novinky z radnice

Február je posledným zimným mesiacom, v ktorom nielen deti a mládež, ale aj dospelých a dôchodcov každoročne potrápi zimná epidémia chrípky. O tom, že chrípka nie je len bežná nádcha, sme už na týchto miestach písali. Opýtali sme sa epidemiologičky MUDr. Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave na aktuálnu situáciu v chrípke v spojitosti so súčasným častým výskytom tzv. „prasacej“ alebo tiež „pandemickej alebo novej chrípky“.

♦Prečo sa v správach sa stále objavujú informácie o potvrdených prípadoch „prasacej“ chrípky“ aj napriek tomu, že pandémia sa už skončila?

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlásila 10. augusta 2010 ukončenie pandémie. Dočasné odporúčania prijaté v súvislosti s pandémiou chrípky na medzinárodnej úrovni boli týmto zrušené.
Nový vírus chrípky – pandemický A(H1N1)2009 a pôvodne nazývaný aj „prasací“ je však stále dominujúcim vírusom ohrozujúcim zdravie ľudí a je predpoklad jeho šírenia sa v populácii aj v priebehu niekoľkých budúcich rokov so správaním sa vírusu sezónnej chrípky.
Celosvetová pandémia chrípky sa začala šíriť v apríli 2009 v USA po tridsiatich dvoch rokoch od poslednej pandémie. Nový chrípkový vírus AH1N1/2009 bol virologickými metódami nielen laboratórne potvrdený, ale rýchle interhumánne šírenie potvrdilo jeho pandemický potenciál. Napriek tomu, že vyhlásenie 6. stupňa pandémie SZO nenaplnilo katastrofické očakávania niektorých senzáciechtivých médií, nemožno povedať, že „sa takmer nič nestalo“. Nový mutant vírusu chrípky vyvolával klinicky prevažne mierne formy respiračných infekcií. Popri týchto ľahších formách boli nielen vo svete, ale aj na Slovensku potvrdené desiatky ťažkých ochorení, tzv. SARI (severe acuty respiratory infection), ktoré charakterizuje mimoriadne ťažký vírusový zápal pľúc často sa končiaci úmrtím pacientov. Takéto ochorenia sa na Slovensku vyskytli aj v populácii mladých a inak zdravých dospelých ľudí. Aj v nemocniciach Trnavského kraja bolo do 10. augusta 2009 hospitalizovaných 39 osôb, z ktorých 6 zomrelo.
Avšak ťažké priebehy chrípky AH1N1/2009 sú evidované aj v sezóne 2010/2011 vo všetkých okresoch Slovenska.

♦ Takže typické prípady chrípky aj v tejto sezóne vyvoláva stále pandemický vírus „prasacej“ chrípky?

V chrípkovej sezóne spravidla súčasne cirkulujú popri iných – bakteriálnych mikróboch vyvolávajúcich akútne ochorenia dýchacích ciest minimálne dva – tri kmene vírusov chrípky. Ich distribúcia je počas sezóny rôzna. Na začiatku a na konci sezóny ľudské ochorenia vyvolávajú najčastejšie chrípkové kmene typu B.
Pri vrcholiacej epidémii sa vždy uplatnia najnovšie varianty chrípkových kmeňov A, ktoré postihujú predovšetkým tých ľudí, ktorí nie sú voči nim imúnni – čo v praxi znamená, že toto ochorenie ani neprekonali, ani neboli proti nemu zaočkovaní. Je samozrejmé, že najzraniteľnejšie sú malé nezaočkované deti do 5 rokov, ktoré sa s týmto ochorením ešte nestretli, ďalej ľudia trpiaci na chronické ochorenia a starí ľudia s prirodzene oslabenou imunitou.

♦ Viete odhadnúť, koľko ľudí je v našom regióne už imúnnych voči novej chrípke?

Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke bola v spádových okresoch RÚVZ so sídlom v Trnave – Trnava, Piešťany a Hlohovec na veľmi nízkej úrovni – od začiatku októbra 2010 bolo zaočkovaných 14 348 osôb – čo predstavuje iba 6,0 % populácie. Na to, aby mohlo byť ovplyvnené epidemické šírenie chrípky v populácii, zaočkovaných by malo byť aspoň 30% populácie, u starších osôb SZO odporúča dokonca 75%-nú zaočkovanosť. V minuloročnej sezóne 2009/2010 bolo z ambulancií všeobecných lekárov našich troch okresov nahlásených 20 714 prípadov typických chrípok (t.j. 18,5 %) z takmer 112 000 prípadov rozličných diagnóz zo skupiny akútnych respiračných ochorení. Keď k typickým prípadom prekonaných chrípkových ochorení pripočítame zaočkované osoby ako aj chorých na chrípku z tejto sezóny, dostaneme proporcionálne číslo imúnnej populácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré sa pohybuje okolo 20 % z celkového počtu 238 152 obyvateľov žijúcich na tomto území.
 
♦ Dokedy nás bude vírus tzv. „prasacej“, resp. novej chrípky ešte obťažovať?

Tento vírus má šancu infikovať populáciu dovtedy, kým populácia nezíska voči nemu imunitu, čiže predpoklad môže byť i niekoľko budúcich rokov, pretože každoročne pribúdajú v populácii neimúnne malé deti. Zároveň je potrebné uvedomiť si, že vírusy chrípky majú veľmi vysokú schopnosť variability, a to nielen na úrovni veľkých pandemických mutácií, ale aj na úrovni malých každoročných antigénnych zmien.
Identifikované vírusy od ľudí s chrípkou sú cestou Národného referenčného centra v Bratislave zasielané do svetových laboratórií pre chrípku a ich antigény SZO vyberá pre vakcíny budúceho sezónneho očkovania. Práve z dôvodu vysokej variability chrípkových vírusov ako aj z dôvodu pomerne krátkeho trvania postvakcinačnej imunity je očkovanie proti chrípke potrebné každoročne pred začatím chrípkovej sezóny opakovať.

Zatiaľ nehodnotené