novinky z radnice

Ustanovujúce zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja – poradného orgánu predsedu TTSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, sa uskutočnilo 2. novembra v parlamentnej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Podpredsedníčkou rady sa stala Jana Gallová, riaditeľka Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnave. Predseda TTSK Tibor Mikuš vyslovil očakávanie, že rada pomôže lepšie rozhodovať o potrebách trhu práce a o kvalite odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Zatiaľ nehodnotené