novinky z radnice

Nadácia Trnava Trnavčanom sa obracia na Vás so žiadosťou o poskytnutie príspevku z 2 % podielu zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2010.
Nadácia sa už niekoľko rokov snaží podporovať projekty zamerané na rozvoj miestneho darcovstva, filantropie, na ochranu a tvorbu duchovných a kultúrnych hodnôt, na rozvoj práce s mládežou, telesnej kultúry, vzdelávania, vedy a kultúry a v neposlednej miere podporuje aktivity na pomoc a podporu ľudí v núdzi, sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom.
 
Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva pre venovanie 2 %:
Názov obč. združenia: NADÁCIA TRNAVA TRNAVĆANOM
IČO: 37984349
Právna forma: nadácia
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

 

Zatiaľ nehodnotené