novinky z radnice

Päťdesiatosem parkovacích miest má nové parkovisko, ktoré postavila mestská samospráva na Nerudovej a Golianovej ulici. Finančné náklady na realizáciu boli takmer 70 tisíc eur. Projektová dokumentácia na parkovisko však bola spracovaná v roku 2006 a celkové náklady boli kalkulované na takmer 75 000 eur. Z dôvodu úsporných opatrení Mesto Trnava pristúpilo k variantnému riešeniu výstavby parkoviska formou stavebných úprav, ktoré značne znížilo celkové náklady. Tým sa vytvorila určitá rezerva finančných prostriedkov, aby mohlo byť zrealizované v tomto roku ešte jedno parkovisko v lokalite Linčianska na Jiráskovej ulici.

Zatiaľ nehodnotené