novinky z radnice

Klub priateľov Trnavy sa obracia na Vás so žiadosťou o poskytnutie 2 % podielu zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2010.

Klub priateľov Trnavy v minulom období finančne podporil viaceré významné projekty v oblastiach zdravotníctva, sociálnych služieb, vzdelávania, publikačnej činnosti, organizovania kultúrno-spoločenských akcií, a tak v spolupráci s mestom Trnavou prispel k rozvoju rôznych aktivít v meste. V tejto činnosti by chcel klub pokračovať i v tomto roku.
 
Potrebné údaje k vyplneniu daňového priznania pre venovanie 2 %:
Názov obč. združenia: KLUB PRIATEĽOV TRNAVY
IČO: 36093823
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava

Zatiaľ nehodnotené