udáva jeho bibliografia, ide do tisícov.
Celo Radványi patril k tým, ktorí boli po roku 1948 odsúdení na zabudnutie a úplné zmiznutie z našej histórie. Jeho meno sa začalo postupne vracať do všeobecného povedomia až po roku 1989, keď sa jeho heslo objavilo v Slovenskom biografickom slovníku, v Encyklopédii dramatického umenia či v Reprezentačnom biografickom lexikóne Slovenska. K znovaobjaveniu „objavovateľa zabudnutých Slovákov“ prispela aj Trnava. Roku 1991 sa vďaka Ing. Milanovi Petrášovi, Csc., vtedajšiemu riaditeľovi Západoslovenského múzea, uskutočnil pri príležitosti Radványiho nedožitých 80. narodenín spomienkový seminár v Trnave a v marci roku 1998 mu mesto Trnava udelilo za jeho publikačnú a umeleckú činnosť symbolické Čestné občianstvo in memoriam.

P.R.

Zatiaľ nehodnotené