novinky z radnice

Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Občianskym združením Otvorené srdce pripravuje v roku 2010 diskusné fórum v rámci Školy verejného zdravia. Témy budú zamerané na problematiku toxikománie, nelátkových závislostí, alkoholizmu, spoluzávislostí, násiliu v rodine a pod. Prvé stretnutie sa uskutoční vo februári. Podrobnejšie informácie o diskusnom fóre prinesieme v prvom vydaní Noviniek z radnice v roku 2010.

Zatiaľ nehodnotené