novinky z radnice

Zaujímavú pamiatku z minulosti v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave predstavuje súkromný album fotografií neznámeho vojenského dôstojníka pôvodom asi z juhozápadného Slovenska (možno z Levíc). Žiaľ, jeho meno nám zatiaľ zostáva neznáme. V albume sa nachádza 99 ks fotografií z rokov 1907 – 1917. Dôstojník patril pravdepodobne k 71. pešiemu pluku habsburskej armády, ktorý bol vytvorený v r. 1860 z častí radových peších plukov č. 8 (Brno), č. 12 (Komárno) a č. 54 (Olomouc). V roku 1905 bol 1. prápor 71. pešieho pluku umiestnený v Trnave, 2. a 3. prápor v Trenčíne. Pluk sa podieľal na anexii Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom v r. 1908. Tesne pred vypuknutím 1. svetovej vojny mal 71. peší pluk za sebou už viac ako 50 rokov existencie a jeho vojenské úspechy si vysoko cenil samotný cisár František Jozef I. Fotografie v albume pochádzajú najmä zo severu Talianska, z oblasti okolo mesta Trento. Zachytávajú bežný život dôstojníka v prostredí, v ktorom žil. Zaujímavé sú interiérové fotografie z dôstojníckej izby, z nemocnice v Kološvári, fotografie z posedenia, z večierkov, z poľovačky, z Vianoc. Menšia kolekcia zachytáva lyžovačku v neďalekom stredisku Bondone. Niekoľko fotografií pochádza aj z návštev dôstojníka u rodiny na Slovensku. Niektoré fotografie sú označené dátumom a rukopisnými poznámkami v maďarčine. Z nich sa dozvedáme o miestach, odkiaľ pochádzajú. Na jednej z nich je za dátumom 18. 7. 1907 poznámka Levice, čo je jediná indícia o možnom pôvode dôstojníka. V albume je iba jediná ateliérová fotografia, ostatné sú fotografované súkromným fotoaparátom aj so všetkými nedostatkami, napr. pohyb v zábere a pod. Na niektorých je však vidieť dodatočný zásah ateliérového fotografa pri konečnej adjustácii fotografie pridaním ozdobného okraja alebo výrezu.

PaedDr. Simona JURČOVÁ

fotografická príloha: 1. Dôstojník z albumu 2. Dôstojnícka izba 3. V teréne na koňoch 4. Na dvore 5. Poľovačka 6. Vojenský tábor 7. Obed v teréne 8. V nemocnici 9. Lyžovačka v Bondone 10. Návšteva v Leviciach 18. 7. 1907 11. Vianoce 12. Vianoce 13. Chvíle súkromia

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (3 hlasovali)