novinky z radnice

Protesty v Tunisku, Egypte a Líbyi dominovali niekoľko týždňov v hlavných udalostiach dňa aj u nás. Sprevádzali ich obavy i nádeje. Hľadali sa nielen príčiny a súvislosti, ale odzneli i paralely s udalosťami v roku 1989. V oboch prípadoch zohrali primeranú úlohu médiá. Informovali a mobilizovali ľudí. V prípade Blízkeho východu sa výraznejšie vyzdvihovali sociálne siete a internet. V pozadí ostali úvahy o ich možnom účelovom použití na spustenie konfliktu. Ten v dejinách slúžil väčšinou na riešenie nedostatku, napätí a kríz v daných regiónoch. V kontexte s finančnou krízou tieto myšlienky majú svoje racionálne jadro. Hlavne, ak v dobe médií čoraz viac nekriticky prijímame to, čo sprostredkovane vidíme a počujeme. Nemá však zmysel strácať čas a energiu pri rozvíjaní a šírení konšpiračných úmyslov ani okolo roku 1989 u nás, ani o súčasnom napätí v arabskom priestore. Podľahnúť predstave, že náš život je iba v rukách osudu či moci, je pre osobnosť človeka deštruktívnejšie ako žiť v ilúziách.
Je potrebné vnímať a rozlišovať širšie súvislosti i rastúce nebezpečenstvo skrytej manipulácie. No najdôležitejšie je porozumieť osobným výzvam života a doby. Ak námestia v roku 1989 alebo v roku 2011 zapĺňalo len správne načasované spustenie emócií odporu či nadšenia, skôr či neskôr podľahnú priami účastníci sklamaniam. Zdá sa mi, že na Slovensku vieme o tom svoje. Dobehla nás realita, na ktorú sme neboli pripravení. Vedeli sme, čo nechceme a málokto tušil, čo musí každý z nás spraviť pre slobodnejší život. Boríme sa ním cez sklamania, rozčarovania a niektorí nostalgicky snívajú po istote „plných hrncov“ z minulosti.
Hrnček var je však iba rozprávkou. Možno v nej žiť iba v detstve. V dospelosti z rozprávok ostáva vedomie zmyslu života, schopnosť rozlíšenia dobra od zla a nesenie zodpovednosti za rozhodnutia. Platí to v osobnom i spoločenskom živote. Jedno bez druhého už dnes nie je ani možné. Je rozprávkovo naivné čakať na dobro ustanovené na ulici, zákonom či politikmi. Jeho presadenie, tak ako pôsobenie pozitív demokracie, je podmienené žitím dobra a uplatňovaním demokracie vo svojom okolí. Napriek pocitu osamelosti vo zväčšujúcom sa toku negatívnych informácií. Dobro i demokraciu nemožno zredukovať len do zákona či do volieb. Sú otvorenou výzvou pre srdce a duše v každej dobe. Pre každého z nás.

Pavol Tomašovič

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (8x hodnotené)