novinky z radnice

Ďalšia etapa rekonštrukcie ciest na Sladovníckej a Nitrianskej ulici sa začala v polovici novembra. Za ich realizáciu je zodpovedná Slovenská správa ciest, ktorá dotknuté cesty spravuje.

S výstavbou, ktorá má potrvať do 30. júna budúceho roka, sú spojené dopravné obmedzenia a zmeny v autobusovej doprave. Čiastočne je uzavretá Nitrianska ulica od Šípovej po Priemyselnú ulicu, zachovaná je doprava v smere von z mesta. Na križovatke s Mikovíniho ulicou sú vybraté zvodidlá a nahradené spevnenou plochou tak, aby sa dalo odbočiť na túto komunikáciu, po ktorej je vedená obchádzková trasa. Odbočovacia vetva z juhovýchodného obchvatu smerom do Trnavy je uzatvorená. Smerom do mesta treba použiť ostatné vetvy mimoúrovňovej križovatky, a tak sa dostať ku križovatke s Mikovíniho ulicou.

Autobusová zastávka na Nitrianskej v smere do centra je presunutá na Priemyselnú ulicu, po ktorej premáva autobusová doprava. Autobusová zastávka na Nitrianskej v smere z centra je posunutá na Nitriansku ulicu bližšie k čerpacej stanici Slovnaft. Do priestoru medzi Mikovíniho a Priemyselnou ulicou je povolený vjazd len pre vozidlá SAD a dopravnú obsluhu podnikov v tejto lokalite.

Tranzitnej doprave sa odporúča použiť juhovýchodný obchvat a časť severného obchvatu.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 1 (1x hodnotené)